Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie

Monografie. Biblioteka Przeglądu Podatkowego

Sortuj:
Sposób wyświetlania:

Polish Tax System. Business Opportunities and Challenges

Adam Mariański, Michał Wilk, Anna Nykiel-Mateo, Małgorzata Sęk, Ziemowit Kukulski, Włodzim...
Wolters Kluwer Polska
This book is a unique tax law publication on fundamental elements of Polish tax system. 
251,10 zł

Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym

Paweł Borszowski
Wolters Kluwer Polska
Monografia dotyczy zagadnienia trudnego dla całego prawa podatkowego, tj. używania w przepisach tego prawa określeń nieostrych i klauzul generalnych.
116,10 zł

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych jako narzędzie uszczelniające system podatkowy

Krzysztof Kandut
Wolters Kluwer Polska
Celem publikacji jest kompleksowe przedstawienie instytucji dotyczącej opodatkowania dochodów ze źródeł niejawnych lub nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych.
116,10 zł

Podatkowy zakład zagraniczny

Rafał Lipniewicz
Wolters Kluwer Polska
W publikacji dokonano prawnopodatkowej analizy instytucji zakładu zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki rozwój tzw. gospodarki cyfrowej wywiera na tradycyjną konstrukcję prawną zakładu.
116,10 zł

Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

Aleksander Słysz
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie omawiające stosunek prawa podatkowego do czynności i przychodów z czynności, które stanowią czyny zabronione lub mają charakter działań naruszających normy innych gałęzi prawa oraz przekraczających normy moralne.
116,10 zł

Podatkowoprawne skutki zawarcia i ustania małżeństwa

Aleksy Goettel
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera wszechstronną i pogłębioną analizę sytuacji małżonków oraz byłych małżonków w prawie podatkowym.
116,10 zł

Efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw

Wojciech Sztuba
Wolters Kluwer Polska
W publikacji zaprezentowano wyniki pionierskich badań efektywnej stawki opodatkowania dochodu polskich przedsiębiorstw, która przeciętnie kształtowała się powyżej stawki nominalnej.
116,10 zł

Nowelizacja ordynacji podatkowej

Krzysztof Lasiński-Sulecki, Agnieszka Olesińska, Bogumił Brzeziński, Wojciech Morawski, Ma...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przybliża zasady stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
116,10 zł

Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie

Ryszard Mastalski
Wolters Kluwer Polska
W publikacji zaprezentowano wzajemne powiązania między stanowieniem i stosowaniem prawa podatkowego.
116,10 zł

Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Stanisław Stanisławiszyn Piotr, Tymoteusz Werner Aleksander, Krzysztof Lasiński-Sulecki, E...
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono wybrane zagadnienia z zakresu podatku akcyzowego, prawa celnego oraz aspekty proceduralne.
125,10 zł

Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych w Polsce

Przemysław Stolarski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przedstawia problematykę wielotorowości kontroli realizacji zobowiązań podatkowych.
116,10 zł

Współpraca państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych

Jan Olszanowski, Wojciech Piątek
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące problematyki odzyskiwania wierzytelności podatkowych w trybie i na zasadach określonych w dyrektywie 2010/24/UE.
89,10 zł