Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przemysław Kabalski

Dr hab. Przemysław Kabalski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi wykłady przede wszystkim z rachunkowości zarządczej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na różnych typach studiów. Jest kierownikiem podyplomowego studium "Rachunkowość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej". Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na międzynarodowych regulacjach sprawozdawczości finansowej w różnych aspektach (praktycznym, teoretycznym, organizacyjnym, kulturowym, społecznym, behawioralnym, lingwistycznym), a także metodach strategicznej rachunkowości zarządczej. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny rachunkowości, w tym kilku zagranicznych. Do jego najważniejszych książek należą: rozprawa habilitacyjna Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012), Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF (e-book, Taxfin, 2011), Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF (SKwP, 2009), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne (SKwP, 2006) - współautor, Rachunkowość w zarządzaniu cenami transferowymi (ODDK, 2001). Należy do Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w P olsce, w której działa w Komisji Rachunkowości Zarządczej/ Controllingu. Współpracuje z wieloma firmami i instytucjami szkoleniowymi. Wielokrotnie doradzał przedsiębiorstwom w sprawach zastosowania MSSF/ MSR, rachunkowości zarządczej oraz cen transferowych.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Rachunkowość zarządcza
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Rachunkowość zarządcza

Alicja Anna Jaruga , Przemysław Kabalski, Anna Szychta
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat tradycyjnych i najnowszych koncepcji oraz metod rachunkowości zorientowanej na potrzeby zarządzania. Celem tej książki jest prezentacja i objaśnienie istoty, zasad i uwarunkowań zastosowania narzędzi składających się na rachunkowość zarządczą....
125,10 zł
139,00 zł
Więcej