Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Jarosław Domański

Dr hab. inż. Jarosław Domański jest pracownikiem naukowym Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zarządzaniu ryzykiem oraz zarządzaniu strategicznym organizacjami pozarządowymi. Prowadzi w tym zakresie pionierskie badania. Pracę naukową łączy z działalnością w gospodarce: zarządzał kilkoma małymi i średnimi przedsiębiorstwami, był członkiem rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa i członkiem zarządu jednego z większych krajowych stowarzyszeń.

Sortuj:
Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce

Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce

Jarosław Domański
Wolters Kluwer Polska
Książka jest pierwszą polską publikacją na temat zarządzania strategicznego w organizacjach non profit. Autor analizuje proces tworzenia strategii uwzględniający specyfikę tego sektora i przedstawia własny model mający na celu zwiększenie efektywności zarządzania. Książka obejmuje:zarys charaktery....
96,60 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę