Facebook
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 20 października 2023 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie w 2024 r. Dotychczas nie było zmian merytorycznych.
Wydanie: 67
Liczba stron: 1376
Więcej informacji

Stan prawny: 20 października 2023 r.

-74%

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Wspieranie i resocjalizacja nieletnich. Prawo karne. Zbiór przepisów

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Wspieranie i resocjalizacja nieletnich. Prawo karne. Zbiór przepisów

Stan prawny: 20 października 2023 r.

Stan prawny: 20 października 2023 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie w 2024 r. Dotychczas nie było zmian merytorycznych.
Wydanie: 67
Liczba stron: 1376
Więcej informacji

Opis publikacji

Kodeks karny - opublikowano tekst jednolity Dz.U. z 4 stycznia 2024 r., poz. 17;

Kodeks postępowania karnego - opublikowano tekst jednolity Dz.U. z 11 stycznia 2024 r., poz. 37.

 

Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 20 października 2023 r., w tym m.in.:

 Kodeks karny:

 • ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. poz. 1234)
 • ustawa z 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz.U. poz. 1963)
 • ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1834)

Kodeks postępowania karnego:

 • ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 818)
 • ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy...

Kodeks karny - opublikowano tekst jednolity Dz.U. z 4 stycznia 2024 r., poz. 17;

Kodeks postępowania karnego - opublikowano tekst jednolity Dz.U. z 11 stycznia 2024 r., poz. 37.

 

Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 20 października 2023 r., w tym m.in.:

 Kodeks karny:

 • ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. poz. 1234)
 • ustawa z 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz.U. poz. 1963)
 • ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1834)

Kodeks postępowania karnego:

 • ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 818)
 • ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)
 • ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606)

Kodeks karny wykonawczy:

 • ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 818)
 • ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606)

Kodeks wykroczeń:

 • ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 535)

Kodeks karny skarbowy:

 • ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 818)

Opłaty w sprawach karnych, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny popełnione pod groźbą kary, Przeciwdziałanie narkomanii

 • ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

Wspieranie i resocjalizacja nieletnich:

 • ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

 

Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:

KODEKS KARNY:

13 maja 2023 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 818)

18 maja 2023 r. – ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)

20 maja 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 852)

14 lipca 2023 r. – ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. poz. 1234)

15 sierpnia 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.)

23 września 2023 r., 1 października 2023 r. – ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1834)

1 października 2023 r., 14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

1 lipca 2024 r.ustawa z 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz.U. poz. 1963)

 

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS KARNY:

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

 

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO:

22 czerwca 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 535)

15 sierpnia 2023 r., 15 lutego 2024 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.)

28 września 2023 r., 14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

1 października 2023 r., 14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

15 lutego 2024 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 818)

15 lutego 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606)

1 października 2028 r., 1 października 2029 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285)

 

KODEKS KARNY WYKONAWCZY:

1 października 2023 r., 1 stycznia 2026 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

15 lutego 2024 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 818)

15 lutego 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606)

14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

 

KODEKS WYKROCZEŃ:

12 maja 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. poz. 803)

22 czerwca 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 535)

7 sierpnia 2023 r. – ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. poz. 1234)

15 sierpnia 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.)

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

3 października 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. poz. 2119)

18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

 

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA:

7 października 2023 r. – ustawa z 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz.U. poz. 1963)

1 października 2029 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285)

 

KODEKS KARNY SKARBOWY:

6 kwietnia 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. poz. 654)

13 maja 2023 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 818)

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

 

OPŁATY W SPRAWACH KARNYCH

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

 

WSPIERANIE I RESOCJALIZACJA OSÓB NIELETNICH:

15 sierpnia 2023 r., 15 lutego 2024 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.)

1 października 2023 r., 14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY POPEŁNIONE POD GROŹBĄ KARY:

6 kwietnia 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. poz. 659)

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

 

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII:

20 września 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. poz. 1939)

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

Opis publikacji aktualny na dzień: 2023-10-17
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2023
Wydanie: 67
Liczba stron: 1376
Rodzaj: Przepisy
Okładka:
Format: A5
Wersja publikacji: Książka papier + Smarteca (App) + Ebook
ISBN: 978-83-8358-256-6, pdf 978-83-8358-290-0
Kod towaru: KAM-0605 W67P01, EBO-0007 W67P01

Opinie

Wojciech Niezweryfikowany zakup
Kodek wykroczeń, karny, karny skarbowy... i to w oparciu o najnowsze aktualizacje prawne. Jako student prawa polecam to wydanie. Praktyczne, przejrzyste i jakoś nawet nauka idzie lżej ;) (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Michał Niezweryfikowany zakup
Kupiłem. Bez dobrze wydanego i aktualnego kodeksu karnego trudno skończyć studia na kierunku prawo. Cieszy mnie to, że to wydanie KK jest przejrzyste, to ułatwia korzystanie z niego. Polecam nie tylko studentom. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Kaśka Niezweryfikowany zakup
Jestem studentką prawa i potrzebowałam jakiegoś dobrego wydania KK a przypadkiem znalazłam takie cudeńko. Bardzo przydatna pozycja do nauki. Najważniejsze ustawy w jednej książce, prawdopodobnie bardzo przyda mi się do pisania pracy. Książka jest też ładnie wykonana, wygodnie się ją czyta i szybko znajduje interesujące nas kwestie (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Maria Niezweryfikowany zakup
Szukałam tylko jednej ustawy, a mianowicie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie (ze względu na interesujące mnie zmiany w prawie), ale zauważyłam, że dostępny jest cały najnowszy zbiór z prawa karnego, łącznie z KK, to stwierdziłam, że mogę wydać trochę więcej :D (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Daniel Niezweryfikowany zakup
Odkąd pamiętam to wolałem zakupić zbiór przepisów niż pojedyncze kodeksy. Podobnie jak z preferowaniem wersji papierowych ustaw niż elektronicznych. W związku z tym zaraz, gdy tylko pojawiła się możliwa przedsprzedaż najnowszego kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie razem z innymi przepisami prawa karnego, to długo nie czekałam i od razu kupiłem zbiór. Całość jest przejrzysta, artykuły się zlewają. Szczerze polecam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Karolina
Kolejne wydanie dobrze skonstruowanego pod względem wizualnym zbioru przepisów prawa karnego. Zaktualizowano treści, uwzględniono zmiany w prawie we wszystkich aktach normatywnych tutaj przedstawionych. Graficznie jest tak samo jak wcześniej. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Anita
Polecam jak najbardziej. Wszystko dokładnie jak w opisie. Przepisy prawa karnego w tej pozycji są jasne i czytelne, opatrzone dodatkowe różnymi formatami czcionek. Szybka i bezproblemowa realizacji zamówienia. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Beata
Zbiór przepisów prawa karnego z najnowszymi zmianami - wymienione je na początku książki. Schemat zadowalający: zaczęto od najważniejszej ustawy – KK. Treści norm czytelne: tytuły rozdziałów i artykułów oznaczono inną czcionką. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Natalia
Przepisy prawa przedstawione w tej publikacji wyselekcjonowano tak, by zawrzeć najczęściej używane normy, a zarazem stworzyć coś w rodzaju meritum przepisów prawa karnego. Do treści dobrano również odpowiednie formaty czcionek. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Staszek
Dobrze dobry zbiór z najnowszymi przepisami prawa karnego. O oprawie graficznej też złego słowa napisać nie mogę. Cena raczej w normie - kupując oddzielne poszczególne kodeksy i ustawy zapłaciłbym na pewno więcej. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Wojciech
Pozycja z najważniejszymi normami prawa karnego. Pomimo ogromnej ilości stron (ponad 1100) to dobrze przegląda się poszczególne przepisy. Jest to po prostu przejrzysta „książka prawnicza”, po którą jako adwokat chętnie sięgam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Mateo
Zbiory przepisów z określonej gałęzi prawa wolę mieć w jednym tomie, dlatego tak chętnie kupuję książki takie jak ta. Cena jest ok, niewygórowana, ciekawa oprawa również dużo wnosi. Polecam, bo warto ;) Pozdrawiam, Mateusz. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Łukasz
W publikacji łatwo odnalazłem najnowsze zmiany w prawie (wykaz w spisie treści). Te nowe jak i inne przepisy w książce graficznie przedstawiono tak, by szybko i bez problemu trafić na konkretny artykuł. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Sylwia
Zbiory przepisów są duże lepsze niż oddzielne tomy ustaw. Jedna pozycja – mniej noszenia, do tego najważniejsze ustawy z zakresu danego prawa (w tym przypadku karnego). Oczywiście w profinfo.pl opisane prawo zawsze jest aktualne - dla mnie idealne. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Marta
Kwintesencja przepisów z prawa karnego. Pozycja idealna dla osób mających na co dzień kontakt z łamaniem prawa. Zbiór najważniejszych i aktualnych przepisów oraz ustaw dotyczących właśnie tej tematyki. Polecam. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Rozwiń listę z opiniami Zwiń listę z opiniami
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Zobacz produkt w pakiecie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę