Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Pawela Stanisław

Prof. dr hab. Stanisław Pawela - długoletni sędzia Sądu Najwyższego, w latach 1986 - 1989 sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Był m.in. dyrektorem Departamentu Wykonania Orzeczeń Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz prezesem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Jest profesorem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Autor lub współautor kilkunastu prac z zakresu prawa karnego, głównie wykonawczego (w tym czterech komentarzy do kodeksu karnego wykonawczego). Członek powołanej przez Ministra Sprawiedliwości komisji do spraw reformy prawa karnego w 1969 i 1997 r. Wybitny znawca przedmiotu i doświadczony dydaktyk.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę