Facebook
Kategorie MENU
Wybrane dla Ciebie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Pomoc konsultanta na linii
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Konstytucja i ustrój

Nowość

Konstytucja i prawo konstytucyjne. Zarys wykładu

Ryszard Balicki, Michał Bernaczyk, Olga Hałub-Kowalczyk, Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-...

Ogół zagadnień składających się na akademicki wykład prawa konstytucyjnego.

Już od: 62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4229 W01D01
Nowość

Historia państwa i prawa polskiego (966-1795)

Wacław Uruszczak

Opracowanie ukazuje ewolucję ustrojową państwa polskiego oraz następujące kolejno przekształcenia jego instytucji politycznych i prawnych.

Już od: 62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1549 W04D01
Nowość

Polskie prawo konstytucyjne

Leszek Garlicki

Prezentowane zagadnienia autor omawia w nawiązaniu do obecnych przemian polskiego porządku prawnego, a także obrazuje je orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów.

Już od: 67,50 zł
75,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0277 W08P01
Nowość

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy

Tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Już od: 8,91 zł
9,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0342 W23P01
Nowość

Prawa człowieka

Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek

Podręcznik przedstawia najważniejsze problemy nauki o prawach człowieka.

Już od: 62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3596 W03D01
Promocja!

-25 % Aplikacje prawnicze 2021. Testy. Egzamin wstępny

Piotr Kamiński, Urszula Wilk

Egzamin wstępny na aplikacje 2021

Przygotuj się przed egzaminem i nie daj się zaskoczyć!

PROMOCJA -25%
Już od: 29,24 zł
39,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3334 W01P01
Wolters Kluwer Polska KAM-4318 W01P01

Tożsamość konstytucyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Andrzej Wróbel, Michał Ziółkowski

W publikacji zaprezentowano różne sposoby rozumienia tożsamości konstytucyjnej przez sądy konstytucyjne w Unii Europejskiej. Wskazano istotne elementy charakteryzujące koncepcje ochrony tej tożsamości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Już od: 89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3701 W01P01
Promocja!

-50 % Prawa i wolności w stanie epidemii

Stanisław Trociuk

Zawarta w publikacji argumentacja prawna pozwoli osobom poszukującym ochrony prawnej oraz ich pełnomocnikom na podjęcie skutecznej obrony swoich wolności lub praw naruszonych w stanie epidemii.

PROMOCJA -50%
Już od: 24,50 zł
49,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4312 W01P01

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości

Ryszard Piotrowski

Analiza instytucji sędziego pokoju, przedstawiona zarówno z punktu widzenia wybranych przykładów praktyki, jak i jako projekt mający służyć rozwiązaniu niektórych problemów wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Już od: 89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4006 W01P01

Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące

Wioletta Żelazowska
Już od: 40,50 zł
45,00 zł
Więcej
C.H. Beck

Komentarz do Konstytucji RP Art. 4, 125

Piotr Uziębło
Już od: 48,60 zł
54,00 zł
Więcej
Difin

Prawo konstytucyjne współczesnej Polski

Marek Zubik
Już od: 89,10 zł
99,00 zł
Więcej
C.H. Beck

Komentarz do Konstytucji RP Art. 87, 88, 89, 90, 91

Andrzej Bałaban
Już od: 38,69 zł
43,00 zł
Więcej
Difin

Komentarz do Konstytucji RP Art. 112, 113, 114

Marek Chmaj
Już od: 43,20 zł
48,00 zł
Więcej
Difin

Komentarz do Konstytucji RP Art. 26, 85, 117

Stanisław Hoc
Już od: 40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Difin

Komentarz do Konstytucji RP Art. 3

Hubert Izdebski
Już od: 43,20 zł
48,00 zł
Więcej
Difin

Komentarz do Konstytucji RP Art. 27, 29

Mariusz Bidziński
Już od: 40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Difin

Definicja i zakres prawa służb specjalnych

Przemysław Szustakiewicz
Już od: 62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Difin

Komentarz do Konstytucji RP Art. 7, 8, 9

Jerzy Jaskiernia
Już od: 53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Difin
Wyprzedano 00 h : 00 min : 00 sek.
Promocja!

Tylko 5 egz. -65%
Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz

Krzysztof Szczucki

Komentarz zawiera omówienie wszystkich zmian ustawodawczych, dokonanych od czasu ukazania się ostatniego wydania, dotyczących m.in. wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz postępowania w przypadku niewybrania kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Już od: 52,14 zł
149,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3431 W02P01

Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi

Mirosław Granat

Przejrzyste przedstawienie zagadnień prawa konstytucyjnego w Polsce w formie pytań i odpowiedzi.

Już od: 62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0364 W10D02

Historia ustroju i prawa polskiego

Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak
Już od: 67,50 zł
75,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0083 W06D13

Konstytucyjna ochrona prywatności. Dane dotyczące zdrowia

Katarzyna Łakomiec

W publikacji omówiono m.in. dopuszczalne konstytucyjnie ograniczenia prywatności informacyjnej, znaczenie nowych technologii dla wykładni przepisów konstytucyjnych oraz gwarancje proceduralne i techniczne przetwarzania danych dotyczących zdrowia.

Już od: 116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4088 W01P01

Polskie prawo konstytucyjne

Robert Adamczewski, Anna Chmielarz-Grochal, Aldona Domańska, Ryszard Krawczyk, Anna Michal...

Szczegółowe omówienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., a także ustaw i innych aktów normatywnych regulujących problematykę wolności i praw jednostki oraz organizację i funkcjonowanie naczelnych organów państwowych i samorządu terytorialnego.

Już od: 62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0844 W06D02

Prawo konstytucyjne. Kazusy

Monika Florczak-Wątor

Zbiór kilkudziesięciu kazusów z zakresu prawa konstytucyjnego. Kazusy mają charakter przekrojowy.

Już od: 35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4057 W01D02

Prawo konstytucyjne. Testy, pytania i odpowiedzi

Monika Florczak-Wątor

Pomoc dla osób, które chcą sprawdzić swoją wiedzę z poszczególnych obszarów prawa konstytucyjnego.

Już od: 26,10 zł
29,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4056 W01D05
Promocja!

-50 % Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyczny przewodnik

Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Paweł Bańczyk

Książka przedstawia funkcjonowanie w praktyce odesłania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, fundamentalnego mechanizmu prawa unijnego.

PROMOCJA -50%
Już od: 44,50 zł
89,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3938 W01P01

Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu. Model możliwy do zastosowania w Polsce

Marta Kłopocka-Jasińska

Pierwsza publikacja na rynku wydawniczym poruszająca w sposób kompleksowy kwestię potrzeby poszerzenia zakresu przedmiotowego skargi konstytucyjnej o orzeczenia sądów.

Już od: 89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3714 W01P01

Książki z zakresu prawa konstytucyjnego i ustrojowego

Konstytucja państwa jest aktem prawnym noszącym również nazwę ustawy zasadniczej. Jak sama nazwa wskazuje, ustawa zasadnicza posiada najwyższą moc prawną w całym systemie źródeł prawa danego państwa.

Zadaniem konstytucji jest przede wszystkim określenie podstaw ustroju społeczno - gospodarczych państwa. Konstytucja reguluje zasady dotyczące organizacji, kompetencji oraz sposobów powoływania najwyższych organów państwowych. Ustawa zasadnicza opisuje również podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli. Jako że konstytucja stanowi najwyższy akt normatywny w państwie, proces jej zmiany jest wyjątkowy, zaś na straży przestrzegania ustawy zasadniczej stoi głowa państwa oraz specjalnie powoływany w tym celu trybunał konstytucyjny. Ustój polityczny państwa przez podręczniki prawnicze określany jest jako struktura organizacyjna państwa określająca kompetencje i uregulowane prawem wzajemne zależności poszczególnych organów państwowych.

Ustrój polityczny państwa jest też określeniem stosowanym dla ujęcia formy sprawowania władzy publicznej, zasad jej dotyczących oraz metod, poprzez które jest wykonywana. Współcześnie politologia określa ustrój polityczny państwa jako system polityczny, system konstytucyjny, system rządów lub reżim polityczny.