Facebook
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Wybór prawa dla zobowiązań umownych na gruncie rozporządzenia Rzym I
Nowość
30 %
Nowość

Wybór prawa dla zobowiązań umownych na gruncie rozporządzenia Rzym I

Sławomira Lerman-Balsaux
Wolters Kluwer Polska
Książka odpowiada na pytanie, jaki system prawny uczestnicy unijnego obrotu transgranicznego mogą wybrać jako prawo obce dla łączącej ich umowy oraz w jaki sposób można dokonać tego zabiegu i jakie będą tego skutki prawne.
97,30 zł
139,00 zł
Kodeks cywilny. Komentarz Kodeks cywilny. Komentarz
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
30 %
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks cywilny. Komentarz

Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Krzysztof Czub, Filip Czuchwicki, Marcin Glicz, Bartłomiej G...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi syntetyczny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego, uwzględniający najistotniejsze zagadnienia wykładni oraz reprezentatywne orzecznictwo z zakresu prawa cywilnego.
244,30 zł
349,00 zł
Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Nowość
30 %
Nowość

Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania....

Jakub Wilk
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia podstawy prawne do stanowienia aktów prawa miejscowego uregulowanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
69,30 zł
99,00 zł
Zamówienia sektorowe. Komentarz
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
30 %
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zamówienia sektorowe. Komentarz

Aldona Kowalczyk, Anna Szymańska
Wolters Kluwer Polska
W książce szczegółowo omówiono przepisy o zamówieniach udzielanych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Wykładnia przepisów przedstawiona w opracowaniu uwzględnia regulacje prawa unijnego, a także dorobek orzeczniczy sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości....
125,31 zł
179,00 zł
Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych wraz z wzorami
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
30 %
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych wraz z wzorami

Izabella Gil, Elwira Marszałkowska-Krześ
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono, w jakich przypadkach sprawa cywilna będzie uznana za sprawę gospodarczą, rozpatrywaną zgodnie z przepisami o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Publikacja zawiera wzory pism procesowych.
125,31 zł
179,00 zł
Kodeks etyki zawodowej notariusza.Komentarz
Nowość
30 %
Nowość

Kodeks etyki zawodowej notariusza.Komentarz

Piotr Marquardt, Aneta Wilkowska-Płóciennik
Wolters Kluwer Polska
Znajomość Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza oraz bezwzględne przestrzeganie zawartych w nim zasad należą do fundamentalnych obowiązków każdej osoby wykonującej ten zawód zaufania publicznego.
118,29 zł
169,00 zł
Postępowania administracyjne przed organami nadzoru budowlanego
Nowość
30 %
Nowość

Postępowania administracyjne przed organami nadzoru budowlanego

Małgorzata Rydzewska
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi syntezę przepisów, poglądów doktryny i orzecznictwa związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego.
90,30 zł
129,00 zł
Roszczenia restytucyjne właścicieli nieruchomości przejętych przez państwo w latach 1944–1989
Nowość
30 %
Nowość

Roszczenia restytucyjne właścicieli nieruchomości przejętych przez pań....

Maciej Ferek
Wolters Kluwer Polska
Książka uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego z 11 sierpnia 2021 r.
69,30 zł
99,00 zł
Tajemnica adwokacko-radcowska i notarialna oraz inne środki ochrony zaufania w postępowaniu cywilnym
Nowość
30 %
Nowość

Tajemnica adwokacko-radcowska i notarialna oraz inne środki ochrony za....

Lech Borzemski, Sławomir Cieślak, Izabella Gil, Andrzej Jarocha, Krzysztof Knoppek, Marcin...
Wolters Kluwer Polska
W postępowaniu cywilnym musi być zapewniony odpowiedni standard ochrony tajemnicy zawodowej adwokatów, radców prawnych i notariuszy, jak również we właściwy sposób wykorzystany wysoki poziom profesjonalizmu pełnomocników zawodowych (adwokatów i radców prawnych).
104,30 zł
149,00 zł
Podział majątku wspólnego z rozliczeniem praw spółkowych i kredytów frankowych. Regulacje dotyczące małżonków, konkubentów i partnerów związków jednopłciowych. Praktyka sądowa, notarialna i wieczystoksięgowa
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
30 %
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Podział majątku wspólnego z rozliczeniem praw spółkowych i kredytów fr....

Helena Ciepła, Mirosława Pytlewska
Wolters Kluwer Polska
Praktyczna pomoc w dokonywaniu podziału majątku + edytowalne wzory pism w wersji elektronicznej.
125,31 zł
179,00 zł
Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku
Nowość
30 %
Nowość

Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku

Katarzyna Lenczowska-Soboń
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia problematykę przestępstw naruszenia integralności zabytków oraz zawiera analizę przepisów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego w polskim porządku prawnym.
69,30 zł
99,00 zł
Prawne i etyczne aspekty reklamy adwokackiej
Nowość
30 %
Nowość

Prawne i etyczne aspekty reklamy adwokackiej

Piotr F. Piesiewicz
Wolters Kluwer Polska
Książka uwzględnia zarówno zagadnienia etyczne, jak i prawne na poziomie krajowym, w tym również obowiązujące przedstawicieli palestry regulacje unijne dotyczące tego zagadnienia oraz omawia relacje między nimi. 
90,30 zł
129,00 zł
Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie
Nowość
30 %
Nowość

Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie

Dobrochna Bach-Golecka
Wolters Kluwer Polska
Co to jest solidarność? Jak rozumieć współcześnie dobro wspólne? Te pytania niezmiennie pozostają jednymi z najbardziej dyskutowanych zagadnień w nauce prawa. Solidarność i dobro wspólne to wartości usytuowane poza bezpośrednią sferą regulacji normatywnych. Ich znaczenie odwołuje się do podstaw funk....
104,30 zł
149,00 zł
Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę. Komentarz do Rozporządzenia Rady UE 2019/1111
Nowość
30 %
Nowość

Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i....

Jacek Gołaczyński, Piotr Rodziewicz, Marek Zalisko
Wolters Kluwer Polska
Komentarz zawiera pogłębioną analizę przepisów prawa unijnego cywilnego procesowego wraz z bogatym wyborem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i orzecznictwa sądów krajowych.
104,30 zł
149,00 zł
Stwierdzenie naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jego skutki w polskim procesie cywilnym
Nowość
30 %
Nowość

Stwierdzenie naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jego s....

Olga M. Piaskowska
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono problematykę skutków, jakie dla polskiego procesu cywilnego wywołują lub powinny wywołać wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzające naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym dotyczących potencjalnego wzruszenia prawomocnego orzeczenia sądu cywilne....
69,30 zł
99,00 zł

Media społecznościowe

Dołącz do nas

YouTube twitter  Linkedin  facebook  instagram 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę