Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia

Jacek Giezek

Jacek Giezek - profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr; adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej; autor ponad 160 publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i prawa karnego gospodarczego.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna
Promocja!
Promocja!

Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna

Marek Bojarski, Jacek Giezek, Zofia Sienkiewicz
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny. 
63,20 zł
79,00 zł
Więcej
Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej
Promocja!
Promocja!

Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej

Joanna Brzezińska, Jacek Giezek
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy teoretycznych oraz dogmatycznych problemów zmodyfikowanych typów przestępstw. Omawia również wybrane typizacje, w których pojawiają się tzw. znamiona modyfikujące.
38,70 zł
129,00 zł
Więcej
Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej

Jacek Giezek, Piotr Kardas
Wolters Kluwer Polska
Pierwsza od czasu wejścia w życie obowiązującego kodeksu karnego praca poświęcona zagadnieniu obiektywnego oraz subiektywnego przypisania odpowiedzialności karnej.
109,65 zł
129,00 zł
Więcej
Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny
Promocja!
Promocja!

Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny

Jacek Giezek, Piotr Kardas
Wolters Kluwer Polska
Nowatorskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące podstawowych kwestii łączących się z etyką zawodową oraz tajemnicą adwokacką, prezentowanych z perspektywy - zmienionych tzw. dużą nowelizacją k.p.k. - reguł procesu karnego.
57,80 zł
68,00 zł
Więcej
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz

Jacek Giezek, Dagmara Gruszecka, Natalia Kłączyńska, Grzegorz Łabuda, Anna Muszyńska, Toma...
Wolters Kluwer Polska
Prezentowany komentarz stanowi kontynuację komentarza do części ogólnej kodeksu karnego (wyd. 2, Warszawa 2012). Zawiera obszerną analizę przestępstw stypizowanych w przepisach części szczególnej kodeksu z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w tym zakresie. W publikacji szczegó....
170,00 zł
Więcej
Świadomość sprawcy czynu zabronionego

Świadomość sprawcy czynu zabronionego

Jacek Giezek
Wolters Kluwer Polska
Publikacja dotyczy teoretycznych oraz dogmatycznych zagadnień związanych z tzw. stroną podmiotową czynu zabronionego, koncentrując się przede wszystkim na świadomości sprawcy popełniającego czyn zabroniony oraz sposobach jej rekonstrukcji w procesie karnym, także z uwzględnieniem dorobku współczesne....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego. Tom V

Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego. Tom V

Jacek Giezek, Andrzej Malicki
Wolters Kluwer Polska
Praca stanowi zbiór wypowiedzi uczestników trzech dyskusji pa- Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu nelowych, które przeprowadzono w grudniu 2011 r. w ramach Konferencji Izby Adwokackiej we Wrocławiu, zorganizowanej – zgodnie z ukształtowaną już tradycją – we współpracy z Wydziałem Prawa, Admin....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Współczesna adwokatura wobec innych zawodów prawniczych. Tom IV

Współczesna adwokatura wobec innych zawodów prawniczych. Tom IV

Jacek Giezek
Wolters Kluwer Polska
Praca stanowi zbiór referatów wygłoszonych w grudniu 2010 r. w ramach Konferencji Izby Adwokackiej we Wrocławiu, zorganizowanej już po raz czwarty we współpracy z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podstawowy przedmiot wystąpień uczestników konferencji stanowiły re....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Adwokatura a modele procedur sądowych
Archiwum
Archiwum

Adwokatura a modele procedur sądowych

Jacek Giezek, Andrzej Malicki
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi zbiór opracowań powstałych na podstawie referatów Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu poświęconych aktualnym oraz projektowanym modelom procedur sądowych, wygłoszonych w grudniu 2012 r. w ramach corocznej, organizowanej już od 6 lat, Konferencji Izby Adwokackiej we Wrocławiu.....
Więcej