Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Bartłomiej Kurcz

Dr BARTŁOMIEJ KURCZ, LL.M. (Leuven), DLS (Cambridge) - ukończył Wydział Prawa i Administracji UJ w 2000 r., jest urzędnikiem Komisji Europejskiej zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.

Sortuj:
Prawo i ekonomia konkurencji
Archiwum
Archiwum

Prawo i ekonomia konkurencji

Bartłomiej Kurcz
Wolters Kluwer Polska
Konkurencja w unijnym porządku prawnym nie jest celem samym w sobie. Wolna konkurencja wpływa na harmonijny rozwój działalności gospodarczej i wzrost zatrudnienia, a w konsekwencji podnosi poziom życia obywateli Unii Europejskiej. Unijna polityka konkurencji musi się więc kształtować w oparciu o zd....
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę