Facebook

Rabat 27% na urodziny profinfo.pl

Wybrane dla Ciebie
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Pomoc konsultanta na linii
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Podręczniki Akademickie

Sortuj:
Sposób wyświetlania
345 produktów
Brak wyników dla frazy ""

Podręczniki akademickie - istota kategorii publikacji

Samo pojęcie "podręcznik" wyjaśniane jest jako publikacja (książka), która zawiera zbiór najważniejszych informacji z określonej dziedziny wiedzy i służy do nauki. Podręcznik powinien być napisany w sposób jasny i przejrzysty. Te cechy mają odróżniać podręczniki od monografii, czy innych dzieł naukowych. Słowo "akademicki" z kolei, rozumiane jest jako dotyczące uczelni wyższych, czy samych studiów i studentów.

Podręczniki akademickie, to podstawowe źródło wiedzy naukowej, którą studenci zdobywają podczas studiów. Ich znaczenie docenia każdy, kto był lub jest studentem. Bez nich nauka podczas studiów byłaby zdecydowanie trudniejsza i mniej efektywna. Nie wszystką wiedzę uda się z jednej strony przekazać, a z drugiej strony zanotować podczas wykładów, czy ćwiczeń.

Podręczniki akademickie, co do zasady, powstają przez wiele lat, stanowiąc efekt wieloletnich doświadczeń i badań ich autorów. Powyższe sugeruje, że podręczniki akademickie zazwyczaj są publikacjami wyjątkowo dobrze przemyślanymi, chociażby pod kątem układu treści.

Podręczniki akademickie są kategorią publikacji, która zazwyczaj doczekuje się kolejnych wydań, co jest dowodem na ich zapotrzebowanie, ale również konieczność aktualizowania względem zmieniającej się rzeczywistości, czy postępu nauki.

Jednym z kluczowych zadań stawianych przed podręcznikiem akademickim jest to, by zawierał syntezę wiedzy z danego przedmiotu nauczania podczas studiów.

Z racji tego, że podręczniki akademickie są przeznaczone przede wszystkim dla studentów, muszą, z jednej strony, być napisane w sposób przystępny, jeśli chodzi o język i jednocześnie zrozumiały, jeśli chodzi o przekaz wiedzy. Z drugiej strony muszą posługiwać się siatką pojęciową charakterystyczną dla danej nauki, czy obszaru wiedzy, a także być zgodne z metodologią badań.

Funkcje podręczników akademickich

Oprócz podstawowej roli, jaką pełnią podręczniki akademickie, czyli źródła wiedzy i materiału do nauki dla studentów, są one również wykorzystywane przez nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych. Niejednokrotnie jest tak, że układ treści podręcznika definiuje plan nauczania podczas roku akademickiego. Podręcznik jest dla wykładowcy narzędziem wykorzystywanym do organizacji zajęć ćwiczeniowych, czy wykładów.

Z racji tego, że podręczniki akademickie zawierają syntezę wiedzy z danego obszaru nauki, wspomagają studentów w szybszym zdobyciu kluczowej wiedzy.

Dobrze napisany i opracowany pod kątem redakcyjnym i szaty graficznej podręcznik może też podnosić samą jakość kształcenia studentów, chociażby poprzez "narzucanie" takich, a nie innych sposobów uczenia się. Może też rozwijać techniki zapamiętywania.

Należy również pamiętać, że podręczniki akademickie stanowią zazwyczaj punkt wyjścia do zdobywania informacji. Podręczniki akademickie mogą stanowić swego rodzaju inspirację, do pogłębiania wiedzy z danego obszaru nauki. Zainspirowany student może dzięki nim sięgnąć po inne środki dydaktyczne, np. artykuły naukowe. W efekcie, jest to środek sprzyjający samokształceniu.

Rolą podręcznika akademickiego jest również wsparcie studentów w procesie porządkowania już posiadanej wiedzy na dany temat. To podręczniki akademickie są często kluczowym materiałem w procesie przygotowania do egzaminów.

Z perspektywy studenta, w wypadku konieczności pisania referatów, prac zaliczeniowych, czy prac dyplomowych, podręczniki akademickie zazwyczaj stanowią pierwsze źródło wiedzy w poszukiwaniu wstępnej literatury.

Podręczniki akademickie z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania

Prawo, to - w największym uproszczeniu - system obowiązujących norm prawnych, czyli reguł postępowania o charakterze generalnie-abstrakcyjnym, zbudowanych w oparciu o ustanowione przez organy państwa przepisy prawne i przez adresatów tych norm prawnych stosowane, często pod groźbą różnych form przymusu.

Do najczęściej poszukiwanych podręczników z zakresu prawa należą:

 • podręczniki do prawa cywilnego i postępowania cywilnego;
 • podręczniki do prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego;
 • podręczniki do prawa karnego i postępowania karnego;
 • podręczniki do prawa pracy;
 • podręczniki do prawa ubezpieczeń społecznych;
 • podręczniki do prawa handlowego;
 • podręczniki prawa gospodarczego;
 • podręczniki do prawa konstytucyjnego i ustrojowego;
 • podręczniki do prawa finansowego;
 • podręczniki do prawa podatkowego;
 • podręczniki do prawa międzynarodowego;
 • podręczniki do teorii i filozofii prawa;
 • podręczniki do historii prawa;
 • podręczniki do prawa rzymskiego;
 • podręczniki do historii doktryn politycznych i prawnych.

Ekonomia, to nauka, której przedmiotem badań jest m.in. racjonalne gospodarowanie dostępnymi zasobami, a także analiza zachodzących procesów gospodarczych i reguł, które nimi rządzą.

Zarządzanie, to ogół procesów i działań obejmujących m.in. planowanie, organizowanie, decydowanie, nadzorowanie w odniesieniu do zasobów (m.in. ludzkich, rzeczowych, finansowych) danej organizacji celem efektywnego osiągnięcia postawionych jej celów.

W wypadku podręczników z zakresu ekonomii, zarządzania, czy szeroko pojętego biznesu, znajdziemy publikacje obejmujące takie zagadnienia jak:

 • podręczniki do rachunkowości;
 • podręczniki do zarządzania procesami;
 • podręczniki do zarządzania przedsiębiorstwem;
 • podręczniki do zarządzania wiedzą;
 • podręczniki do zarządzania zasobami ludzkimi;
 • podręczniki do ekonometrii;
 • podręczniki do logistyki;
 • podręczniki do marketingu;
 • podręczniki do ekonomii;
 • podręczniki do inżynierii finansowej;
 • podręczniki do finansów;
 • podręczniki do compliance;
 • podręczniki do bankowości;
 • podręczniki do statystyki.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę