Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Sortuj:
Optymalny model odpowiedzialności prawnej za czyny karne skarbowe

Optymalny model odpowiedzialności prawnej za czyny karne skarbowe

Iwona Sepioło-Jankowska
C.H. Beck
Publikacja stanowi studium poświęcone optymalnemu modelowi odpowiedzialności prawnej za czyny karne skarbowe. Autorka weryfikuje hipotezy badawcze, które stanowić będą podstawę do końcowego sformułowania postulatów de lege lata i de lege ferenda w zakresie modelu odpowiedzialności za czyny karne sk....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę