Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Sylwia Gregorczyk-Abram

Sylwia Gregorczyk-Abram – adwokatka oraz obrończyni praw człowieka. Jest zaangażowana w działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrony praworządności oraz systemowych zmian w polskim systemie sprawiedliwości. Aktywnie angażuje się także w obronę praw kobiet, wspierając w tym zakresie szereg organizacji pozarządowych. Współtwórczyni Fundacji Wolne Sądy zajmującej się monitorowaniem i archiwizowaniem przypadków destrukcji trójpodziału władz, praworządności oraz edukacją obywatelską. Od 2006 r. związana z kancelarią Clifford Chance, Janicka, Namiotkiewicz, Krużewski i wspólnicy, w której odpowiada za praktykę pro bono i rozwój odpowiedzialnego biznesu. Uczestniczy regularnie w procesach legislacyjnych w parlamencie jako ekspertka oraz w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego. Przed sądami i trybunałami reprezentuje mniejszości narodowe i seksualne oraz ofiary przemocy. Występuje przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w kluczowych postępowaniach dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz innych systemowych naruszeń praw człowieka. Jest pomysłodawczynią i realizatorką obywatelskiej akcji „Tydzień Konstytucyjny” – projektu edukacyjnego przeprowadzanego regularnie w szkołach w całej Polsce, mającego na celu podnoszenie wśród dzieci i młodzieży znajomości Konstytucji i praw człowieka. Laureatka „Złotego Paragrafu” w kategorii najlepszy adwokat w Polsce; stypendystka Yale University w ramach programu The Maurice R. Greenberg World Fellows Program.

Sortuj:
Sposób wyświetlania
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę