Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Joanna Piórkowska-Flieger

Joanna Piórkowska-Flieger – doktor nauk prawnych, w głównym nurcie jej zainteresowań mieszczą się zagadnienia dotyczące przestępstw przeciwko dokumentom i znaczenia skutku stanowiącego ustawowe znamię czynu zabronionego. Autorka wielu publikacji (są to opracowania artykułowe oraz glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych) obejmujących problematykę części szczególnej i ogólnej prawa karnego oraz dotyczących postępowania w sprawach nieletnich. Autorka m.in. pracy: Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym (2004), a także współautorka komentarzy do Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Kodeks wykroczeń. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks wykroczeń. Komentarz

Tadeusz Bojarski, Aneta Michalska-Warias, Joanna Piórkowska-Flieger, Maciej Szwarczyk
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu wyczerpująco omówiono m.in. zasady odpowiedzialności za wykroczenia, przewidziane za nie kary oraz reguły ich orzekania.
224,10 zł
249,00 zł
Więcej
Kodeks karny. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks karny. Komentarz

Tadeusz Bojarski, Aneta Michalska-Warias, Joanna Piórkowska-Flieger, Maciej Szwarczyk
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono zmiany wynikające z tzw. dużej nowelizacji kodeksu karnego, która zreformowała system kar i innych środków reakcji na czyny zabronione, wprowadziła nowe instytucje, a wiele dotychczasowych w istotny sposób zmodyfikowała.
199,20 zł
213,00 zł
Więcej