Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Sortuj:
Pożary mostów

Pożary mostów

Henryk Zobel, Thakaa Al-Khafaji, Agnieszka Golubińska, Wojciech Karwowski, Agnieszka Kules...
Wydawnictwo Naukowe PWN
W powszechnej świadomości niebezpieczeństwo pożarów mostów jest znikome. Jednak, gdy takie zdarzenie nastąpi – może wywołać poważne konsekwencje techniczne, ekonomiczne, społeczne, a nawet polityczne. Nie ulega zatem żadnej wątpliwości, że ta – zdawałoby się marginalna problematyka – ma bardzo waż....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń

Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń

Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Budowle projektowane i wznoszone w Polsce powinny spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji określone w Prawie Budowlanym i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [83]. Według tego rozporządzenia „warunki bezpieczeństwa konstrukcji… uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpo....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych Zeszyt 3

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych Zeszyt 3

Agnieszka Golubińska, Bartosz Grzeszykowski, Michał Knauff
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka „Zarysowanie” jest zwięzłą monografią dotyczącą sprawdzania konstrukcji żelbetowych ze względu na zarysowanie. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że sprawdzanie SG zarysowania polega na podstawianiu do kilku prostych wzorów. Problem jest jednak znacznie szerszy. Zarówno teoria doty....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych Zeszyt 1 z płytą CD-ROM

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych Zeszyt 1 z płytą CD-ROM

Agnieszka Golubińska, Michał Knauff, Piotr Knyziak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Czytelnicy… chcieliby mieć do dyspozycji „coś prostego i krótkiego” – coś, co umożliwiłoby studentowi zapoznanie się z podstawami projektowania żelbetu, a projektantowi, który nie jest zainteresowany zgłębianiem teorii, zaprojektowanie tych prostych konstrukcji żelbetowych, które są najczęściej sto....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych

Agnieszka Golubińska, Bartosz Grzeszykowski, Michał Knauff
Wydawnictwo Naukowe PWN
„Wykonując obliczenia bez komputera konstruktor miał pod kontrolą każdą operację arytmetyczną, co zwykle prowadziło zwykle do wykrycia ewentualnych pomyłek (zwłaszcza grubszych) i zapewniało, że istotne wyniki nie były obarczone wielkimi błędami. Komputer nie rozróżnia błędów mało istotnych od błędó....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę