Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik - lider zespołu zamówień publicznych Instytutu Badań Edukacyjnych, a także trener i ekspert z zakresu zamówień publicznych; autor kilkudziesięciu publikacji prasowych na temat zamówień publicznych, komentarzy problemowych w Systemie Informacji Prawnej LEX oraz opracowania pt. Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych
Promocja!
Promocja!

Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych

Paweł Wójcik
Wolters Kluwer Polska
W publikacji tej kompleksowo omówiono zagadnienie udzielania zamówień na usługi w zakresie badań naukowych nieobjęte przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. W pracy zaprezentowano: szczegółowe wyjaśnienie kluczowych pojęć i analizę norm prawnych,przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliw....
27,20 zł
34,00 zł
Więcej