Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Michał Miłosz

Dr Michał Miłosz jest adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Przedmiot jego zainteresowań naukowych obejmuje również problematykę ochrony danych osobowych oraz prawa dostępu do informacji publicznej, a także zagadnienia związane z wykorzystywaniem technologii informacyjnych w administracji publicznej. Jest autorem publikacji z tego zakresu, w tym opracowań w języku angielskim. Laureat konkursu dla młodych autorów publikacji profesjonalnych Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym
Archiwum
Archiwum

Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym

Michał Miłosz
Wolters Kluwer Polska
W monografii przedstawiono teoretycznoprawna konstrukcje bezczynności organu administracji publicznej, w tym zakres występowania stanu bezczynności w postępowaniu administracyjnym, jego elementy konstrukcyjne oraz przesłanki warunkujące jego powstanie. Dokonano także analizy instytucji prawnych, któ....
Więcej