Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o działalności pożytku publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz

Piotr Staszczyk
Wolters Kluwer Polska

W publikacji w przystępny sposób przedstawiono praktyczne zagadnienia związane z działalnością organizacji pożytku publicznego oraz częste problemy, jakie mogą powstać w zakresie współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem. Szeroko omówiono m.in. takie kwestie jak: uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, zlecanie zadań pożytku publicznego, nadzór nad ich wykonaniem, inicjatywa lokalna czy status wolontariusza. W komentarzu zaprezentowano najważniejsze poglądy orzecznictwa oraz doktryny dotyczące poruszanej w książce problematyki. Komentarz jest skierowany zarówno do radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, jak i do innych prawników praktyków, zajmujących się obsługą prawną organizacji pożytku publicznego, a także do członków organizacji non-profit, osób pozostających w stosunkach wolontariackich oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

59,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,00 zł
Więcej
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych

Jolanta Blicharz
Wolters Kluwer Polska

Komentarz zawiera omówienie przepisów znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o spółdzielniach socjalnych. Publikacja przedstawia m.in.:

 • zmienioną definicję organizacji pożytku publicznego,
 • nowe formy współpracy organów administracji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego,
 • rozszerzony katalog podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego,
 • nową definicję wolontariatu,
 • poszerzoną sferę zadań publicznych,
 • nową instytucję - Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjno-doradczy.
 • Ponadto książka zawiera teksty najważniejszych aktów prawnych powiązanych z komentowanymi ustawami oraz wzory dokumentów stosowanych w działalności organizacji pożytku publicznego.

  Adresaci:
  Komentarz stanowić będzie istotną pomoc zarówno dla organizacji pozarządowych starających się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, jak i dla sadów rejestrowych w ich pracy orzeczniczej. Publikacja polecana jest także organom i pracownikom administracji publicznej oraz aplikantom radcowskim w ramach wykładów dotyczących sektora organizacji pozarządowych.

134,10 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,20 zł
Więcej
Źródła finansowania NGO / Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Źródła finansowania NGO / Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Marta Grabowska-Peda, Sławomir Liżewski, Marek Peda, Katarzyna Trzpioła
Oficyna Prawa Polskiego

Źródła finansowania NGO Organizacje pozarządowe, chcąc prowadzić swoją działalność, muszą w pierwszej kolejności zgromadzić odpowiednią ilość środków niezbędnych do realizacji swoich celów statutowych. Przyjmuje się, że sposoby finansowania działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. Pierwsze z nich to przede wszystkim środki pieniężne lub inne składniki majątku otrzymane m.in. w drodze darowizny, spadku, wpływów z 1% podatku dochodowego, dotacji, zbiórek publicznych itd. Pośrednie finansowanie będzie natomiast obejmowało np. możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku lub wykorzystywania pracy świadczonej przez wolontariuszy. Aby skorzystać z dostępnych źródeł ich pozyskania, organizacje muszą spełnić wiele warunków, które nałożone zostały przepisami prawa. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po zmianach. Z komentarzem Ostatnia nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego wprowadziła istotne zmiany dla organizacji pozarządowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć nowe zasady dotyczące odpłatnej działalności pożytku publicznego, 1% PIT, promowania OPP czy regrantingu. Komentarz do znowelizowanych przepisów uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone do ustawy. Pod każdym z artykułów znajduje się wyjaśnienie ekspertów, które z pewnością ułatwi czytelnikom stosowanie zmienionych przepisów w praktyce.

143,10 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 159,00 zł
Więcej
Tutoring jako spotkanie. Historie indywidualnych przypadków

Tutoring jako spotkanie. Historie indywidualnych przypadków

Beata Karpińska-Musiał, Magdalena Panońko
Wolters Kluwer Polska

Czym jest tutoring? Skąd bierze się rosnąca popularność tej formy edukacji spersonalizowanej? Dlaczego jest postrzegany jako panaceum na problemy edukacji i wielka szansa na elitarne kształcenie? Na te i wiele innych pytań odpowiadają Autorzy niniejszej publikacji.

99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Więcej
Prawo o zgromadzeniach

Prawo o zgromadzeniach

Jolanta Blicharz
Wolters Kluwer Polska

Publikacja jest zbiorem najważniejszych i najczęściej stosowanych w praktyce przepisów regulujących problematykę zgromadzeń publicznych - zarówno regulacji polskich, jak i aktów prawa międzynarodowego. Autorka szczególny nacisk położyła na przystępne i szczegółowe omówienie przepisów znowelizowanej ustawy - Prawo o zgromadzeniach. Dodatkowo przedstawiła powiązania przepisów ustawy z innymi aktami prawnymi oraz analizę orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego komentowanych zagadnień.

Adresaci:
Książka stanowić będzie istotna pomoc dla podmiotów organizujących zgromadzenia, a także dla organów i pracowników administracji publicznej. Zainteresuje również studentów wydziałów prawa i administracji, gdyż poznanie problemów związanych z istota zgromadzenia jako instytucji prawnej powinno stanowić również istotny element wykształcenia prawniczego i administracyjnego.

45,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 40,80 zł
Więcej

Ustawa o działalności pożytku publicznego

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to ustawa, która reguluje kwestie związane z działalnością pożytku publicznego, w tym organizacji pożytku publicznego (OPP). Ustala sposób sprawowania nadzoru nad działalnością pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą ma charakter społecznie użyteczny i prowadzona jest przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych.

Działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarcza.

Podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego:

 • organizacje pożytku publicznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiot działalności pożytku publicznego

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona w następujących sferach:

 • pomocy społecznej;
 • wspierania rodziny;
 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • działalności charytatywnej;
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • kultury i sztuki.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę