Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Waldemar J. Wołpiuk

Waldemar J. Wołpiuk - doktor habilitowany nauk humanistycznych; profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie; redaktor naczelny "Państwa Prawnego", czasopisma prawniczego Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa; w okresie ostatnich 26 lat pracownik naukowy w Zespole Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Podyplomowego Studium Prawno-Samorządowego w tym instytucie; stypendysta i profesor wizytujący kilku zagranicznych instytutów naukowych i uniwersytetów; członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego. Jest autorem i współautorem ponad 200 prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Jerzy Kuciński, Waldemar J. Wołpiuk
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przedstawia problematykę zasad ustroju politycznego państwa po piętnastu latach stosowania ustawy zasadniczej. Do unikatowych wartości opracowania należy m.in. ukazanie w nim nie tylko kwestii teoretycznych, lecz także wszystkich aspektów praktycznych wynikających z realizowania zasad Kon....
99,00 zł
Więcej