Facebook

Wakacyjna wyprzedaż | Ponad 300 książek w niższych cenach →

Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Stan prawny: 1 maja 2018 r.
Wydanie: 2
Liczba stron: 468
Więcej informacji

Publikacja, która w formie krótkich pytań i przystępnych odpowiedzi omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące wystawiania faktur.

-10%

Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach

Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach

Publikacja, która w formie krótkich pytań i przystępnych odpowiedzi omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące wystawiania faktur.

Stan prawny: 1 maja 2018 r.
Wydanie: 2
Liczba stron: 468
Więcej informacji

Opis publikacji

Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach to publikacja, która w formie krótkich pytań i przystępnych odpowiedzi omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące wystawiania faktur. Informacje w niej zawarte pozwolą uniknąć błędów związanych z wystawianiem i akceptowaniem faktur.

W drugim wydaniu książki usystematyzowano tematykę związaną z:

 • rodzajami faktur, ich obowiązkowymi elementami,
 • prawidłową datą wystawienia/sprzedaży,
 • sposobem korygowania błędów na fakturach i wszelkimi wątpliwościami jakie powstają w toku ich wystawiania i przechowywania.

W opracowaniu w sposób unikalny zaprezentowano obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz zawarto wiele przykładów obrazujących wątpliwości podatników, wzbogacone aktualnym orzecznictwem judykatury, jak i stanowiskiem organów podatkowych.

Autorzy – doradcy podatkow...

Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach to publikacja, która w formie krótkich pytań i przystępnych odpowiedzi omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące wystawiania faktur. Informacje w niej zawarte pozwolą uniknąć błędów związanych z wystawianiem i akceptowaniem faktur.

W drugim wydaniu książki usystematyzowano tematykę związaną z:

 • rodzajami faktur, ich obowiązkowymi elementami,
 • prawidłową datą wystawienia/sprzedaży,
 • sposobem korygowania błędów na fakturach i wszelkimi wątpliwościami jakie powstają w toku ich wystawiania i przechowywania.

W opracowaniu w sposób unikalny zaprezentowano obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz zawarto wiele przykładów obrazujących wątpliwości podatników, wzbogacone aktualnym orzecznictwem judykatury, jak i stanowiskiem organów podatkowych.

Autorzy – doradcy podatkowi, doświadczeni praktycy specjalizujący się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi – odpowiedzieli na najczęściej zadawane pytania związane z wystawianiem faktur. Zaprezentowali także ich graficzne przykłady.

W przystępny sposób omówili również regulacje związane z kursami walut, które należy zastosować gdy mamy do czynienia z tzw. fakturą walutową.

Ico_Gray_21.gif [502 B]   W książce znajdziesz m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaka jest podstawa prawna wystawiania faktur?
 • Dla jakich transakcji istnieje obowiązek wystawienia faktury?
 • Czy fakturę może wystawić jedynie czynny podatnik podatku VAT?
 • Kto jest zobowiązany wystawić fakturę?
 • W jaki sposób swoje transakcje dokumentuje podatnik zwolniony z VAT?
 • Czy fakturę można wystawić przed formalną rejestracją na potrzeby podatku VAT?
 • Co to jest samofakturowanie i jakie zasady umożliwiają jego zastosowanie?
 • Czy fakturę może wystawić osoba trzecia?
 • Kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury?
 • W jaki sposób dokumentować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
 • Czy można wystawić fakturę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej bez jej żądania?
 • W jaki sposób dokumentować sprzedaż zwolnioną od podatku VAT?
 • Jakie są obowiązkowe dane, które powinny znaleźć się na fakturze?
 • Czy faktura musi być oznaczona sformułowaniem „Faktura VAT”?
 • Czy faktura może zawierać oznaczenia „Invoice” lub „Rechnung”?
 • Jaka numeracja faktury jest dopuszczalna zgodnie z przepisami podatkowymi?
 • Czy na fakturze można powoływać skróty nazw podatnika i nabywcy?
 • Czy na fakturze można podać nazwę oddziału/jednostki wewnętrznej zamiast nazwy podatnika?
 • Czy na fakturze można podać 2 podmioty w polu „nabywca”?
 • Czy na fakturze można podać podmiot, który jest płatnikiem świadczenia?
 • Czy można na fakturze używać sformułowania „sprzedawca” zamiast „podatnik”?
 • Co to jest data sprzedaży?
 • Czym różni się data wystawienia faktury od daty sprzedaży?
 • Czy można na fakturze używać sformułowania „data sprzedaży” zamiast „data dostawy”?
 • Co oznacza sformułowanie, że datę sprzedaży wskazuje się na fakturze, o ile taka data jest określona?
 • Czy mogę w ogóle nie wykazywać daty sprzedaży?
 • Co oznacza sformułowanie „data dokonania dostawy” (jaki to moment)?
 • Co oznacza sformułowanie „data wykonania usługi” (jaki to moment)?
 • Czy faktura, na której użyto określenia „data sprzedaży”, gdy data sprzedaży jest tożsama z datą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo?
 • Jak szczegółowo należy opisywać przedmiot transakcji na fakturze?
 • Czy faktura musi zawierać informację o rabatach?
 • Czy przy zakupie paliwa na fakturze trzeba/można umieszczać numer rejestracyjny pojazdu?
 • Czy faktura musi zawierać podpisy stron transakcji?
 • Jak zaokrąglać kwotę podatku VAT na fakturze?
 • W jakich przypadkach wystawia się fakturę dokumentującą zaliczkę?
 • Kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury dokumentującej zaliczkę?
 • Kolejna faktura zaliczkowa – czym się wyróżnia?
 • Jaki dokument należy wystawić, gdy następuje zwrot zaliczki?
 • Co powinno wystąpić najpierw – zwrot zaliczki czy wystawienie faktury korygującej?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy wystawiono fakturę zaliczkową, a zaliczki nie otrzymano?
 • Kiedy trzeba wystawić fakturę rozliczeniową, uproszczoną, korygującą?
 • Czy można wystawić fakturę rozliczeniową, gdy zaliczka opiewała na 100% należności?
 • Co zrobić, jeśli wartość wpłaconej zaliczki była jednak wyższa od wartości sprzedanego towaru?
 • Czy fakturę uproszczoną można wystawić na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?
 • Czy paragon fiskalny może zastąpić fakturę uproszczoną?
 • Czy na fakturze można wykazać należność w walucie innej niż polska?
 • Jakie są zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych dla celów podatku VAT?
 • Jaki kurs waluty należy zastosować na fakturze korygującej?
 • Co to jest refaktura i kiedy się ją wystawia?
 • Czy wystawienie refaktury nakłada na podatnika jakieś szczególne obowiązki?
 • Czy na refakturze można stosować marżę?
 • Czy na refakturze zawsze należy stosować tę samą stawkę podatku, która była na pierwotnej fakturze?
 • Jakie dokumenty są uznawane za fakturę?
 • Co to jest faktura pro forma?
 • Czy faktura pro forma wywołuje skutki w podatku VAT?
 • Kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?
 • Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca?
 • Czy istnieje możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej?
 • Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca dotycząca zwrotu towarów lub zaliczek?
 • Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca, gdy wystawia się ją po podwyższeniu ceny lub po stwierdzeniu pomyłki?
 • Czy faktura korygująca musi zawierać informację o przyczynie jej wystawienia?
 • Kiedy nie ma obowiązku potwierdzenia faktury korygującej?
 • Kiedy należy ująć korektę in plus?
 • Czy wypłatę premii pieniężnej należy dokumentować fakturą korygującą?
 • Jakie są skutki zastosowania błędnej stawki podatku VAT na fakturze?
 • Czy można wystawić fakturę korygującą „do zera” i nową fakturę gdy nabywca chce otrzymać tylko poprawny dokument, a nie fakturę korygującą błąd?
 • Czy umorzenie długu jest podstawą do wystawienia korekty in minus?
 • Jak długo należy przechowywać faktury?
 • Jaki jest zasadniczo maksymalny termin na wystawienie faktury?
 • W jakiej sytuacji należy wystawić fakturę korygującą, a w jakiej można notę korygującą? Czy są to dokumenty obowiązkowe, czy fakultatywne?
 • Jakich elementów nie wolno korygować notą korygującą?
 • Jak korygować błąd w nazwie, gdy mamy do czynienia z sukcesją podatkową (np. przejęciem jednego podmiotu przez drugi)?
 • Czy za pomocą noty korygującej można zmienić termin płatności faktury (nawet gdy już jest po terminie)?
 • Kiedy należy wystawić duplikat faktury?
 • Czy do faktury elektronicznej można wystawić duplikat w formie papierowej?
 • Jakie są przesłanki umożliwiające anulowanie faktury?
 • Czy można anulować fakturę, która została zaakceptowana przez nabywcę i dokumentowała faktyczną realizację transakcji?
 • Kiedy można stosować faktury elektroniczne?
 • Jak funkcjonuje bezpieczny podpis elektroniczny?
 • Jakie zasady dotyczą przechowywania faktur elektronicznych?
 • W jaki sposób może zostać udzielona akceptacja na stosowanie faktur elektronicznych?
 • Czy do faktury elektronicznej stosujemy te same zasady wystawiania co do zwykłych faktur?
 • Jaka jest kara za wystawienie faktury wadliwej i nierzetelnej?
 • Czy ograniczenia systemu księgowego mogą ograniczyć ryzyko podatkowe?

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Z uwagi na okoliczność, że faktury wystawia praktycznie każdy przedsiębiorca, pozycja ta stanowi cenne źródło wiedzy dla właścicieli firm, przedsiębiorców, doradców podatkowych, księgowych, działów sprzedaży oraz każdej osoby, która musi wystawić fakturę, opisać wewnątrz firmy, że faktura spełnia wszelkie wymogi nałożone przepisami prawa, czy też ją skorygować.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Fragment dla Ciebie

Nie możesz się zdecydować? Przeczytaj fragment publikacji!
Przeczytaj fragment

Informacje

Rok publikacji: 2018
Wydanie: 2
Liczba stron: 468
Rodzaj: Opracowanie
Okładka:
Format: A5
Wersja publikacji: Pakiet elektroniczny
ISBN: pdf 978-83-8124-909-6, epub 978-83-8124-931-7
Kod towaru: EBO-1455 W02P01, EBO-1455 W02E01

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Autorzy

Paweł Barnik – zastępca Dyrektora Departamentu ds. Podatków Pośrednich w ECDP Sp. z o.o.; ekonomista, doradca podatkowy; specjalizuje się w podatku od towarów i usług; jest odpowiedzialny za nadzór merytoryczny sporządzanych opinii oraz analiz podatkowych; uczestniczy w czynnościach bieżącego doradztwa podatkowego, konsultacjach i audytach podatkowych; doświadczony wykładowca, od lat prowadzi szkolenia dla podmiotów z branży spożywczej, handlowej, farmaceutycznej, TSL, ubezpieczeń społecznych, wodociągowej, energetycznej, szkolnictwa wyższego, a także szkolenia dla organów podatkowych i jednostek samorządu terytorialnego; autor i współautor licznych artykułów w prasie fachowej i portalach związanych z tematyką podatkową oraz publikacji książkowych.

Karolina Gierszewska – członek Zarządu ECDP Sp. z o.o., Dyrektor Departamentu Podatków ECDP Sp. z o.o.; prawnik, doradca podatkowy; od kilkunastu lat związana z ECDP Sp. z o.o., w której przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej; wcześniej związana była z organami administracji podatkowej; specjalizuje się w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych; uczestniczy w czynnościach bieżącego doradztwa podatkowego, konsultacjach i audytach podatkowych; prowadzi wykłady związane z tematyką podatku od towarów i usług; przeprowadziła setki szkoleń dla branży turystycznej, transportowej, medialnej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, uczelni wyższych i wielu innych; współautorka publikacji książkowych o tematyce podatkowej, autorka wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego.

Opinie

Katarzyna Niezweryfikowany zakup
Cieszę się, że trafiłam na tą pozycję, ponieważ wystawianie faktur to nie taka łatwa sprawa, jak mi się z początku wydawało. A w książce tej w miarę szczegółowo, a co dla mnie ważne prosto objaśniono procedury faktury, refaktury i pro formy.
Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii

Inne publikacje autora

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę