Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Tomasz Safjański

Tomasz Safjański - prawnik i administratywista. Oficer Policji, pełniący służbę w pionach między innymi: kryminalnym, przestępczości zorganizowanej, współpracy międzynarodowej, spraw wewnętrznych oraz wywiadu kryminalnego (zastępca dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji), a także spraw wewnętrznych. W latach 2005-2007 pełnił funkcję Szefa Krajowej Jednostki Europolu. Jest autorem licznych opracowań z zakresu problematyki międzynarodowej współpracy policyjnej, analizy strategicznej zagrożenia przestępczością oraz przestępczości zorganizowanej, publikowanych w periodykach fachowych w kraju i za granicą.

Sortuj:
Tak zwany Interpol
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Tak zwany Interpol

Tomasz Safjański
Difin
Prezentowana książka jest pierwszym na świecie opracowaniem poświęconym uwarunkowaniom skuteczności zwalczania zagrożeń transgranicznych w ramach globalnej współpracy policyjnej. Wkładem do nauk o bezpieczeństwie oraz kryminalistyki są przede wszystkim: - interdyscyplinarne przedstawienie uwarunkow....
148,50 zł
165,00 zł
Więcej
Czynności operacyjno-rozpoznawcze polskich służb ochrony prawa

Czynności operacyjno-rozpoznawcze polskich służb ochrony prawa

Paweł Łabuz, Jacek Kudła, Tomasz Safjański
Difin
Czynności operacyjno-rozpoznawcze stanowią obecnie bardzo mało znany obszar niejawnej działalności uprawnionych służb państwowych w zakresie realizacji zadań zapobiegawczych wykrywczych, jak i wywiadowczych i kontrwywiadowczych. Ponadto przedmiotowa tematyka stanowi niejednokrotnie „kontrawersyjne”....
108,00 zł
120,00 zł
Więcej
Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym

Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym

Piotr Herman, Paweł Łabuz, Tomasz Safjański
Difin
Książka poświęcona jest zagadnieniom przeciwdziałania przez przedsiębiorcę zagrożeniom związanym ze szpiegostwem gospodarczym, która to problematyka nie doczekała się dotąd monograficznego opracowania. Nakreślono koncepcję ochrony przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym, możliwie wyczerpują....
63,00 zł
70,00 zł
Więcej
Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa

Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański
Difin
Praca zbiorowa jest odzwierciedleniem obecnego stanu wiedzy na temat zjawiska i przestępczości nielegalnej imigracji, informacji w obszarze ich przyczyn w rozpoznaniu i zapobieganiu oraz skali zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa w całym jego spektrum począwszy od ekonomicznego do potencjalnych zagr....
43,20 zł
48,00 zł
Więcej
Przestępczość gospodarcza

Przestępczość gospodarcza

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański
C.H. Beck
Publikacja ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie cennych oraz praktycznych zagadnień z zakresu przestępczości gospodarczej, która w dzisiejszych czasach przybiera różnorodne formy i wykazuje się dużą zmiennością. Publikacja pozwoli zapoznać się nie tylko z taktyką przestępczą sprawcy działającego....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Handel ludźmi

Handel ludźmi

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański
Difin
Przygotowana monografia jest pracą zbiorową grona wielu autorów reprezentujących różne środowiska: naukowe, służb i organów państwowych, którzy opracowali kompendium wiedzy z zakresu handlu ludźmi w całym jego spektrum zjawiskowym.
85,50 zł
95,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę