Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Arnold Pabian

Pabian Arnold - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalista z zakre­su marketingu i zarządzania, profesor Politechniki Częstochowskiej. Autor ok. 160 publikacji naukowych, w tym książek Marketing w budownictwie (Warsza­wa 1999), Biznesplan (Warszawa 2000), Marketing szkoły wyższej (Warszawa 2005). Członek The Academy of Marketing Science (USA), uczestnik wielu konferencji krajowych oraz zagranicznych (Australia, Kanada, USA, Meksyk). Członek Polskiej Akademii Nauk - Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej (Sekcja Organizacji i Zarządzania w Budownictwie). Od września 2008 roku dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Sortuj:
Wielokulturowość w szkolnictwie wyższym

Wielokulturowość w szkolnictwie wyższym

Arnold Pabian, Barbara Pabian
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka, opracowana przez uznanych autorów, stanowi interesującą poznawczo podróż przez umiędzynarodowione, a więc kulturowo zróżnicowane środowisko wyższych uczelni. Prezentuje szerokie spektrum zachowań o podłożu społeczno-kulturowym i religijnym, które cudzoziemcy mogą uzewnętrzniać podczas pobyt....
48,60 zł
54,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę