Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia

Aldona Pietrzak

Aldona Pietrzak – radca prawny, wspólnik Kancelarii GESSEL. Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie papierów wartościowych, w tym w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Doradza domom maklerskim, bierze udział w przygotowywaniu analiz prawnych przedsiębiorstw oraz prospektów emisyjnych, reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, bierze udział w przygotowywaniu opinii prawnych i projektów dokumentów związanych z porozumieniami wspólników, doradztwie przy nabywaniu i zbywaniu znacznych pakietów akcji, opracowywaniu programów opcji menedżerskich w spółkach, w tym w spółkach publicznych.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo przedsiębiorców. Komentarz
Promocja!
Promocja!

Prawo przedsiębiorców. Komentarz

Michał Boryczka, Bernadeta Kasztelan-Świetlik, Marek Korzeniewski, Adam Kraszewski, Karoli...
Wolters Kluwer Polska
Pogłębiona analiza przepisów Prawa przedsiębiorców – ustawy stanowiącej największą część pakietu ustaw "Konstytucji Biznesu".
50,69 zł
169,00 zł
Więcej