Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Podręczniki Akademickie

2716 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 100zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Poliolefiny

Poliolefiny

Krystyna Czaja
Wydawnictwo Naukowe PWN
Pierwsza na polskim rynku pozycja na temat poliolefin, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom zarówno studentów szkół wyższych i słuchaczy studiów podyplomowych, specjalizujących się w zakresie chemii i technologii polimerów, jak i chemików zajmujących się produkcją oraz przetwarzaniem materiałów poliole....
 
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Dynamika pneumatycznego koła jezdnego

Dynamika pneumatycznego koła jezdnego

Ryszard Andrzejewski
Wydawnictwo Naukowe PWN
W książce przedstawiono budowę i właściwości pneumatycznego koła jezdnego. Omówiono charakterystyki ogumienia w różnych stanach statycznych i dynamicznych obciążeń z uwzględnieniem stanu nawierzchni. Zamieszczono opisy nowoczesnych modeli tarcia, poczynając od modelu Coulomba, na którym oparto część....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Przedsiębiorczość społeczna innowacje środowisko

Przedsiębiorczość społeczna innowacje środowisko

Janina Pach (redakcja), Renata Śliwa (redakcja), Wojciech Maciejewski (redakcja)
CeDeWu
Monografia pt. „Przedsiębiorczość społeczna - innowacje - środowisko" porusza temat złożonej problematyki związanej z kształtowaniem się procesu uspołeczniania przedsiębiorstw, rynków i gospodarek wynikających ze wzrastającej partycypacji wszystkich podmiotów gospodarczych w tworzeniu dobrobytu ekon....
 
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw.

Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw.

Renata Gmińska, Jacek Jaworski
CeDeWu
Współczesna rachunkowość to system dostarczania informacji finansowej dotyczącej działalności przedsiębiorstwa dla bardzo zróżnicowanej grupy odbiorców. Jako jedna z najstarszych dziedzin ekonomii rachunkowość rozwinęła i w dalszym ciągu doskonali wiele metod identyfikacji, pomiaru i prezentacji róż....
 
39,60 zł
44,00 zł
Więcej
Paradygmaty rozwoju konsumpcji żywności w Polsce

Paradygmaty rozwoju konsumpcji żywności w Polsce

Joanna Szwacka-Mokrzycka
Wydawnictwo Naukowe PWN
"W opracowaniu Autorka zaprezentowała problematykę rozwoju konsumpcji żywności w Polsce, a więc ważną i stale aktualną. (…) Praca może mieć duże walory informacyjne (przeglądowe, statystyczne), merytoryczne i dydaktyczne. Jestem przekonany, że publikacja będzie przydatna osobom podejmującym problema....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Tyflopsychologia

Tyflopsychologia

Izabella Kucharczyk, Kornelia Czerwińska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Niepełnosprawność wzroku w istotny sposób wpływa na realizację zadań życiowych na każdym etapie rozwoju człowieka – od czesnego dzieciństwa do późnej dorosłości. Liczne obszary funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących wciąż nie zostały należycie rozpoznane i opisane. Tymczasem wyjaśnienie sp....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Zarządzanie marketingowo-logistyczne

Zarządzanie marketingowo-logistyczne

Sabina Kauf, Marzena Kramarz, Adam Sadowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję przedstawiającą niestandardowe podejście do zarządzania marketingowo-logistycznego. Zostało one poszerzone o perspektywę zrównoważonego rozwoju oraz wiele innych wątków, takich jak między innymi megatrendy, marketing 3.0, logistyka 4.0, omnikanał....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Promocja usług

Promocja usług

Mirosław Marczak, Monika Boguszewicz-Kreft
CeDeWu
Podręcznik zawiera szczegółową analizę funkcjonowania rynku usługowego w kontekście podejmowanych na nim działań promocyjnych, w tym m.in.: - podstawy teoretyczne i terminologię związaną z usługami, - specyfikę promocji oraz charakterystykę jej głównych instrumentów wykorzystywanych w sektorze usług....
 
38,69 zł
43,00 zł
Więcej
Techniki sprzedaży osobistej

Techniki sprzedaży osobistej

Beata Zatwarnicka-Madura
CeDeWu
Sprzedaż osobista jest instrumentem systemu komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem oraz wspierania sprzedaży, związanym z bezpo­średnimi kontaktami sprzedawcy z nabywcą.Zakres sprzedaży osobistej w marketingu jest bardzo szeroki, dotyczy bowiem wszystkich form bezpośrednich, interpersonalnyc....
 
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Rebranding

Rebranding

Barbara Mróz-Gorgoń
Wydawnictwo Naukowe PWN
Strategie budowania wizerunku marki w umysłach konsumentów to jeden z głównych elementów umacniania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Po stronie podaży trendy się zmieniają. Bardzo ważnym i aktualnym tematem jest zatem rebranding. Redefiniowanie wizerunku marki może zachodzić na różn....
 
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Innowacyjne węzły konstrukcji stalowych

Innowacyjne węzły konstrukcji stalowych

Kazimierz Szlendak Jerzy
Wydawnictwo Naukowe PWN
Szybki postęp technologiczny nie omija także budownictwa stalowego. Dzięki nowym technologiom, dominujące dotychczas sposoby wykonywania węzłów tych konstrukcji, tj. spawanie i połączenia na śruby, stopniowo zostają zastępowane nowatorskimi – pozwalającymi obniżyć koszty ich wykonania i montażu. Nin....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Transport międzynarodowy

Transport międzynarodowy

Janusz Neider
PWE
We współczesnej gospodarce znaczenie transportu systematycznie rośnie. Zwiększa się też zapotrzebowanie na wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych gałęzi transportu. Autor przedstawił: rolę transportu w globalnej gospodarce, podaż usług na międzynarodowym rynku transportowym, transport....
 
58,41 zł
64,90 zł
Więcej
Algorytmika praktyczna

Algorytmika praktyczna

Piotr Stańczyk
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka ta różni się od znanych na polskim rynku pozycji poświęconych algorytmice, dotyczy bowiem jej strony praktycznej. Taki sposób potraktowania tego działu informatyki wynika z coraz większego zainteresowania zarówno uczniów, jak i studentów udziałem w różnego rodzaju konkursach programistycznyc....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Toksykologia i ocena bezpieczeństwa kosmetyków
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Toksykologia i ocena bezpieczeństwa kosmetyków

Kamil Jurowski, Wojciech Piekoszewski
PZWL
Książka, jakiej jeszcze nie było na polskim rynku wydawniczym! Autorzy w sposób kompleksowy przedstawiają aspekty zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w zakresie toksykologii i oceny bezpieczeństwa kosmetyków. Całość podzielono na trzy części: podstawy toksykologii ogólnej, toksykologię kosmetyków....
 
125,10 zł
139,00 zł
Więcej
Nanomateriały w architekturze i budownictwie

Nanomateriały w architekturze i budownictwie

Trzaska Maria, Trzaska Zdzisław
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nanomateriały są tematem intensywnie rozwijanym przez ubiegłe dwie dekady w obszarze inżynierii materiałowej i są kamieniem milowym nanonauki i nanotechnologii. Materiały w nanoskali to seria substancji i związków określonych struktur, w których przynajmniej jeden wymiar jest mniejszy niż 100 nm. Po....
 
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych

Piotr Muniak Damian
Wydawnictwo Naukowe PWN
Prezentujemy nowe wydanie publikacji poświęconej zagadnieniom projektowym i obliczeniowym zw. z grzejnikami w wodnych instalacjach ogrzewczych. Szeroko omówiono w niej stosowane typy i rodzaje grzejników, pokazano ich wady i zalety. W książce dokładnie omówiono również zależności obliczeniowe służąc....
 
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Prawo w medycynie

Prawo w medycynie

Agnieszka Fiutak
C.H. Beck
Podręcznik ,,Prawo w medycynie" zawiera omówienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych.W opracowaniu zawarto m.in.: formy wykonywania zawodów medycznych, prawa i obowiązki pracowników służby zdrowia, klasyfikację błę....
 
58,50 zł
65,00 zł
Więcej
Promieniowanie termiczne i jego detekcja

Promieniowanie termiczne i jego detekcja

Józef Wojas
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka stanowi wyczerpującą monografię dotyczącą różnych aspektów promieniowania termicznego i sposobów jego detekcji. Autor przedstawił w niej fizykę zjawisk związanych z promieniowaniem termicznym, w szczególności podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej oraz pewne elementy termodynamiki i fizyki s....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Betony cementowe

Betony cementowe

Henryk Dondelewski, Mariusz Januszewski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka jest skierowana do studentów kierunku budownictwo, wyższych uczelni technicznych , jak również do inżynierów budownictwa-projektantów konstrukcji żelbetowych oraz wykonawców konstrukcji..Uwzględniono obowiązujące od niedawna w kraju nowe normy PN-EN dotyczące cementu, betonu, domieszek. chem....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Druk 3D/AM Zastosowania oraz skutki społeczne i gospodarcze

Druk 3D/AM Zastosowania oraz skutki społeczne i gospodarcze

Helena Dodziuk
Wydawnictwo Naukowe PWN
Druk 3D to tzw. wytwarzanie przyrostowe, po angielsku Additive Manufacturing, AM. Ten ostatni termin stosuje się obecnie głównie do wytwarzania przemysłowego. Publikacja w sposób kompleksowy przedstawi najnowocześniejszą wiedzę o zastosowaniu tej technologii, która zresztą ma już od dawna praktyczne....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego

Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego

Agata Niemczyk, Renata Seweryn, Katarzyna Klimek
Difin
Temat podjęty w monografii ma charakter pionierski. To pierwsza obszerna pozycja naukowa z zakresu pokolenia Z na rynku turystycznym. Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków turystycznych, pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się problematyką zachowań turystycznych, marketingiem,....
 
36,00 zł
40,00 zł
Więcej
Przewody i kable elektroenergetyczne

Przewody i kable elektroenergetyczne

Jan Grobicki, Marian Germata
Wydawnictwo Naukowe PWN
Publikacja, choć niewielkiej objętości, zawiera ważne informacje dotyczące przewodów i kabli elektroenergetycznych.Oprócz wiadomosci podstawowych (klasyfikacji kabli i przewodów, zasad ich oznaczania, najważniejszych definicji) omówiono: przewody elektroenergetyczne nieizolowane i izolowane; kable....
 
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Prawo wykroczeń

Prawo wykroczeń

Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Paweł Łabuz, naukowa Michalski Mariusz redakcja
Difin
Postępowanie w sprawach o wykroczenia określane jest jako prawnie uregulowana działalność organów procesowych i uczestników postępowania zmierzająca do realizacji materialnego prawa wykroczeń. Wykroczenia, chociaż wyodrębnione ze względu na niski stopień społecznej szkodliwości (mater....
 
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Rynek turystyczny

Rynek turystyczny

Aleksander Panasiuk
Difin
Publikacja przedstawia miejsce turystyki w gospodarce narodowej oraz podstawy teoretyczne funkcjonowania rynku turystycznego. Przeprowadzono w niej analizę struktury podmiotowej i przedmiotowej rynku turystycznego, omówiono działalność dostawców ofert turystycznych (przedsiębiorstw turystycznych i d....
 
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Dietetyka kliniczna
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Dietetyka kliniczna

Marian Grzymisławski (redakcja)
PZWL
Podręcznik stanowi kompendium najnowszej wiedzy z zakresu dietetyki, leczenia żywieniowego i żywienia klinicznego. Autorami są specjaliści różnych dziedzin medycyny i nauk żywieniowych, którzy w przystępny sposób omówili zagadnienia dotyczące fizjologii przewodu pokarmowego oraz kontroli pobierania....
 
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Metodologia badań psychologicznych
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Metodologia badań psychologicznych

M.Jerzy Brzeziński
Wydawnictwo Naukowe PWN
„Metodologia badań psychologicznych” to kultowy już podręcznik, który od lat stanowi podstawową lekturę studentów oraz naukowców prowadzących działalność badawczą w obszarze nauk społecznych. Liczba cytowań tej publikacji zindeksowanych w Google Scholar przekracza 900. W 20 lat od pierwszego wydania....
 
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Hotelarstwo Usługi Zarządzanie Procesy koncentracji

Hotelarstwo Usługi Zarządzanie Procesy koncentracji

Józef Sala
PWE
Motywem napisania niniejszej książki było dążenie do prezentacji roli hotelarstwa na rynku turystycznym, ukazanie kierunków zmian zarówno w jego systemie zarządzania, jak i rozwoju, głównie wymuszanych przez zmiany zachodzące w jego otoczeniu. Książka składa się z ośmiu rozdziałów. W rozdziale 1....
 
58,41 zł
64,90 zł
Więcej
Etyka zawodu psychologa

Etyka zawodu psychologa

Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Etyka zawodu psychologa. Wydanie nowe to poszerzony i zaktualizowany podręcznik porządkujący wiedzę z zakresu etycznych aspektów działalności psychologa: · prowadzącego działalność badawczą, naukową oraz dydaktyczną – Autorzy omówili standardy postępowania wobec osób badanych, etyczne aspekty najbar....
 
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Historia literatury francuskiej

Historia literatury francuskiej

Katarzyna Dybeł, Barbara Marczuk, Jan Prokop
Wydawnictwo Naukowe PWN
Nowoczesna prezentacja kierunków i wielkich osobowości literatury francuskiej: przedstawia aktualny stan badań nad literaturą francuską;przystępnie opisuje rozwój liryki, powieści, dramatu, szczegółowo charakteryzuje przełomy literackie;omawia sylwetki pisarzy i prezentuje najwybitniejsze dzieła k....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych

Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych

Tomasz Płudowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka jest pierwszym w polskiej literaturze tak wszechstronnym ujęciem zagadnienia komunikacji politycznej w amerykańskich kampaniach wyborczych: * przedstawia amerykański system medialny;* ukazuje praktykę oraz ocenę kampanii z perspektywy jej głównych uczestników: konsultantów politycznych, dzi....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej

Autor

Więcej Mniej serii

Rok wydania od/do

Od: Do:

Cena detaliczna od/do

Od: Do:
Więcej Mniej serii
Rozwiń wszystkie Zwiń wszystkie

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia