Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Sortuj:
Polityka rachunkowości grup kapitałowych
Promocja!
Promocja!

Polityka rachunkowości grup kapitałowych

Marzena Remlein, Marzena Strojek-Filus, Katarzyna Świetla
CeDeWu
Książka omawia zakres i znaczenie polityki rachunkowości oraz czynniki wpływające na politykę rachunkowości grupy kapitałowej. Opisano w niej najważniejsze instrumenty polityki rachunkowości, typowe dla grup kapitałowych oraz najważniejsze aspekty podatkowe. W opracowaniu zaproponowano autorskie roz....
42,50 zł
50,00 zł
Więcej
Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym
Promocja!
Promocja!

Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym

Ewa Grabowska-Kaczmarczyk, Krzysztof Jonas, Małgorzata Szulc, Katarzyna Świetla, Paweł Zie...
Difin
Wraz ze zmianami zachodzącymi w obrębie sprawozdawczości finansowej, rośnie rola osób odpowiedzialnych za ich prawidłowe przygotowanie oraz prezentację wobec interesariuszy. Celem monografii jest wskazanie roli księgowych i audytorów odpowiedzialnych za rachunkowość jednostek bez względu na ich wiel....
40,79 zł
48,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę