Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Karolina Barszczewska

Karolina Barszczewska - zajmuje się rozwijaniem praktyki prawa pracy i związanych z nim sporów pracowniczych zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Wspiera pracodawców w trudnych procesach zatrudniania i zwalniania pracowników wszystkich szczebli, również kadry menadżerskiej. Jako członek powoływanych przez pracodawców komisji wyjaśniających bada zgłoszenia mobbingu i innych niepożądanych zachowań. Reprezentuje pracowników i pracodawców przed sądami pracy, sądami cywilnymi a także organami nadzoru, w tym Państwową Inspekcją Pracy. W czasie trwającej pandemii COVID-19 na bieżąco współpracuje z przedsiębiorcami doradzając, jak poprzez wdrożenie rozwiązań prawnych uchronić przedsiębiorstwa przed jej negatywnymi skutkami. Pomaga w utrzymaniu stanu zatrudnienia w zakładach pracy i wspiera wewnątrzfirmowe procesy reorganizacji. Jest autorką świetnie przyjętych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i prawa autorskiego, w których to obszarach się specjalizuje. Podczas studiów rozwijała swoje zainteresowanie prawem i procedurą cywilną doradzając w ramach Sekcji Cywilnej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz występując na ogólnopolskich konferencjach naukowych. Zaangażowanie Karoliny było regularnie dostrzegane i nagradzane stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała praktykując w działach prawnych korporacji i dużych przedsiębiorstw. Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a od 2019 r. aplikantem adwokackim wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Sortuj:
HR compliance. Skuteczne wykrywanie nadużyć i zachowań niepożądanych
Bestseller
Bestseller

HR compliance. Skuteczne wykrywanie nadużyć i zachowań niepożądanych

Ireneusz Piecuch, Piotr Matuszewski, Paulina Duma, Jagoda Gospodarek, Ilona Kuźniecow, Kar...
Wolters Kluwer Polska
HR compliance jest to system działań pracodawcy i jego upoważnionych przedstawicieli lub struktur stworzony w celu kontroli przestrzegania prawa. Dotyczy obszarów związanych z pracownikami, w których członkowie organizacji mogą być zarówno sprawcami, jak i ofiarami naruszeń.
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę