Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Marta Tomkiewicz-Januszewska

Marta Tomkiewicz-Januszewska – adwokatka, praktykująca karnistka, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie; członkini Panelu Dyscyplinarnego I Instancji przy Polskiej Agencji Antydopingowej „POLADA” oraz Komisji Zdrowia i Opieki Zdrowotnej ISF-International School of Sport Federation, członkini Zarządu Amnesty Intenational Polska w kadencji 2023–2025; 1.02.2024 r. powołana została w skład Społecznej Rady ds. Funduszu Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości; wykładowczyni z zakresu prawa karnego i etyki w ramach szkolenia aplikantów adwokackich, autorka publikacji z tej tematyki. W marcu 2020 r. odznaczona przez Naczelną Radę Adwokacką odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

Sortuj:
Sposób wyświetlania
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę