Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Wydawnictwo Naukowe PWN

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Inwestowanie w wartość

Inwestowanie w wartość

Glen Arnold
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka stanowi syntezę różnych koncepcji intelektualnych związanych z inwestowaniem na rynku kapitałowym. Jej oryginalność tkwi w sposobie połączenia teorii inwestowania, zasad strategicznej analizy przedsiębiorstw oraz praktycznych wskazówek największych teoretyków w tej dziedzinie. Opisuje zasad....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Przerwane igrzyska

Przerwane igrzyska

Gabriela Jatkowska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kto był ojcem polskiego sportu? Czy najpopularniejsza lekkoatletka II RP była mężczyzną? Jak pływak został agentem? Dlaczego wybitnego piłkarza skazano na zapomnienie? Jak zdjęcie z Hitlerem ratowało życie? Książka przedstawia sylwetki dziewięciu znanych polskich sportowców, których szczyt kariery p....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Kurs księgowości komputerowej Sage Symfonia 2015 + Cd

Kurs księgowości komputerowej Sage Symfonia 2015 + Cd

Magdalena Chomuszko, Natalia Sikorska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nowoczesny podręcznik do samodzielnej nauki obsługi najpopularniejszego programu do ewidencji księgowej. Znajomość programu księgowego System Symfonia® to najczęściej wymieniane kryterium oceny kwalifikacji pracowników na stanowiska księgowe. Książka została napisana na podstawie materiałów wykorzy....
48,60 zł
54,00 zł
Więcej
Obrabiarki sterowane numerycznie

Obrabiarki sterowane numerycznie

Jerzy Honczarenko
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka stanowi kompendium wiedzy inżynierskiej z zakresu budowy i eksploatacji obrabiarek CNC, które są podstawowymi maszynami wytwórczymi w przemyśle maszynowym. Autor przedstawia w niej : trendy rozwojowe nowoczesnych obrabiarek, podstawy i przykłady modułowej budowy i podstawowe własności obrab....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Studium systemu
Promocja!
Promocja!

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Studium systemu

Hubert Witczak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Przedmiotem studium są: całość Strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi (SZZL) w dowolnych systemach z udziałem ludzi, zwłaszcza w przedsiębiorstwach; najwyższy poziom struktury wewnętrznej SZZL; jego rola w otoczeniu. Książka jest próbą syntezy wiedzy o kształtowaniu SZZL na poziomie między zar....
63,20 zł
79,00 zł
Więcej
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 o norm związanych

Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 o norm związanych

Włodzimierz Starosolski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Tom 1 podręcznika zawiera ogólne podstawy projektowania i zbrojenia konstrukcji, stosowane akcesoria budowlane, zasady kotwienia i łączenia zbrojenia. Omówione są w nim sposoby projektowania monolitycznych i prefabrykowanych stropów płytowo-belkowych. Specjalny rozdział poświęcony został zabezpiecze....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji

Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji

Kesra Nermend
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji jest kierowana do środowiska naukowego z różnych dziedzin nauki (społecznych, technicznych, itp.), menedżerów oraz osób zarządzających instytucjami, tzn. wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z problematyką wielokryter....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Ekonomika energetyki w modelach matematycznych z czasem ciągłym

Ekonomika energetyki w modelach matematycznych z czasem ciągłym

Ryszard Bartnik, Zbigniew Buryn, Anna Hnydiuk-Stefan
Wydawnictwo Naukowe PWN
W monografii przedstawiono nowatorskie podejście do analizy ekonomicznej procesów inwestycyjnych w energetyce.
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
BIM w praktyce Standardy Wdrożenie Case Study

BIM w praktyce Standardy Wdrożenie Case Study

Dariusz Kasznia, Jacek Magiera, Paweł Wierzowiecki
Wydawnictwo Naukowe PWN
Doświadczenie zawodowe autorów, ich doskonała znajomość literatury zagadnień BIM, świetnie dobrane przykłady pomagają w przekazie szczególnie ważnych i trudnych pojęć oraz takich, które mogą stanowić szczególny problem w procesie inwestycyjnym. z rec. dr inż. Janusza Bohatkiewicza BIM to najgorętszy....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Przewodnik do ćwiczeń z geologii

Przewodnik do ćwiczeń z geologii

Piotr Czubla, Włodzimierz Mizerski, Ewa Świerczewska-Gładysz
Wydawnictwo Naukowe PWN
W książce przedstawiono podstawowe zagadnienia geologii, zwłaszcza dynamicznej, historycznej i kartografii geologicznej, w formie zadań do samodzielnego wykonania. Publikacja pomaga usystematyzować i uzupełnić wiadomości nabyte na wykładach oraz podczas lektury podręczników autorstwa Włodzimierza Mi....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych

Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych

January Weiner
Wydawnictwo Naukowe PWN
Znakomity, praktyczny przewodnik dla adeptów nauk przyrodniczych prezentujących wyniki swoich badań!Zawiera wskazówki (rady, zasady, reguły, przepisy), jak skonstruować publikację (pracę magisterską, doktorską, referat, plakat naukowy), jak uniknąć błędów językowych, a także jak przygotowaćmaszyno....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Makroekonomia

Makroekonomia

Paul Krugman, Robin Wells
Wydawnictwo Naukowe PWN
Makroekonomia autorstwa światowej sławy ekonomisty i laureata Nagrody Nobla Paula Krugmana oraz Robin Wells to nowoczesny podręcznik akademicki pełni obejmujący program podstawowego kursu z makroekonomii. Główny tok znakomicie prowadzonej narracji o skomplikowanych problemach makroekonomicznych zost....
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Dzieje sześciu pojęć

Dzieje sześciu pojęć

Władysław Tatarkiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Dzieje sześciu pojęć to książka należąca do kanonu dzieł Władysława Tatarkiewicza. Jest kompendium dotyczącym podstawowych pojęć estetyki: sztuki, piękna, formy, twórczości, odtwórczości i przeżycia estetycznego. Ukazuje historyczną zmienność pojęć, zagadnień i teorii estetycznych, bez zrozumienia k....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Geologia dynamiczna

Geologia dynamiczna

Włodzimierz Mizerski
Wydawnictwo Naukowe PWN
W podręczniku przedstawiono m.in.: właściwości fizyczno-chemicznych minerałów i skał, zjawiska wietrzenia, sedymentacji oraz metamorfizmu, plutonizm i wulkanizm oraz skały wulkaniczne i plutoniczne, pojęcie czasu geologicznego, powierzchniowe ruchy masowe, procesy dynamiczne: endogeniczne i egzogeni....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Renesans

Renesans

Jerzy Ziomek
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nota redaktora, książka - język - oświata, wczesna literatura humanistyczna, dramat nieregularny, z dziejów sztuki narracyjnej, Andrzej Frycz Modrzewski a publicystyka w połowie XVI, Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Mikołaj Sęp Szarzyński, współcześni Kochanowskiemu i jego naśladowcy, proza drugiej poł....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Prawo rzymskie

Prawo rzymskie

Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Berier
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nowoczesny i przystępny podręcznik akademicki z zakresu prawa rzymskiego, w którym Autorzy ukazują naukę prawa rzymskiego w kontekście rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Omawiają m.in.: wartości i zasady prawa prywatnego na przykładzie unormowań rzymskich oraz tradycji romanistycznej od średnio....
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Brunon Lejdy
Wydawnictwo Naukowe PWN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia stanowią końcowy odcinek całego ciągu różnego rodzaju elementów systemu elektroenergetycznego służącego do dostawy energii elektrycznej. Bardzo ważnym etapem poprzedzającym projektowanie, a następnie budowę oraz eksploatację instalacji niezbędnych w niezliczo....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Chłodnictwo i klimatyzacja

Chłodnictwo i klimatyzacja

Dariusz Butrymowicz, M.Kazimierz Gutkowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Jest to nowoczesny podręcznik, w którym kompleksowo omówiono: podstawy termodynamiczne chłodnictwa czynniki chłodnicze i chłodziwa substytucję czynników chłodniczych układy techniczne stosowane w urządzeniach służących do obniżania temperatury konkretne rozwiązania wykorzystywane w budowie maszyn, a....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Etyka zawodu psychologa

Etyka zawodu psychologa

Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Obowiązkowy podręcznik dla każdego psychologa!Podręcznik odpowiada założeniom nowego modelu kształcenia psychologów. Zawiera 5 części, w których omówione zostały następujące zagadnienia: etyka zawodowa, psycholog jako badacz i nauczyciel akademicki, psycholog jako diagnosta, psych....
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Patologie społeczne

Patologie społeczne

Irena Pospiszyl
Wydawnictwo Naukowe PWN
Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz mawia takie zjawiska społeczne jak: przestępstwa z nienawiści rasizm, terroryzm samobójstwa uzależnienia alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera, hazard patologie seksualne prostytucja, pedofilia, dziecięca....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Dziecko z autyzmem z płytą CD

Dziecko z autyzmem z płytą CD

Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Praca ma charakter unikatowy. Zawiera konkretne wskazówki co do diagnozy psychopedagogicznej i pracy terapeutyczno-wychowawczej z małymi dziećmi z autyzmem. Szczególną wartością tego opracowania jest to, że mogą z niego korzystać zarówno studenci psychologii i studiów pokrewnych, jak i rodzice, nauc....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Wstęp do politologii

Wstęp do politologii

Tomasz Żyro
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik dający podstawy wiedzy o państwie i polityce. Omawia problemy związane z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego, przedstawia podstawowe instytucje polityczne czasów nowożytnych; analizuje dynamikę zjawisk politycznych oraz charakteryzuje podstawowe podmioty "gry politycznej". Tytuł....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach

Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach

Eugenia Mandal
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka jest psychologiczną analizą zjawiska władzy, wywierania wpływu społecznego i manipulacji w bliskich związkach. Autorka wykorzystała w niej rzetelne wyniki swoich wieloletnich badań. Praca pokazuje psychologiczne konsekwencje posiadania i podlegania władzy oraz jej rodzaje i sygnały. Wyjaśnia....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nowe opracowanie dotyczące analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie oraz nowe kierunki pojawiające się w praktyce. Zawiera m.in. odniesienia do: zarządzania wartością, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, finanso....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Mowa i myślenie dziecka

Mowa i myślenie dziecka

Jean Piaget
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka Piageta, należąca do kanonu psychologii, to podstawowa lektura dotycząca rozwoju mowy i myślenia dziecka. Wybitny francuski autor krok po kroku przedstawia zmiany zachodzące w mowie dziecka, wyróżniając określone typy i stadia rozwoju mowy w powiązaniu ze zmianami w obrębie myślenia. Przedst....
39,60 zł
44,00 zł
Więcej
Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Leszek Łatowski, Aleksander Szkarowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Poprawnie zaprojektowany system ciepłowniczy zapewnia niezawodność zaopatrzenia w ciepło, obniżenie kosztów ponoszonych przez odbiorców i producentów ciepła, zmniejszenie zużycia paliwa, a także ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Aby taki system zaprojektować, trzeba znać zasad....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Metodologia badań psychologicznych

Metodologia badań psychologicznych

Jerzy Brzeziński
Wydawnictwo Naukowe PWN
Jedyny na polskim rynku podstawowy podręcznik metodologii badań psychologicznych. Omawia strukturę procesu badawczego, dobór prób, modele eksperymentalne i inne ważne elementy metodologii. Osobny rozdział poświęcony jest założeniom teoretycznym testów psychologicznych. Książka przeznaczona jest dla....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Pedagogika Tom 1 Podręcznik akademicki

Pedagogika Tom 1 Podręcznik akademicki

Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik wprowadza w świat podstawowych pojęć i zagadnień pedagogiki, omawia wybrane prądy i kierunki współczesnej pedagogiki, zapoznaje z dziejami wychowania i oświaty w Polsce i na świecie, prezentuje wybrane metody badań pedagogicznych, ukazuje związek teorii pedagogicznych z praktyką, zawiera....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Socjologia wizualna

Socjologia wizualna

Piotr Sztompka
Wydawnictwo Naukowe PWN
Jedna z pierwszych na rynku polskim analiz możliwości zastosowania fotografii w badaniach socjologicznych. Autor - socjolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wielokrotny wykładowca największych światowych uczelni, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA) - podejmuje....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Teoria kwantów Mechanika falowa

Teoria kwantów Mechanika falowa

Iwo Białynicki-Birula
Wydawnictwo Naukowe PWN
Po wprowadzeniu podstawowych pojęć i równań teorii kwantów, Autorzy omówili jej zastosowania do coraz bardziej złożonych układów. Szczególny nacisk położyli na wyjaśnienie genezy i roli równania Schrodingera i jego probabilistycznej interpretacji. Czytelnik znajdzie tu szereg tematów, które rzadko s....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Programowanie obrabiarek CNC

Programowanie obrabiarek CNC

Wit Grzesik, Piotr Kiszka, Piotr Niesłony
Wydawnictwo Naukowe PWN
Obrabiarki sterowane numerycznie NC/CNC są podstawowymi elementami nowoczesnego parku maszynowego w różnych gałęziach przemysłu. Uzyskanie lepszej jakości wyrobów i zwiększenie wydajności produkcji zapewniają dobrze przygotowani inżynierowie i technicy programujący i obsługujący te obrabiarki.Wspó....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Finanse publiczne Teoria i praktyka

Finanse publiczne Teoria i praktyka

Stanisław Owsiak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Trzecie zmienione i uaktualnione wydanie uniwersalnego podręcznika, traktującego o finansach publicznych we współczesnej gospodarce rynkowej. Część pierwsza, teoretyczna, przedstawia w sposób usystematyzowany podstawową problematykę finansów publicznych. Część druga poświęcona jest finansom publiczn....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy

Adam Stabryła
Wydawnictwo Naukowe PWN
Chcesz zarządzać firmą - opracuj strategię! Uznany na rynku podręcznik akademicki, przedstawiający kompleksowe ujęcie problematyki związanej z zarządzaniem strategicznym w firmie. Opracowany z myślą o polskich studentach kierunków zarządzania i marketingu, ekonomicznych i menedżerskich. Oprócz podst....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Krótkie wykłady Chemia nieorganiczna

Krótkie wykłady Chemia nieorganiczna

A.P. Cox
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik omawia tematy: atom i jego jądro, układ okresowy pierwiastków, cząsteczki w fazach skondensowanych, energia sieci krystalicznej, gazy szlachetne, związki metaloorganiczne, obieg substancji w przyrodzie i zanieczyszczenie środowiska.
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Geografia regionalna świata

Geografia regionalna świata

Jerzy Makowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Zagadnienia geograficzne składające się na treść podręcznika omówione zostały w układzie wielkich regionów stanowiących zwarte przestrzennie grupy państw o zbliżonych cechach przyrodniczych, społecznych, kulturowych i gospodarczych. Treść kolejnych rozdziałów podporządkowano jednemu problemowi domin....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń

Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń

E.John Hopcroft, Rajeev Motwani, D.Jeffrey Ullman
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wznowienie sprawdzonego w praktyce podręcznika przedstawiającego klasyczne zagadnienia teorii automatów i języków formalnych oraz teorii złożoności obliczeniowej. W tym wydaniu nacisk został położony na: - zastosowania praktyczne omawianych teorii - dużą liczbę prostych przykładów i rysunków - ćwicz....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Diagnostyka bakteriologiczna

Diagnostyka bakteriologiczna

M.Eligia Szewczyk
Wydawnictwo Naukowe PWN
Jest to nowe, zaktualizowane wydanie jedynego na polskim rynku tak obszernego podręcznika praktycznej diagnostyki mikrobiologicznej. Książka prezentuje aktualny stan wiedzy na temat identyfikacji bakterii. W obecnym drugim wydaniu: uaktualniono systematykę bakterii na podstawie klucza Bergey’s Manua....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Mikroekonomia

Mikroekonomia

Paul Krugman, Robin Wells
Wydawnictwo Naukowe PWN
Mikroekonomia autorstwa światowej sławy ekonomisty i laureata Nagrody Nobla Paula Krugmana oraz Robin Wells to nowoczesny podręcznik akademicki do podstawowego kursu z przedmiotu. Ogromnym walorem publikacji są wykorzystane narzędzia dydaktyczne, takie jak: -opowieść wprowadzająca,-„Czego naucz....
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Podstawy ekonomii Ćwiczenia i zadania

Podstawy ekonomii Ćwiczenia i zadania

Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Milewski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Obecne wydanie zostało zmienione i dopasowane do nowego (również trzeciego) wydania podręcznika (sierpień 2005). Zawarty w nim materiał pozwala na poszerzenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej oraz opanowanie praktycznych umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami analizy eko....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Człowiek istota społeczna

Człowiek istota społeczna

Elliot Aronson
Wydawnictwo Naukowe PWN
W jaki sposób dokonuje się zmiana z "ci ludzie" na "my, ludzie"? Co sprawia, że ludzie się lubią? I jeszcze większa tajemnica - co sprawia, że zakochują się w sobie nawzajem? Pasjonujący podręcznik napisany z myślą o studentach psychologii, pedagogiki, socjologii i innych nauk społecznych!
44,10 zł
49,00 zł
Więcej