Facebook

Strefa zniżek

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz
Promocja!

Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz

Dominik Lubasz, Monika Namysłowska
Wolters Kluwer Polska

Ustawa o prawach konsumenta zmieniła w istotny sposób dotychczas obowiązujące przepisy odnoszące się do uprawnień konsumentów i obowiązków przedsiębiorców, w szczególności działających w internecie.

135,20 zł
169,00 zł
Więcej
Prawo konsumenta
Promocja!

Prawo konsumenta

Agnieszka Kaszok
Od.Nowa

Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: o prawach konsumenta, o kredycie konsumenckimi, o ochronie konkurencji i konsumentów. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany, oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: 12 stycznia 2016 r.

10,32 zł
12,90 zł
Więcej
Marka, Konsument, Badacz. Spotkania na rynku
Promocja!

Marka, Konsument, Badacz. Spotkania na rynku

Katarzyna M. Staszyńska
Wolters Kluwer Polska

W pracy omówiono zastosowanie badań marketingowych z perspektywy korzyści, jakie przynoszą one w praktyce marketingowej, a także w tworzeniu strategii firmy i budowaniu przewagi konkurencyjnej produktu. Opracowanie dostarcza niezbędnej wiedzy metodologicznej, która przygotowuje Czytelnika do fachowego wykorzystania wyników badań konsumenckich.

W publikacji przedstawiono m.in.:

  • przegląd rodzajów badań konsumenckich,
  • kryteria wyboru firmy badawczej,
  • kryteria oceny poprawności metodologicznej i warsztatowej badań,
  • sposoby odczytywania i interpretacji wyników badań konsumenckich.

Adresaci:

   Książka skierowana jest do drobnych i średnich przedsiębiorców, którzy potrzebują specjalistycznej wiedzy o możliwościach wykorzystania badań konsumenckich do wspierania własnego biznesu. Będzie także przydatna początkującym badaczom.
Autorka ma rację, że w badaniach rynku uważniej przyjrzeć się należy samemu konsumentowi, jego sposobom działania w warunkach różnorakiej niepewności, ryzyka i kryzysu. Pomóc w tym może wiedza metodologiczna badacza - socjologa, jak też znajomość sztuki łączenia w całość, jaką powinien posiadać dobry menedżer. Zawsze wymaga to także wyobraźni społecznej. Te walory książka Katarzyny Staszyńskiej z pewnością posiada.

prof. dr hab. Witold Morawski, Akademia Leona Koźmińskiego53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Psychologia konsumenta
Promocja!

Psychologia konsumenta

Dominika Maison, Katarzyna Stasiuk
Wydawnictwo Naukowe PWN

Dlaczego kupujemy produkty luksusowe? Czy można wpływać na konsumentów poza ich świadomością? Kto i kiedy kupuje pod wpływem impulsu? Na te i wiele innych pytań odpowiadają Autorki książki „Psychologia konsumenta”. Katarzyna Stasiuk i Dominika Maison wskazują, skąd można czerpać wiedzę o zachowaniach konsumentów, a następnie określają znaczenie podstawowych procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych w podejmowaniu przez nich decyzji. Wnioski Autorek poparte są wynikami badań naukowych oraz zilustrowane przykładami zastosowania wiedzy psychologicznej w działaniach marketingowych. Książkę wyróżnia opis zachowań konsumenckich z trzech punktów widzenia: · klasyczna perspektywa podstawowych procesów psychologicznych (spostrzegania, wiedzy, procesów emocjonalnych, motywacji i postaw), · analiza procesów nieświadomych, automatycznych konsumenta, · perspektywa praktyki badań nad konsumentem, czyli badań marketingowych.

67,15 zł
79,00 zł
Więcej
Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne
Promocja!

Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne

Agnieszka Malarewicz
Wolters Kluwer Polska

Książka w obszerny sposób ukazuje relacje między konsumentem a reklamodawcą. Z jednej strony przedstawia charakter prawny reklamy jako instytucji przedumownej, z drugiej zaś prezentuje prawa konsumentów do korzystania z dobrodziejstw przekazu reklamowego i jego instrumentów. Autorka proponuje konstrukcję prawną odpowiedzialności reklamodawców wobec konsumentów, jak również omawia analizowaną problematykę w kontekście prawa USA i wybranych porządków prawnych krajów europejskich.<br><br>W pracy wykorzystano bogaty materiał źródłowy polskiej i obcojęzycznej literatury przedmiotu, akty normatywne prawa polskiego, wspólnotowego, wybranych systemów państw obcych oraz konwencje międzynarodowe, a także orzecznictwo ETS, sądów polskich i sądów państw obcych. Kompleksowe opracowanie tematu zasługuje na szczególną uwagę w dobie rozwoju nowych technologii, internetu, jak i stale wzrastających zagrożeń oraz naruszeń spowodowanych wszechobecną reklamą.

63,90 zł
71,00 zł
Więcej

Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, weszła w życie 25 grudnia tego samego roku. Przedmiotem jej regulacji jest prawo handlowe. Ustawa o prawach konsumenckich odnosi się do praw konsumenta i obowiązków, które ma wobec niego przedsiębiorca.

Ustawa o prawach konsumenta w szczegółowy sposób określa:

 • obowiązki przedsiębiorcy, który zawiera z konsumentem umowę,
 • tryb oraz zasady zawierania pomiędzy konsumentem oraz przedsiębiorcą umów na odległość i umów poza lokalem przedsiębiorstwa,
 • zasady dotyczące prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – zasady i tryb wykonywania tego prawa,
 • zasady odnoszące się do umów finansowych, które zawierane są na odległość pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Praw, które przyznaje konsumentowi ustawa ten nie może się zrzec. Przepisy ustawy są nadrzędne wobec postanowień innych umów, szczególnie, jeśli w umowach zastosowano postanowienia, które dla konsumenta są mniej korzystne.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę