Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Sortuj:
Sieć bezpieczeństwa finansowego (wyd. II)

Sieć bezpieczeństwa finansowego (wyd. II)

Mirosława Capiga, Witold Gradoń, Grażyna Szustak
CeDeWu
Sieć bezpieczeństwa finansowego, będąca podstawą nowej architektury finansowej, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania, zwłaszcza w okresie kry­zysu finansowego.W książce zaprezentowano pierwsze tak kompleksowe i profesjonalne podejście do zagadnień sieci bezpieczeństwa finansowego, tzn. z....
37,80 zł
42,00 zł
Więcej
Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce

Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce

Mirosława Capiga, Łukasz Szewczyk, Grażyna Szustak
CeDeWu
Autorzy monografii, bazując na aktualnych regulacjach prawnych, źródłach literaturowych oraz własnej wiedzy i doświadczeniu naukowym, prezentują w niniejszej publikacji, w kompleksowy sposób, problematykę związaną z funkcjonowaniem polskiego sektora banków spółdzielczych, szczególnie akcentując: • o....
45,00 zł
50,00 zł
Więcej
Wielopłaszczyznowy system kontroli ryzyka bankowego

Wielopłaszczyznowy system kontroli ryzyka bankowego

Grażyna Szustak
Difin
W monografii zaprezentowano i krytycznie oceniono obecny kształt systemu kontroli ryzyka bankowego, wyodrębniając w nim dwie płaszczyzny: - instytucjonalną, na którą składają się zewnętrzne względem banków instytucje kontroli ryzyka bankowego (globalne, paneuropejskie i krajowe) oraz bankowy, zinteg....
50,40 zł
56,00 zł
Więcej
Kreowanie wartości banku

Kreowanie wartości banku

Mirosława Capiga, Witold Gradoń, Grażyna Szustak
CeDeWu
Zarządzanie wartością to metoda zarządzania, która w ostatnich latach zdominowała obszar badawczy w odniesieniu do firm, ale nie doczekała się kompleksowego podejścia w odniesieniu do banków, jako specyficznych instytucji rynku finansowego.W związku z powyższym nasuwa się wiele pytań: • Jakie gene....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę