Facebook

Ostatnie dni wyprzedaży do -90%

Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 maja 2021 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1656
Więcej informacji

Komentarz przedstawia praktyczne aspekty stosowania przepisów oraz istotę instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Stan prawny: 1 maja 2021 r.
Wydanie: 1
Liczba stron: 1656
Więcej informacji

Opis publikacji

Komentarz został stworzony z myślą o rzetelnym przedstawieniu istoty instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego, ze szczególnym naciskiem na uporządkowanie stanu wiedzy.


Ico_Gray_17.gif [486 B] Autorzy – znakomici prawnicy z dużym doświadczeniem zawodowym i bogatym dorobkiem naukowym:
• w konstruktywny i zrozumiały sposób wyjaśniają problemy najczęściej budzące wątpliwości w praktyce;
• nawiązują do ustaw szczególnych, regulacji proceduralnych oraz przepisów kolizyjnych, np. z zakresu stosunków majątkowych małżeńskich, które doprecyzowują lub zmieniają sposób stosowania przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
wskazują na pożądane sposoby rozwiązywania kwestii spornych w piśmiennictwie i judykaturze, w oparciu o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszech...

Komentarz został stworzony z myślą o rzetelnym przedstawieniu istoty instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego, ze szczególnym naciskiem na uporządkowanie stanu wiedzy.


Ico_Gray_17.gif [486 B] Autorzy – znakomici prawnicy z dużym doświadczeniem zawodowym i bogatym dorobkiem naukowym:
• w konstruktywny i zrozumiały sposób wyjaśniają problemy najczęściej budzące wątpliwości w praktyce;
• nawiązują do ustaw szczególnych, regulacji proceduralnych oraz przepisów kolizyjnych, np. z zakresu stosunków majątkowych małżeńskich, które doprecyzowują lub zmieniają sposób stosowania przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
wskazują na pożądane sposoby rozwiązywania kwestii spornych w piśmiennictwie i judykaturze, w oparciu o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych;
• poruszają istotne kwestie związane z prawem prywatnym międzynarodowym, a więc sytuacje, w których w stosunkach rodzinnoprawnych występuje element prawa obcego, co w dzisiejszych czasach jest okolicznością często spotykaną;
precyzyjnie omawiają kluczowe zmiany legislacyjne, co ułatwia odnalezienie właściwej interpretacji obowiązujących przepisów;
• ukazują ewolucję regulacji ustawowej i towarzyszące jej zmiany poglądów doktryny i orzecznictwa.


Zaletami opracowania są ponadto:
• szczegółowa struktura wewnętrzna z jednolitym i przejrzystym podziałem zagadnień, dzięki czemu można łatwo wyszukać interesujące fragmenty;
• system przypisów dolnych, które umożliwiają Czytelnikom zapoznanie się z niejako drugim nurtem rozważań, ściśle powiązanym z główną treścią komentarza, w tym bogatymi rozważaniami doktryny i judykatury.


Ico_Gray_6.gif [752 B] Książka jest przeznaczona zarówno dla praktyków prawa: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników, jak i pracowników naukowych, kadry dydaktycznej oraz aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

Opis publikacji aktualny na dzień: 2021-05-19
Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2021
Wydanie: 1
Liczba stron: 1656
Rodzaj: Komentarz
Okładka:
Format: B5
Wersja publikacji: Pakiet elektroniczny
ISBN: pdf 978-83-8246-459-7, epub 978-83-8246-486-3, mobi 978-83-8246-487-0
Kod towaru: EBO-3325 W01P01, EBO-3325 W01E01, EBO-3325 W01M01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Katarzyna Bagan-Kurluta - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa UwB;  adwokat.

Mariusz Fras – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; wykładowca prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; adwokat; członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, autor kilkudziesięciu polskich i zagranicznych opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego oraz prawa prywatnego międzynarodowego.

Joanna Guttzeit – doktor nauk prawnych,  Mag.iur.,LLM., sędzia, ukończyła wydział prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Otrzymała tytuł doktora prawa na Uniwersytecie im. Karla Ruprechta w Heidelbergu w Niemczech. Po odbyciu aplikacji w Kolonii pracowała jako adwokat w międzynarodowych kancelariach w Düsseldorfie, Brukseli, Londynie i Kolonii zajmując się prawem nieuczciwej konkurencji. Przeszła do zawodu sędziego w Berlinie i potem w Kolonii (Niemcy), gdzie prowadziła sprawy rodzinne. W latach 2015-2017 została oddelegowana do działu badawczego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu we Francji. Pracuje w sądzie rodzinnym Pankow / Weißensee w Berlinie, gdzie jest odpowiedzialna za postępowania w sprawach międzynarodowych z zakresu prawa rodzinnego (m.in. uprowadzenie dzieci, alimenty, itp.). Jest także sędzią łącznikowym Sieci Sędziów Łącznikowych Konwencji Haskiej, jak i sędzią łącznikowym Europejskiej Sieci Sądowej. Regularnie szkoli przedstawicieli zawodów prawniczych w tematyce międzynarodowego prawa i postępowania w sprawach rodzinnych; autorka wielojęzycznych publikacji.

Katarzyna Bagan-Kurluta - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa UwB;  adwokat.

Mariusz Fras – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; wykładowca prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; adwokat; członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, autor kilkudziesięciu polskich i zagranicznych opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego oraz prawa prywatnego międzynarodowego.

Joanna Guttzeit – doktor nauk prawnych,  Mag.iur.,LLM., sędzia, ukończyła wydział prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Otrzymała tytuł doktora prawa na Uniwersytecie im. Karla Ruprechta w Heidelbergu w Niemczech. Po odbyciu aplikacji w Kolonii pracowała jako adwokat w międzynarodowych kancelariach w Düsseldorfie, Brukseli, Londynie i Kolonii zajmując się prawem nieuczciwej konkurencji. Przeszła do zawodu sędziego w Berlinie i potem w Kolonii (Niemcy), gdzie prowadziła sprawy rodzinne. W latach 2015-2017 została oddelegowana do działu badawczego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu we Francji. Pracuje w sądzie rodzinnym Pankow / Weißensee w Berlinie, gdzie jest odpowiedzialna za postępowania w sprawach międzynarodowych z zakresu prawa rodzinnego (m.in. uprowadzenie dzieci, alimenty, itp.). Jest także sędzią łącznikowym Sieci Sędziów Łącznikowych Konwencji Haskiej, jak i sędzią łącznikowym Europejskiej Sieci Sądowej. Regularnie szkoli przedstawicieli zawodów prawniczych w tematyce międzynarodowego prawa i postępowania w sprawach rodzinnych; autorka wielojęzycznych publikacji.

Magdalena Habdas – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; MSC wyceny i zarządzania nieruchomościami (Sheffield Hallam University); magister filologii angielskiej; radca prawny; rzeczoznawca majątkowy; autorka krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza prawa rzeczowego.

Agnieszka Kawałko - doktor nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego; radca prawny.

Bogusława Kubica - sędzia w Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Katowicach (od 2015 r.); sędzia w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie (od 1992 r.); Wiceprezes Sądu Rejonowego w Mikołowie (w latach: 2007-2015 r.); wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach; patron koordynator aplikantów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; specjalista prawa i postępowania cywilnego, w tym postępowania nieprocesowego.   

Hanna Witczak – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; pracownik Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego.

Anna Moszyńska- doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego; autorka licznych krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i historii prawa; radca prawny.

Magdalena Olczyk - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; radca prawny; pracownik Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aneta Pośpiech – sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich; posiada kilkuletnie doświadczenie związane z pracą w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego oraz Departamencie Prawa Europejskiego - Wydziale Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego; wykładowca na studiach podyplomowych na kierunku Negocjacje i Mediacje w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach; autorka opracowania z zakresu kontaktów z małoletnim oraz egzekucji kontaktów w praktyce sędziego.

Jolanta Sasiak – sędzia SO w Katowicach, XVIII Wydział Cywilny Rodzinny oraz II Wydział Cywilny; Kierownik Sekcji Obrotu Prawnego z Zagranicą, Skarg i Wniosków przy Wydziale Wizytacyjnym, patron praktyk aplikantów sędziowskich i prokuratorskich

Anna Stawarska-Rippel – doktor habilitowany nauk prawnych,  profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Instytut Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; autorka  kilkudziesięciu publikacji naukowych krajowych i zagranicznych (w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech) na temat ewolucji prawa, komparatystyki, kodyfikacji, prawa postępowania cywilnego i prawa rodzinnego.

Barbara Wartenberg-Kempka - doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, nauczyciel akademicki; autorka i współautorka około 30 publikacji naukowych; wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Piotr Wicherek - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie,  I Wydział Cywilny; specjalizuje się w sprawach cywilnych i rodzinnych, w służbie sędziowskiej od roku 2003.

Joanna Zajączkowska-Burtowy – doktor nauk prawnych, specjalista prawa rodzinnego; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; adwokat zajmująca się sprawami z zakresu prawa rodzinnego w ramach prowadzonej przez siebie Kancelarii Ekspertów w Poznaniu; mediator sądowy; autorka wielu publikacji poświęconych prawu rodzinnemu, m.in. monografi i Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki (2020), współautorka komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (2021), jak również książek: Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów pod red. J. Muchy (2021) oraz Rodzina w sytuacji okołorozwodowej pod red. A. Czeredereckiej (2018).

dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego.

Rozwiń listę autorów Zwiń listę autorów
Recenzje

Opinie

Magdalena W. Niezweryfikowany zakup
Najbardziej obszerna książka jaką mam - ponad 1600 stron ;) Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera komentarz, który szczegółowo omawia prawne aspekty stosowania tych przepisów. Autor wyjaśnia poszczególne przepisy i sposoby postępowania w konkretnych, trudnych przypadkach
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę