Facebook
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 stycznia 2022 r.
Wydanie: 6
Liczba stron: 3460
Więcej informacji

Wybitni prawnicy podpowiadają, jak rozwiązywać konkretne wątpliwości prawne – w myśl zasady, by komentarz „nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy”

-10%

Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Wybitni prawnicy podpowiadają, jak rozwiązywać konkretne wątpliwości prawne – w myśl zasady, by komentarz „nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy”

Stan prawny: 1 stycznia 2022 r.
Wydanie: 6
Liczba stron: 3460
Więcej informacji

Opis publikacji

Ico_Gray_17.gif [486 B] Kolejne wydanie znanego komentarza autorstwa wybitnych prawników praktyków zostało napisane z myślą o wszystkich, którzy poszukują merytorycznych wskazówek przy rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych. W publikacji główny nacisk położono na zagadnienia sporne przy stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania karnego – celem autorów było, by komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy.

W szóstym wydaniu książki wyjaśniono przepisy nowe lub zmienione w wyniku nowelizacji przeprowadzonych w latach 2020–2021, przedstawiając ich interpretację także pod kątem projektowanej funkcjonalności. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

• gwarancji procesowych wobec pokrzywdzonego, w tym domniemania jego małolet...

Ico_Gray_17.gif [486 B] Kolejne wydanie znanego komentarza autorstwa wybitnych prawników praktyków zostało napisane z myślą o wszystkich, którzy poszukują merytorycznych wskazówek przy rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych. W publikacji główny nacisk położono na zagadnienia sporne przy stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania karnego – celem autorów było, by komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy.

W szóstym wydaniu książki wyjaśniono przepisy nowe lub zmienione w wyniku nowelizacji przeprowadzonych w latach 2020–2021, przedstawiając ich interpretację także pod kątem projektowanej funkcjonalności. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

• gwarancji procesowych wobec pokrzywdzonego, w tym domniemania jego małoletniości oraz obowiązku zebrania informacji o pokrzywdzonym i odebrania od niego oświadczenia związanego ze stosowaniem środków ochrony i bezpieczeństwa,

• prowadzenia posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz rozprawy w formie zdalnej,

• orzekania kary łącznej,

• poręczenia majątkowego, którego przedmiot nie może pochodzić z przysporzenia,

• posiedzenia wstępnego,

• ścigania sprawców przestępstw związanych z wykorzystaniem danych informatycznych,

• stosowania listu żelaznego.

Autorzy wykorzystali dotychczasowy dorobek piśmiennictwa prawniczego, w tym wypowiedzi odnoszące się do nowych i starych przepisów, omówili poglądy doktryny, a także stanowisko jej przedstawicieli w kwestiach spornych. Zebrali również dorobek judykatury, szczególnie pod względem jego aktualności na gruncie nowych oraz zmienionych przepisów. Powołali orzeczenia najistotniejsze, zwłaszcza o charakterze precedensowym, gdy przedstawiony pogląd ma znaczenie dla praktyki.

Ico_Gray_6.gif [752 B] Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków prawa: sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Stanowi też niezbędne źródło wiedzy dla aplikantów zawodów prawniczych.

Redaktor naukowy książki Dariusz Świecki jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, sędzią Sądu Najwyższego, autorem licznych publikacji naukowych, przez wiele lat orzekał w sądach powszechnych. Pozostali autorzy to sędziowie sądów powszechnych i prokurator, związani z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2021-12-21
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2022
Wydanie: 6
Liczba stron: 3460
Rodzaj: Komentarz
Okładka:
Format: B5
Towar w kategorii: Prawo karne, Prawo karne procesowe
Wersja publikacji: Pakiet elektroniczny
ISBN: pdf 978-83-8286-126-6, epub 978-83-8286-192-1, mobi 978-83-8286-193-8
Kod towaru: EBO-4072 W06P01, EBO-4072 W06E01, EBO-4072 W06M01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Barbara Augustyniak – sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; przez wiele lat pełniła funkcję wizytatora ds. obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych; uczestniczka zagranicznych konferencji i seminariów poświęconych współpracy międzynarodowej w sprawach karnych w obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej.

Krzysztof Eichstaedt – doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi i jednocześnie przewodniczący II Wydziału Karnego w tym sądzie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; w latach 2017–2021 członek Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich; w 2014 r. delegowany do orzekania w Sądzie Najwyższym; członek Rady Naukowej "Psychiatrii po Dyplomie", współorganizator Międzynarodowych Kongresów Psychiatrii Sądowej w Łodzi; autor oraz współautor ponad 70 publikacji naukowych, z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i skarbowego, a także z pogranicza prawa i psychiatrii.

Michał Kurowski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi delegowany do Prokuratury Krajowej; autor około 50 artykułów problemowych i glos, współautor wielu publikacji z zakresu postępowania karnego, m.in.: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki; Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016; Rodzaje i funkcje środków zapobiegawczych oraz Zabezpieczenie majątkowe jako kodeksowy środek przymusu [w:] System prawa karnego procesowego. Tom IX. Środki przymusu, red. T. Grzegorczyk, D. Świecki.

Barbara Augustyniak – sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; przez wiele lat pełniła funkcję wizytatora ds. obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych; uczestniczka zagranicznych konferencji i seminariów poświęconych współpracy międzynarodowej w sprawach karnych w obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej.

Krzysztof Eichstaedt – doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi i jednocześnie przewodniczący II Wydziału Karnego w tym sądzie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; w latach 2017–2021 członek Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich; w 2014 r. delegowany do orzekania w Sądzie Najwyższym; członek Rady Naukowej "Psychiatrii po Dyplomie", współorganizator Międzynarodowych Kongresów Psychiatrii Sądowej w Łodzi; autor oraz współautor ponad 70 publikacji naukowych, z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i skarbowego, a także z pogranicza prawa i psychiatrii.

Michał Kurowski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi delegowany do Prokuratury Krajowej; autor około 50 artykułów problemowych i glos, współautor wielu publikacji z zakresu postępowania karnego, m.in.: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki; Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016; Rodzaje i funkcje środków zapobiegawczych oraz Zabezpieczenie majątkowe jako kodeksowy środek przymusu [w:] System prawa karnego procesowego. Tom IX. Środki przymusu, red. T. Grzegorczyk, D. Świecki.

Dariusz Świecki – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący Wydziału I Izby Karnej Sądu Najwyższego; wieloletni sędzia sądów powszechnych orzekający w pierwszej i drugiej instancji; autor licznych publikacji z zakresu procedury karnej i wykroczeniowej oraz prawa karnego skarbowego.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów

Tematyka, tagi

Opinie

Jacek Niezweryfikowany zakup
Kodeks postępowania karnego to pozycja, z którą powinien zapoznać się każdy, kto chce specjalizować się w prawie karnym. W książce bardzo ciekawie przedstawione są sporne kwestie w stosowaniu przepisów, które są też analizowane. Po przeczytaniu tych dwóch tomów można wyjaśnić wiele wątpliwości interpretacyjnych, których w naszym prawie nie brakuje. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Gabriela Niezweryfikowany zakup
Kupiłam "Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II" do swojej biblioteczki prawniczej i właśnie kończę czytanie drugiego tomu. Uważam, że jest to pozycja warta zakupu, gdyż bardzo szczegółowo analizuje przepisy prawa karnego, rozwiewa wątpliwości w ich interpretacji, dzięki czemu w prawidłowy sposób można zrozumieć jak przepisy można zastosować w praktyce. Polecam wszystkim, którzy specjalizują się w prawie karnym oraz interesują się tą tematyką. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
patka Niezweryfikowany zakup
Orzecznictwo sądowo, omówienie kwestii spornych, konkretne rozwiązania, przedstawienie Kodeksu Postępowania Karnego i jego prawnych powiązań z innymi ustawami, w tym szczegółowo o stosunkach międzynarodowych – wszystko to znajdziecie w tej publikacji. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Adam Niezweryfikowany zakup
Komentarz godny polecenia. Przy omawianiu KPK nie skupiono się na stosunkowo prostych dla praktyków zagadnień, tylko przedstawiono wątpliwości interpretacyjnych. Zapełniono w ten sposób lukę w tego typu publikacjach. Omówiono problemy a nie omijano ich! (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Wiktor Niezweryfikowany zakup
Wszechstronny, a zarazem rzeczowy Komentarz KPK. Przedstawiono w nim poglądy doktryny prawa karnego i postępowania karnego oraz na przykładzie wypowiedzi ekspertów omówiono kwestie sporne. Polecam! (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Bogdan
Świetny przewodnik po tekście ustawy. Cieszy mnie fakt, że wykaz literatury został przedstawiony przed każdym rozdziałem, a nie na końcu opracowania i to, że starano przedstawić i wyjaśnić w nim problematyczne i sporne tematy. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Mariusz
W książce zaakcentowano przede wszystkim kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślę, że autorom chodziło oto, żeby szukać różnych interpretacji. W ten sposób pozycja spełnia oczekiwania wielu osób i teoretyków i praktyków, a mnie na pewno. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Wiola
Kolejne wydanie naprawdę porządnego komentarza do kodeksu postępowania karnego, a druga na mojej półce. W książce zaakcentowano kwestie sporne przy zastosowaniu przepisów. Zwrócono na nie dużą uwagę, co mnie bardzo cieszy. (opinia dotyczy poprzedniego wydania publikacji)
Rozwiń listę z opiniami Zwiń listę z opiniami
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Książka dostępna
w LEX FLEX
Ten produkt i setki innych komentarzy monografii znajdziesz w nowym elastycznym LEX-ie w wersji Better i The best
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę