Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Blim Marek

dr inż. Marek Blim - audytor - konsultant ds. bezpieczeństwa i ochrony informacji w ENSI (European Network Security Institute w Warszawie). Europejski menedżer systemu zarządzania jakością EOQ oraz audytor systemów jakości i zarządzania bezpieczeństwem informacji (polski - PCBC; brytyjski - BSI, norweski - DNV), ekspert systemowy TßV Rheinland Polska. Współtwórca resortowego pakietu dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych dla MON (w latach 1999-2001). Pełnomocnik OIN BWSN MON (od 2000 r. - członek OSPOIN), inspektor BTI (od 2002 r.), licencja II0 pracownika zabezpieczenia technicznego (od 2002 r.), Poświadczenie Bezpieczeństwa Osobowego do klauzuli "Tajne" (od 1999 r. - ważne do 2012 r.). Recenzent prac/grantów z IN w KBN/MI. Członek Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej. Członek Biura Usług Rzeczoznawczych i Konsultingowych Stowarzyszenia POLALARM. Rzeczoznawca systemów technicznej ochrony osób i mienia oraz zarządzania bezpieczeństwem (od 2005 r.). Biegły sądowy z zakresu ochrony i systemów bezpieczeństwa dla informacji niejawnych (2002-2007). Wykładowca Studium Podyplomowego Politechniki Warszawskiej "Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT" (od 2003 r.) oraz Instytutu Systemów Elektronicznych w Wojskowej Akademii Technicznej - kierunek "Inżynieria systemów ochrony" (przedmiot "Ochrona informacji" - od 2004 r.). Członek kolegium redakcyjnego dwumiesięcznika "Zabezpieczenia" oraz biuletynu Stowarzyszenia POLALARM, jest autorem skryptu TECHOM, kilkunastu opracowań specjalistycznych (w tym opublikowanych w: biuletynie TWO, miesięczniku "Ochrona mienia i informacji", na stronie www.iniejawna.pl oraz w niejawnych edycjach "Myśli Wojskowej"), współautorem "Zarządzania ryzykiem operacyjnym" (rdz. 9) - wyd. C.H.Beck 2008r. Aktywny popularyzator wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz zarządzania bezpieczeństwem.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę