Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Art. 207 kk

Równość płci w zatrudnieniu
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Równość płci w zatrudnieniu

Helena Szewczyk
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono problematykę równości płci w zatrudnieniu w prawie polskim, a także na tle międzynarodowego i europejskiego prawa pracy.

135,20 zł
169,00 zł
Więcej
Kodeks karny. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks karny. Komentarz

Andrzej Marek
Wolters Kluwer Polska

Stan prawny na 1.03.2010 r. Niniejsze, piąte wydanie komentarza zostało rozszerzone oraz uaktualnione przez wykorzystanie najnowszego orzecznictwa i literatury przedmiotu. Uwzględniono w nim i skomentowano wszystkie dotychczasowe nowelizacje kodeksu karnego. Ich wielka liczba (ponad 30), rozległość, a także częste zmiany tych samych przepisów lub instytucji, stwarzają problemy w ustalaniu stanu prawnego i dokonywaniu aktualnej wykładni. Stąd duży nacisk położony jest w komentarzu na objaśnienia zmian legislacyjnych. Komentarz ten adresowany jest przede wszystkim do praktyków stosujących prawo karne lub korzystających z jego przepisów w codziennej pracy. Może być również przydatny teoretykom prawa, aplikantom sądowym, prokuratorskim i adwokackim, wreszcie studentom pragnącym pogłębić swą wiedzę w dziedzinie prawa karnego.

178,20 zł
Więcej
Kodeks karny skarbowy. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks karny skarbowy. Komentarz

Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski
Wolters Kluwer Polska

Autorzy komentarza starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie.

215,20 zł
269,00 zł
Więcej
Kodeks karny. Wybór orzecznictwa

Kodeks karny. Wybór orzecznictwa

Tomasz Sroka
Wolters Kluwer Polska

Prezentowany komentarz zawiera zbiór najważniejszych orzeczeń z zakresu prawa karnego, mających istotny wpływ na właściwy sposób interpretacji poszczególnych przepisów zawartych w kodeksie karnym.

W publikacji zostały przytoczone nie tylko orzeczenia sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego, lecz także Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, które są kluczowe dla praktyki stosowania prawa karnego.

Poza tezami wybranych orzeczeń w opracowaniu znalazły się również odwołania do najważniejszych fragmentów ich uzasadnień. Pozwala to na zapoznanie się z argumentacją, która doprowadziła sąd do postawienia określonej tezy, a ponadto ukazuje poglądy zaprezentowane przez sądy jedynie w uzasadnieniach orzeczeń, które nie zostały następnie uwzględnione w samych tezach. Tam gdzie brak jest jednolitej linii orzeczniczej orzeczenia zostały wzbogacone dodatkowym komentarzem autora.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla prawników praktyków - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych - książka stanowi bowiem praktyczne narzędzie w codziennej pracy, zarówno na sali sądowej, jak i w kancelarii. Publikacja będzie również pomocna aplikantom zawodów prawniczych przygotowującym się do kolokwiów i egzaminów końcowych.

129,00 zł
Więcej
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz

Jacek Giezek, Dagmara Gruszecka, Natalia Kłączyńska, Grzegorz Łabuda, Anna Muszyńska, Toma...
Wolters Kluwer Polska

Prezentowany komentarz stanowi kontynuację komentarza do części ogólnej kodeksu karnego (wyd. 2, Warszawa 2012). Zawiera obszerną analizę przestępstw stypizowanych w przepisach części szczególnej kodeksu z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w tym zakresie.

W publikacji szczegółowo omówiono dokonywane w ostatnich latach zmiany kodeksu, a zwłaszcza dotyczące przestępstw przeciwko:

  • środowisku oraz bezpieczeństwu w komunikacji;
  • wolności, w tym także wolności seksualnej i obyczajności;
  • działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, a także przeciwko wymiarowi sprawiedliwości;
  • obrotowi gospodarczemu, w tym nowego przestępstwa narażającego na szkodę nadużycia zaufania.
  • Przedstawiając poszczególne regulacje, autorzy zajmują stanowisko odnośnie do kwestii budzących wątpliwości w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Poddają również analizie nie zawsze jednolite orzecznictwo, które wpływa na interpretację obowiązujących regulacji, np. w zakresie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.

    Adresaci:
    Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków wymiaru sprawiedliwości - sędziów, prokuratorów, adwokatów, jak również innych uczestników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Komentarz będzie również przydatny aplikantom zgłębiającym podstawy prawa karnego, a także teoretykom prawa.

179,10 zł
Więcej
Dochodzenie roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem
Darmowa dostawa - 0 zł!

Dochodzenie roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem

Grzegorz Jędrejek
Wolters Kluwer Polska

W publikacji w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę dochodzenia roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem.

159,00 zł
Więcej
Kodeks karny. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks karny. Komentarz

Tadeusz Bojarski, Aneta Michalska-Warias, Joanna Piórkowska-Flieger, Maciej Szwarczyk
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono zmiany wynikające z tzw. dużej nowelizacji kodeksu karnego, która zreformowała system kar i innych środków reakcji na czyny zabronione, wprowadziła nowe instytucje, a wiele dotychczasowych w istotny sposób zmodyfikowała.

199,20 zł
Więcej

Znęcanie się (art. 207)

Coraz więcej osób zwraca uwagę na przemoc domową, nie tylko tą fizyczną, ale i psychiczną. Świadczy o tym nawet ogromna liczba spraw rozstrzyganych w sądzie. Tylko w 2016 roku takich przypadków było 73,5 tysiąca.

Problematyka znęcania się jest też często głównym tematem, opisywanym w różnych książkach i poradnikach. W ofercie księgarni Profinfo.pl również dostępne są publikacje prawnicze o art. 233 kk. Jest to ważne ze względu na ogromną skalę takich przestępstw i uświadamianie społeczeństwa.

Pomimo usytuowania art. 233 w rozdziale XXVI Kodeksu Karnego pt. "Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece” z ochrony w nim opisanej korzystają nie tylko osoby najbliższe dla sprawcy, ale też osoby niepełnoletnie i osoby niesamodzielne ze względu na stan uniemożliwiający im podejmowanie właściwych decyzji.  Dodatkowym przedmiotem ochrony wynikającym z artykułu 233 KK jest zdrowie, nietykalność cielesna, wolność i godność człowieka, a nawet jego życie.


Za przestępstwo znęcania się przewidywana jest kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, jednak za kwalifikowane przypadki przestępstwa grożą surowsze kary. Otóż, jeżeli znęcanie połączone jest ze szczególnym okrucieństwem, sprawca może otrzymać wyrok od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Jeśli zaś w skutek znęcania ofiara próbowała popełnić samobójstwo, winnemu grozi od 2 do nawet 12 lat.