Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

Artur Ginter

Artur Ginter - archeolog i informatyk, kierownik Archeologicznego Laboratorium Datowania Termoluminescencyjnego w Katedrze Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, przedsiębiorca w zakresie m.in. badań archeologicznych i archeologiczno-architektonicznych, a także kierownik wielu takich badań na obszarze całej Polski.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Anna Michalak, Artur Ginter
Wolters Kluwer Polska
Praktyczny komentarz do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uwzględniający także unormowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
125,10 zł