Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Sortuj:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę

Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę

Zofia Dach
Wolters Kluwer Polska
Książka wpisuje się w niezwykle aktualny i ważny nurt w dziedzinie literatury ekonomicznej, podejmując temat oceny skuteczności narzędzi polityki makroekonomicznej w stabilizowaniu gospodarek, a także łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego w dobie globalizacji. Dokonano w niej między innymi analiz....
49,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę