Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Joanna Bulira

Joanna Bulira – radca prawny, praktyk w dziedzinie prawa wojskowego, pragmatyk służb mundurowych, prawa dostępu do broni palnej, prawa łowieckiego oraz nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu Wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Wieloletni pracownik resortu obrony narodowej (Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Centralna Biblioteka Wojskowa). Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie. Posiada również doświadczenie zawodowe w procesie stanowienia prawa, tj. w obsłudze rządowego procesu legislacyjnego, w tym jako przedstawiciel Rządu Polskiego w pracach nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, a wcześniej – również ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Sortuj:
Obrona Ojczyzny. Komentarz
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Obrona Ojczyzny. Komentarz

Joanna Bulira, Artur Jagnieża, Eugeniusz Krempeć, Hubert Królikowski, Filip Seredyński
Wolters Kluwer Polska
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, wydatki na poziomie 3% PKB, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku – to najważniejsze rozwiązania zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 r., uchylając jednocześnie 14 ustaw z tego z....
359,10 zł
399,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę