Facebook
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 8 sierpnia 2023 r.
Wydanie: 38
Liczba stron: 1104
Więcej informacji

Praktyczne tabele podsumowujące zmiany - wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą.

-20%

EDYCJA ADMINISTRACYJNA. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 27 innych aktów prawnych

EDYCJA ADMINISTRACYJNA. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 27 innych aktów prawnych

Praktyczne tabele podsumowujące zmiany - wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą.

Stan prawny: 8 sierpnia 2023 r.
Wydanie: 38
Liczba stron: 1104
Więcej informacji

Opis publikacji

Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:

Kodeks postępowania administracyjnego:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 775),
 • 12.5.2023 r. - Ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 803).

Ordynacja podatkowa:

 • 10.2.2023 r. - Ustawa o Systemie Informacji Finansowej z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 180),
 • 1.3.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180),
 • 1.4.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 511),

Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:

Kodeks postępowania administracyjnego:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 775),
 • 12.5.2023 r. - Ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 803).

Ordynacja podatkowa:

 • 10.2.2023 r. - Ustawa o Systemie Informacji Finansowej z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 180),
 • 1.3.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180),
 • 1.4.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 511),
 • 22.5.2023 r. - Ustawa o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 326),
 • 1.7.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180),
 • 1.7.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 556 ze zm. z Dz.U. z 2023 r. poz. 1059),
 • 1.7.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614),
 • 1.7.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059),
 • 1.7.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1193),
 • 14.7.2023 r. - Ustawa o aplikacji mObywatel z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1234),
 • 1.9.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059),
 • 1.1.2024 r. - Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.),
 • 25.3.2024 r. - Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 556).

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 259),
 • 12.5.2023 r. - Ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 803),
 • 1.10.2029 r. - Ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 285).

Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki:

 • 1.7.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614).

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

 • 25.3.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 556),
 • 20.5.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 852),
 • 25.6.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 556),
 • 1.7.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 556 ze zm. z Dz.U. z 2023 r. poz. 1059),
 • 1.7.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614),
 • 1.7.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059),
 • 1.7.2023 r. - Ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa z dnia 9 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1130),
 • 1.7.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1193),
 • 2.8.2023 r. - Ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1369),
 • 1.10.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600 ze zm. z Dz.U. z 2023 r. poz. 403),
 • 25.3.2024 r. - Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 556).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych:

 • 22.2.2023 r. - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 249).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego:

 • 22.2.2023 r. - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniające rozporządzenie - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 250).

Ustawa o samorządzie gminnym:

 • Nowy tekst jednolity z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 40),
 • 11.4.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 572).

Ustawa o samorządzie powiatowym:

 • 11.4.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 572).

Ustawa o samorządzie województwa:

 • 11.4.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 572).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie:

 • 6.1.2023 r. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2726).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych:

 • 6.1.2023 r. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2725).

EDYCJA ADMINISTRACYJNA zawiera 30 aktów prawnych:

 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ordynacja podatkowa
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania
 • sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub
 • nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez
 • nieuzasadnionej zwłoki
 • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Prawo o ustroju sądów administracyjnych
 • Ustawa o samorządzie gminnym
 • Ustawa o samorządzie powiatowym
 • Ustawa o samorządzie województwa
 • Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych
 • oraz 6 innych rozporządzeń
 • Indeks rzeczowy

Zalety serii:

 • Miękka oprawa - wygoda w codziennym korzystaniu.
 • Registry – wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie.
 • Rozbudowana pula aktów prawnych - pełniejszy wybór ustaw i rozporządzeń.
 • Praktyczne tabele podsumowujące zmiany - wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą.
 • Dostęp online - do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bieżąco.

Rozwiń opis Zwiń opis

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę