Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Janina Błachut

dr hab. Janina Błachut - jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UJ, studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego we Freiburgu. Autorka prac z zakresu kryminologii oraz polityki kryminalnej.

Sortuj:
Problemy związane z pomiarem przestępczości

Problemy związane z pomiarem przestępczości

Janina Błachut
Wolters Kluwer Polska
Autorka stara się w pracy pokazać,na jakie problemy natury teoretycznej i metodologicznej natrafia badacz, który badania projektuje,przeprowadza, a następnie uzyskane tą drogą dane interpretuje.
68,15 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę