Facebook
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ochrona danych osobowych. Kontrola i postępowanie w sprawie naruszenia przepisów. Poradnik ze wzorami
Nowość
30 %
Nowość

Ochrona danych osobowych. Kontrola i postępowanie w sprawie naruszenia....

Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik
Wolters Kluwer Polska
Praktyczne informacje związane z kontrolą i postępowaniem w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w atrakcyjnej formie m.in. pytań i odpowiedzi, a także zestawień w postaci czytelnych tabel.
83,30 zł
119,00 zł
Skuteczność w prawie administracyjnym
Nowość
20 %
Nowość

Skuteczność w prawie administracyjnym

Czesław Martysz
Wolters Kluwer Polska
W publikacji uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji ustaw podatkowych, wywłaszczania nieruchomości, uchwał o kierunkach działania organu wykonawczego gminy, kontroli administracji rządowej, czy też pojęcia organu administracji.
79,20 zł
99,00 zł
Zamówienia sektorowe. Komentarz
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
30 %
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zamówienia sektorowe. Komentarz

Aldona Kowalczyk, Anna Szymańska
Wolters Kluwer Polska
W książce szczegółowo omówiono przepisy o zamówieniach udzielanych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Wykładnia przepisów przedstawiona w opracowaniu uwzględnia regulacje prawa unijnego, a także dorobek orzeczniczy sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości....
125,31 zł
179,00 zł
Dyscyplinowanie dłużników alimentacyjnych w praktyce jednostek samorządu terytorialnego
Nowość
30 %
Nowość

Dyscyplinowanie dłużników alimentacyjnych w praktyce jednostek samorzą....

Tomasz Kosicki
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono zakres podmiotowy i przedmiotowy działań i postępowań prowadzonych względem dłużników alimentacyjnych. Opracowanie uzupełniono o aktualne wzory dokumentów.  
83,30 zł
119,00 zł
Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym
Nowość
30 %
Nowość

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne w....

Marlena Sakowska-Baryła
Wolters Kluwer Polska
W publikacji dokonano analizy relacji zachodzących pomiędzy prawem do ochrony danych osobowych a prawem dostępu do informacji publicznej oraz prawem do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Szeroko zaprezentowana została problematyka tworzenia praw informacyjnych z uwzględnieniem....
118,29 zł
169,00 zł
Roszczenia restytucyjne właścicieli nieruchomości przejętych przez państwo w latach 1944–1989
Nowość
30 %
Nowość

Roszczenia restytucyjne właścicieli nieruchomości przejętych przez pań....

Maciej Ferek
Wolters Kluwer Polska
Książka uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego z 11 sierpnia 2021 r.
69,30 zł
99,00 zł
Kryzys, stagnacja, renesans? Prawo administracyjne przyszłości. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Jagielskiego
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
50 %
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kryzys, stagnacja, renesans? Prawo administracyjne przyszłości. Księga....

Maksymilian Cherka, Piotr Gołaszewski, Jacek Piecha, Marek Wierzbowski
Wolters Kluwer Polska
Prezentowana księga powstała dla uczczenia jubileuszu 70-tych urodzin prof. dr hab. Jacka Jagielskiego. W przedsięwzięciu tym wzięło udział ponad 80 przedstawicieli doktryny prawniczej - specjalizujących się w szczególności w tematyce prawa administracyjnego.
149,50 zł
299,00 zł
Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka
40 %

Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka

Marcin Stoczkiewicz
Wolters Kluwer Polska
W publikacji zawarto omówienie roli praw człowieka w międzynarodowym i unijnym prawie ochrony klimatu. Autor udziela odpowiedzi na pytanie o rolę praw człowieka w prawie ochrony klimatu, poprzez analizę prawa do życia, prawa do środowiska i koncepcji prawa do stabilnego klimatu, prezentując m.in. na....
77,41 zł
129,00 zł
Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych
Bestseller
40 %
Bestseller

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych,....

Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów pism – nie tylko wszczynających postępowanie, lecz także stanowiących środki odwoławcze od wydanych rozstrzygnięć.
107,40 zł
179,00 zł
Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Bestseller
90 %
Bestseller

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administr....

Wolters Kluwer Polska
W najnowszym wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępow....
1,89 zł
18,90 zł
Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego
30 %

Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego

Radosław Mędrzycki
Wolters Kluwer Polska
Książka pokazuje wpływ zasady solidarności społecznej na prawo samorządu terytorialnego oraz jego zmiany w obliczu nowych wyzwań związanych ze współczesnymi przeobrażeniami społecznymi. Autor analizuje kluczowe zagadnienia, w jaki sposób solidarność jest realizowana w prawie samorządu terytorialneg....
83,30 zł
119,00 zł
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
50 %

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w prakty....

Anna Wójtowicz-Dawid
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono mechanizmy zapewnienia zgodności działalności jednostek sektora finansów publicznych z przepisami prawa. Wskazano procedury wewnętrzne, sposoby zapewnienia ich skuteczności i efektywności działania.
49,50 zł
99,00 zł
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo
50 %

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komen....

Hanna Knysiak-Sudyka
Wolters Kluwer Polska
Komentarz uwzględnia przepisy dotyczące doręczeń elektronicznych, wprowadzone art. 96 ust. 1–17 i 19 ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
89,50 zł
179,00 zł
Procedury odwoławcze w europejskim prawie zamówień publicznych
30 %

Procedury odwoławcze w europejskim prawie zamówień publicznych

Aleksandra Sołtysińska
Wolters Kluwer Polska
W monografii omówiono europejski model procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych jako narzędzie prawne zapewniające ochronę praw wykonawców i służące osiąganiu celów związanych z interesami ogólnymi.
104,30 zł
149,00 zł
Zasada konkurencyjności w praktyce zamówień publicznych. Pytania i odpowiedzi
40 %

Zasada konkurencyjności w praktyce zamówień publicznych. Pytania i odp....

Urszula Kobza, Krystian Saks
Wolters Kluwer Polska
Całość materii została ujęta w formule pytań i odpowiedzi wraz z poradami autorów.
71,40 zł
119,00 zł

Media społecznościowe

Dołącz do nas

YouTube twitter  Linkedin  facebook  instagram 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę