Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Piotr Ochman

Dr Piotr Ochman - radca prawny, adwokat, adiunkt w Katedrze Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego oraz wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Karnego Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W pracy naukowej skupia się nad karnoprawnymi aspektami polskiego rynku finansowego. Prowadzi wykłady i konwersatoria m.in. z następujących przedmiotów: prawo karne gospodarcze, kryminologia, organy i instytucje ochrony i pomocy prawnej, prawo karne bankowe, przestępczość zorganizowana. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego gospodarczego.

Sortuj:
Ochrona działalności bankowej w prawie karnym gospodarczym
Archiwum
Archiwum

Ochrona działalności bankowej w prawie karnym gospodarczym

Piotr Ochman
Wolters Kluwer Polska
Monografi a jest jedyną pozycją tego typu na rynku stanowiącą kompleksową analizę przepisów karnych polskiego ustawodawstwa bankowego (ustawa – Prawo bankowe, ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym). Zawiera ona, oprócz przedstawienia „tła” us....
Więcej