Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Gradoń Kacper

Kacper Gradoń jest adiunktem w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, profesorem wizytującym Jill Dando Institute of Security and Crime Science (University College London), stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Canadian International Development Agency, funduszu Nowoczesny Uniwersytet UW i Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, wykładowcą m.in. University College London, University of Colorado at Boulder, University of Southern California, John Jay College of Criminal Justice – CUNY, University of Greenwich i Memorial University of Newfoundland. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zabójstwie wielokrotnym, profi lowaniu nieznanych sprawców przestępstw i analizie kryminalnej, strzelaninach szkolnych, przemocy w Internecie, negocjacjach policyjnych i kryminologii kulturowej. Jest autorem poświęconych tym zagadnieniom monografi i, publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę