Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ancona Deborah

Deborah Ancona ma tytuł Seley Distinguished Professor z zakresu zarządzania, nadany przez MIT Sloan School of Management. Jest dyrektorem wydziału MIT - Leadership Center. Doradzała w zakresie przywództwa i innowacyjności takim firmom, jak AT&T, BP, CVRD, Merrill Lynch oraz News Corp. Pionierskie badania Deborah, dotyczące sposobu funkcjonowania zespołów odnoszących sukces, podkreślają niezwykłą wagę "zarządzania zarówno poza granicami zespołu, jak i wewnątrz nich". Badania te pozwoliły na sformułowanie podstaw koncepcji zespołów X jako narzędzia do wprowadzania innowacyjności w dużych organizacjach. W pracy naukowej Deborah koncentrowała się także na koncepcji rozproszonego przywództwa i rozwiJaniu - na podstawie badań - narzędzi, praktyk oraz modeli treningu, które umożliwiają firmom pielęgnowanie twórczego przywództwa na wszystkich poziomach. Rezultatem tych badań był między innymi artykuł In Praise of the Incomplete Leader opublikowany w lutym 2007 roku w czasopiśmie "Harvard Business Review". Wyniki badań Deborah nad efektywnością zespołów doczekały się także publikacji w czasopismach: "Administrative Science Quarterly", "Academy of Management Journal", "Organizational Science" oraz "MIT Sloan Management Review". Jej poprzednia książka - Managing for the Future: Organizational Behavior and Processes (South-Western College Publishing 1999; 2005) - dotyczyła umiejętności i procesów, jakie są potrzebne w dzisiejszych zróżnicowanych i zmieniających się organizacjach. Deborah uzyskała tytuły BA oraz MS psychologii University of Pennsylvania i PhD zarządzania Columbia University.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę