Facebook

Ostatnie dni wyprzedaży do -90%

Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: styczeń 2023 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1376
Więcej informacji

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, wydatki na poziomie 3% PKB, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku – to najważniejsze rozwiązania zawarte w ustawie...

Pełny opis

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, wydatki na poziomie 3% PKB, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku – to najważniejsze rozwiązania zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 r., uchylając jednocześnie 14 ustaw z tego zakresu.

Mniej
-65%

Obrona Ojczyzny. Komentarz

Obrona Ojczyzny. Komentarz

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, wydatki na poziomie 3% PKB, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku – to najważniejsze rozwiązania zawarte w ustawie...

Pełny opis

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, wydatki na poziomie 3% PKB, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku – to najważniejsze rozwiązania zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 r., uchylając jednocześnie 14 ustaw z tego zakresu.

Mniej
Stan prawny: styczeń 2023 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1376
Więcej informacji

Opis publikacji

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, wydatki na poziomie 3% PKB, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku – to najważniejsze rozwiązania zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 r., uchylając jednocześnie 14 ustaw z tego zakresu.

Prezentowany komentarz omawia problematykę służby wojskowej i świadczeń na potrzeby obrony państwa, w szczególności:
• przedmiotowy i podmiotowy zakres obowiązku obrony Ojczyzny;
• rodzaje i skład Sił Zbrojnych RP oraz ich zadania;
• organy właściwe w sprawach obrony państwa;
• zasady programowania i finansowania rozwoju Sił Zbrojnych RP;
• sposób prowadzenia rejestracji i kwalifikacji wojskowej oraz ewidencji wojskowej;
• sposób prowadzenia rekrutacji do służby wojskowej;
• zasady kształcenia kandydatów do służby wojskowej oraz żołnierzy;
• zasady współpracy z organizacjami proobronnymi;
• rodzaje...

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, wydatki na poziomie 3% PKB, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku – to najważniejsze rozwiązania zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 r., uchylając jednocześnie 14 ustaw z tego zakresu.

Prezentowany komentarz omawia problematykę służby wojskowej i świadczeń na potrzeby obrony państwa, w szczególności:
• przedmiotowy i podmiotowy zakres obowiązku obrony Ojczyzny;
• rodzaje i skład Sił Zbrojnych RP oraz ich zadania;
• organy właściwe w sprawach obrony państwa;
• zasady programowania i finansowania rozwoju Sił Zbrojnych RP;
• sposób prowadzenia rejestracji i kwalifikacji wojskowej oraz ewidencji wojskowej;
• sposób prowadzenia rekrutacji do służby wojskowej;
• zasady kształcenia kandydatów do służby wojskowej oraz żołnierzy;
• zasady współpracy z organizacjami proobronnymi;
• rodzaje służby wojskowej;
• zasady powoływania do służby wojskowej, jej przebieg i zasady zwalniania ze służby;
• uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy;
• zasady i sposób wyróżniania żołnierzy oraz ponoszenia przez nich odpowiedzialności dyscyplinarnej;
• zasady otrzymywania uposażenia i innych świadczeń przez żołnierzy;
• zakres odpowiedzialności majątkowej żołnierzy;
• zakres świadczeń odszkodowawczych pozostających w związku ze służbą wojskową;
• zasady pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego i w czasie wojny;
• inne formy spełniania obowiązku obrony Ojczyzny;
• sposób ustalania jednostek przewidzianych do militaryzacji, właściwość organów w tym zakresie oraz zasady pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych;
• właściwość organów w sprawach wnioskowania o uznanie obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa lub obronności państwa;
• zakres świadczeń na rzecz obrony;
• zasady realizacji przez przedsiębiorców zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP.

Autorzy – znani i cenieni prawnicy, a także specjaliści z zakresu wojskowości oraz administracji – w bardzo szerokim zakresie wykorzystują orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, sądów administracyjnych i powszechnych oraz poglądy przedstawicieli nauki.

Komentarz jest przeznaczony dla prawników praktyków oraz teoretyków prawa związanych z Siłami Zbrojnymi RP, a także działających w różnych instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa. Będzie stanowił istotne źródło wiedzy inspirujące w praktyce rozstrzygania sporów jurydycznych. Zainteresuje również studentów prawa i politologii.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2022-12-13
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 1
Liczba stron: 1376
Seria: Komentarze
Rodzaj: Komentarz
Okładka:
Format: B5
Towar w kategorii: Administracyjne ogólne
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8286-891-3, pdf 978-83-8328-381-4, epub 978-83-8328-429-3, mobi 978-83-8328-430-9
Kod towaru: KAM-4547 W01P01, EBO-3692 W01P01, EBO-3692 W01E01, EBO-3692 W01M01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Joanna Bulira – radca prawny, praktyk w dziedzinie prawa wojskowego, pragmatyk służb mundurowych, prawa dostępu do broni palnej, prawa łowieckiego oraz nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu Wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Wieloletni pracownik resortu obrony narodowej (Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Centralna Biblioteka Wojskowa). Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie. Posiada również doświadczenie zawodowe w procesie stanowienia prawa, tj. w obsłudze rządowego procesu legislacyjnego, w tym jako przedstawiciel Rządu Polskiego w pracach nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, a wcześniej – również ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Artur Jagnieża – doktor nauk wojskowych (Akademia Obrony Narodowej); Ukończył studia historyczne, studia nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe obronności państwa w AON. Posiada bogate doświadczenie zawodowe i akademickie. Członek Rady Naukowej Kwartalnika Bellona (kadencja 2017–2021), Rady Programowej Kierunku Zarządzanie Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2021–2025). Autor książek: Polska w wirach zagrożeń (2013) oraz Rozmowy z Mistrzem Sun Tzu o wojnie 1939 roku (2014). Autor ponad 100 artykułów dotyczących problematyki bezpieczeństwa i obronności państwa.

Joanna Bulira – radca prawny, praktyk w dziedzinie prawa wojskowego, pragmatyk służb mundurowych, prawa dostępu do broni palnej, prawa łowieckiego oraz nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu Wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Wieloletni pracownik resortu obrony narodowej (Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Centralna Biblioteka Wojskowa). Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie. Posiada również doświadczenie zawodowe w procesie stanowienia prawa, tj. w obsłudze rządowego procesu legislacyjnego, w tym jako przedstawiciel Rządu Polskiego w pracach nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, a wcześniej – również ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Artur Jagnieża – doktor nauk wojskowych (Akademia Obrony Narodowej); Ukończył studia historyczne, studia nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe obronności państwa w AON. Posiada bogate doświadczenie zawodowe i akademickie. Członek Rady Naukowej Kwartalnika Bellona (kadencja 2017–2021), Rady Programowej Kierunku Zarządzanie Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2021–2025). Autor książek: Polska w wirach zagrożeń (2013) oraz Rozmowy z Mistrzem Sun Tzu o wojnie 1939 roku (2014). Autor ponad 100 artykułów dotyczących problematyki bezpieczeństwa i obronności państwa.

Hubert Królikowski – profesor doktor habilitowany nauk społecznych; profesor na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doktorat z historii wojskowości, habilitację w zakresie bezpieczeństwa narodowego, tytuł naukowy profesora uzyskał w 2015 r. W latach 1994–2020 pracował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, CEC Government Relations, był zatrudniony na stanowiskach kierowniczych związanych z międzynarodową współpracą przemysłów obronnych i polityką obronną państwa w Instytucie Lotnictwa, Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Obrony Narodowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2016–2017 był doradcą Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Strategicznego Przeglądu Obronnego.

Filip Seredyński – radca prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w przemyśle zbrojeniowym, partner w SLS Seredyński Bryl-Weiss Kancelaria Radców Prawnych. Członek Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP. Członek Zarządu Instytutu Sobieskiego, ekspert Instytutu Sobieskiego ds. obronności. Absolwent prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji prawnych. Wykładowca akademicki. W latach 2007–2010 był sędzią Sądu Giełdowego przy GPW S.A. w Warszawie. W latach 2015-2016 był doradcą Ministra Finansów. Współpracownik Defence24.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Tematyka, tagi

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Książka dostępna
w LEX FLEX
Ten produkt i setki innych komentarzy monografii znajdziesz w nowym elastycznym LEX-ie w wersji Better i The best
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę