Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Edward Molendowski

Edward Molendowski - dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Stypendysta Fundacji Friedricha Eberta. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie, w Instytucie Europy Wschodniej w Monachium, na Uniwersytecie w Hamburgu, w Instytucie Gospodarki Światowej w Kilonii oraz na Uniwersytecie w Marburgu. W latach 1991-2001 był kierownikiem Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Budapeszcie, początkowo w randze radcy handlowego, a od 1997 roku - radcy handlowego-ministra pełnomocnego. Specjalizuje się w problematyce transformacji systemowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, procesów integracyjnych w Europie oraz dyplomacji gospodarczej. Współautor kilku książek. Opublikował ponad 90 artykułów naukowych i referatów, w tym także w czasopismach zagranicznych.

Sortuj:
Dyplomacja gospodarcza. Rola w polityce zagranicznej państwa
Archiwum
Archiwum

Dyplomacja gospodarcza. Rola w polityce zagranicznej państwa

Edward Molendowski, Wojciech Polan
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono problematykę nowoczesnej dyplomacji gospodarczej. Autorzy nie ograniczają się do naświetlenia działalności służb ekonomiczno - handlowych jako głównego narzędzia dyplomacji gospodarczej państw, w tym także Polski, lecz starają się przedstawić ich funkcjonowanie w szerszym kon....
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę