Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Mark Bray

Mark Bray jest profesorem instytutu Pedagogiki Porównawczej oraz dyrektorem Centrum Badań Pedagogiki Porównawczej (Comparative Education Research Centre) na Uniwersytecie w Hongkongu. W latach 2006–2010 piastował stanowisko dyrektora Międzynarodowego Instytutu UNESCO ds. Planowania Oświaty (International Institute for Educational Planning). Przewodniczył również innym instytucjom związanym z UNESCO, m.in.: World Council of Comparative Education Societies. Napisał wiele książek oraz artykułów z zakresu polityki oświatowej, pedagogiki porównawczej oraz administracji systemami szkolnictwa i ich fi nansowania.

Sortuj:
Korepetycje. Cień rzucany przez szkoły
Archiwum
Archiwum

Korepetycje. Cień rzucany przez szkoły

Mark Bray
Wolters Kluwer Polska
Rynek korepetycji od dawna funkcjonuje w większości państw rozwiniętych gospodarczo. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zaobserwowano jego gwałtowny wzrost również w krajach rozwijających się, a także krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Zjawisko powszechności lekcji prywatnych, bardzo często p....
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę