Facebook

profinfo_strefa_znizek_jesien_1920x60.jpg [40.66 KB]

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o podatku od towarów i usług

Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami
Promocja!

Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami

Beata Rogalska
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie opodatkowania podatkiem VAT przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży budowlanej.

149,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 111,74 zł
149,00 zł
Więcej
Zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług. Komentarz

Dagmara Dominik-Ogińska, Marta Ignasiak, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Jerzy Martini, Ewa Mi...
Wolters Kluwer Polska

Zwolnienia są najbardziej kontrowersyjnym tematem dotyczącym VAT. Książka przedstawia wykładnię ich problematyki odwołującą się do prawa unijnego, a następnie weryfikuje ją na gruncie stosowania polskich przepisów ustawy o VAT.

199,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 199,00 zł
199,00 zł
Więcej
VAT Komentarz 2018
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

VAT Komentarz 2018

Tomasz Michalik
C.H. Beck

VAT. Komentarz, wyd. 14, autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów.Prezentowana książka w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: zakresu opodatkowania, w tym m.in. dostawą towarów i świadczeniem usług oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciem i dostawą towarów; płatników, podatników oraz przedstawicieli podatkowych; obowiązku podatkowego; miejsca świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług; podstawy opodatkowania; zasad wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów; wysokości opodatkowania; odliczenia i zwrotu podatku; zapłatą podatku, w tym m.in. zagadnienia dotyczące rejestracji oraz deklaracji; odpowiedzialności podatkowej; dokumentacji.Zagadnienia z zakresu materii podatków pośrednich są często zmieniane i uaktualniane przez ustawodawcę. Tempo oraz rodzaj zmian wymuszają potrzebę ciągłego i czasochłonnego śledzenia oraz analizowania przepisów. Wobec tego, proponujemy naszym Czytelnikom Komentarz, w którym w przystępny i precyzyjny sposób, uwzględniając zmiany, orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, zostały skomentowane wszystkie artykuły ustawy.Prezentowane, 14. wydanie uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych regulacji, które pojawiły się od poprzedniego wydania: ustawę z 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491), która m.in. wprowadziła nową przesłankę braku dokonywania rejestracji podmiotu jako podatnika VAT przez naczelnika urzędu skarbowego bez konieczności zawiadamiania podmiotu (dodanie art. 96 ust. 4a pkt 5) oraz nową okoliczność wykreślenia z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika (nowy art. 96 ust. 9 pkt 5), a także wprowadziła nowy art. 96b dotyczący prowadzenia przez Szefa KAS w postaci elektronicznej wykazu podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT oraz podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona – wejście w życie 13.1.2018 r.; ustawę z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62), która m.in. dodała do Działu XI nowy Rozdział 1a „Mechanizm podzielonej płatności”. Mechanizm split payment obejmie transakcje między przedsiębiorcami rozliczającymi VAT, a istota jego działania polega na tym, że zapłata za towar lub usługę dzielona jest na dwie części –kwota netto będzie wpłacana przez nabywcę na zwykły rachunek bankowy, a kwota VAT uiszczana będzie na odrębny rachunek dostawcy (tzw. rachunek VAT) – wejście w życie 1.7.2018 r. ustawę z 14.12. 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadziła zmiany w Załączniku Nr 3 „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” – wejście w życie 7 dni od dnia ogłoszenia.Dodatkowym walorem Dzieła jest szczegółowa struktura wewnętrzna, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.Komentarz koncentruje się na praktycznych aspektach związanych z opodatkowaniem VAT ze szczególnym uwzględnieniem istotnych kwestii jakie mogą wystąpić na gruncie tej ustawy w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.

295,62 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 284,25 zł
379,00 zł
Więcej
Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach
Promocja!

Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach

Paweł Barnik, Karolina Gierszewska
Wolters Kluwer Polska

Publikacja, która w formie krótkich pytań i przystępnych odpowiedzi omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące wystawiania faktur.

119,20 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 111,74 zł
149,00 zł
Więcej
VAT 2018 komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

VAT 2018 komentarz

Tomasz Krywan
Infor

VAT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie w styczniu 2018 r., oraz zmiany, które wejdą w trakcie roku, m.in. od 1 lipca 2018 r.Przewidywany termin ukazania się publikacji to marzec 2018 r.Nasza publikacja to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, lecz także ponad 300 praktycznych przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT. Autor przedstawia również aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz, który omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, koncentrując się na ich praktycznym aspekcie.W publikacji znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników VAT pytania dotyczące między innymi: •rozliczania nieodpłatnych świadczeń,•refakturowania dodatkowych kosztów,•rozliczania wydatków samochodowych,•ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych,•rozliczania dostaw objętych odwrotnym obciążeniem,•dokumentacji VAT i jej korekty,•zasad prowadzenia ewidencji VAT,•ustalania terminów odliczania VAT naliczonego.W komentarzu zostały uwzględnione oraz szczegółowo omówione nowe przepisy, które obowiązują w 2018 r.Publikacja wyczerpująco przedstawia również nowe regulacje prawne dotyczące : •wprowadzenia split payment, czyli systemu podzielonej płatności,•zmiany zasad zwrotu VAT,•nałożenia obowiązku prowadzenia ewidencji i wysyłania deklaracji w formie elektronicznej,•wprowadzenia powszechnego obowiązku wysyłania JPK_VAT.Lista zmian wprowadzanych w VAT jest bardzo duża. Dlatego też niezbędnym źródłem wiedzy dla każdego podatnika jest VAT 2018. Komentarz. Dodatkowo przy zakupie praktycznego komentarza Klienci otrzymują:1. Bezpłatny dostęp do serwisu INFORLEX Prawo. 2. Raport Specjalny - VAT 2018. Plusy i minusy zmian

327,18 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 299,25 zł
399,00 zł
Więcej
Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej

Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej

Ewa Habryn
Wolters Kluwer Polska

Celem niniejszej książki jest porównanie poziomu ochrony konsumenta na gruncie nowej ustawy z ochroną gwarantowaną dotychczas przez rękojmię za wady rzeczy, uregulowaną w Kodeksie cywilnym.

73,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 54,75 zł
Więcej
Prawne aspekty jakości towarów
Promocja!

Prawne aspekty jakości towarów

Gnela Bogusława, Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Piotr Kukuryk, Jacek Lachner, Jolanta Loran...
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono polskie i europejskie regulacje w zakresie prawnych wymogów bezpieczeństwa i jakości towarów.

31,20 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 31,20 zł
39,00 zł
Więcej
Ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Komentarz

Ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Komentarz

Marlena Pecyna
Wolters Kluwer Polska

Drugie wydanie komentarza do ustawy o sprzedaży konsumenckiej stanowi rozwinięcie i uzupełnienie poglądów prezentowanych przez autorkę w wydaniu pierwszym.

80,30 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 80,30 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę