Facebook

Kiermasz Świąteczny do -90%

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz
Promocja!

Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz

Dominik Lubasz, Monika Namysłowska
Wolters Kluwer Polska

Ustawa o prawach konsumenta zmieniła w istotny sposób dotychczas obowiązujące przepisy odnoszące się do uprawnień konsumentów i obowiązków przedsiębiorców, w szczególności działających w internecie.

135,20 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 118,29 zł
169,00 zł
Więcej
Prawo konsumenta
Promocja!

Prawo konsumenta

Agnieszka Kaszok
Od.Nowa

Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: o prawach konsumenta, o kredycie konsumenckimi, o ochronie konkurencji i konsumentów. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany, oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: 12 stycznia 2016 r.

10,32 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 9,68 zł
12,90 zł
Więcej
Marka, Konsument, Badacz. Spotkania na rynku
Promocja!

Marka, Konsument, Badacz. Spotkania na rynku

Katarzyna M. Staszyńska
Wolters Kluwer Polska

W pracy omówiono zastosowanie badań marketingowych z perspektywy korzyści, jakie przynoszą one w praktyce marketingowej, a także w tworzeniu strategii firmy i budowaniu przewagi konkurencyjnej produktu. Opracowanie dostarcza niezbędnej wiedzy metodologicznej, która przygotowuje Czytelnika do fachowego wykorzystania wyników badań konsumenckich.

W publikacji przedstawiono m.in.:

  • przegląd rodzajów badań konsumenckich,
  • kryteria wyboru firmy badawczej,
  • kryteria oceny poprawności metodologicznej i warsztatowej badań,
  • sposoby odczytywania i interpretacji wyników badań konsumenckich.

Adresaci:

   Książka skierowana jest do drobnych i średnich przedsiębiorców, którzy potrzebują specjalistycznej wiedzy o możliwościach wykorzystania badań konsumenckich do wspierania własnego biznesu. Będzie także przydatna początkującym badaczom.
Autorka ma rację, że w badaniach rynku uważniej przyjrzeć się należy samemu konsumentowi, jego sposobom działania w warunkach różnorakiej niepewności, ryzyka i kryzysu. Pomóc w tym może wiedza metodologiczna badacza - socjologa, jak też znajomość sztuki łączenia w całość, jaką powinien posiadać dobry menedżer. Zawsze wymaga to także wyobraźni społecznej. Te walory książka Katarzyny Staszyńskiej z pewnością posiada.

prof. dr hab. Witold Morawski, Akademia Leona Koźmińskiego53,10 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 41,30 zł
59,00 zł
Więcej
Psychologia konsumenta
Promocja!

Psychologia konsumenta

Dominika Maison, Katarzyna Stasiuk
Wydawnictwo Naukowe PWN

Dlaczego kupujemy produkty luksusowe? Czy można wpływać na konsumentów poza ich świadomością? Kto i kiedy kupuje pod wpływem impulsu? Na te i wiele innych pytań odpowiadają Autorki książki „Psychologia konsumenta”. Katarzyna Stasiuk i Dominika Maison wskazują, skąd można czerpać wiedzę o zachowaniach konsumentów, a następnie określają znaczenie podstawowych procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych w podejmowaniu przez nich decyzji. Wnioski Autorek poparte są wynikami badań naukowych oraz zilustrowane przykładami zastosowania wiedzy psychologicznej w działaniach marketingowych. Książkę wyróżnia opis zachowań konsumenckich z trzech punktów widzenia: · klasyczna perspektywa podstawowych procesów psychologicznych (spostrzegania, wiedzy, procesów emocjonalnych, motywacji i postaw), · analiza procesów nieświadomych, automatycznych konsumenta, · perspektywa praktyki badań nad konsumentem, czyli badań marketingowych.

63,20 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 59,25 zł
79,00 zł
Więcej
Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne
Promocja!

Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne

Agnieszka Malarewicz
Wolters Kluwer Polska

Książka w obszerny sposób ukazuje relacje między konsumentem a reklamodawcą. Z jednej strony przedstawia charakter prawny reklamy jako instytucji przedumownej, z drugiej zaś prezentuje prawa konsumentów do korzystania z dobrodziejstw przekazu reklamowego i jego instrumentów. Autorka proponuje konstrukcję prawną odpowiedzialności reklamodawców wobec konsumentów, jak również omawia analizowaną problematykę w kontekście prawa USA i wybranych porządków prawnych krajów europejskich.<br><br>W pracy wykorzystano bogaty materiał źródłowy polskiej i obcojęzycznej literatury przedmiotu, akty normatywne prawa polskiego, wspólnotowego, wybranych systemów państw obcych oraz konwencje międzynarodowe, a także orzecznictwo ETS, sądów polskich i sądów państw obcych. Kompleksowe opracowanie tematu zasługuje na szczególną uwagę w dobie rozwoju nowych technologii, internetu, jak i stale wzrastających zagrożeń oraz naruszeń spowodowanych wszechobecną reklamą.

63,90 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 49,70 zł
71,00 zł
Więcej

Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, weszła w życie 25 grudnia tego samego roku. Przedmiotem jej regulacji jest prawo handlowe. Ustawa o prawach konsumenckich odnosi się do praw konsumenta i obowiązków, które ma wobec niego przedsiębiorca.

Ustawa o prawach konsumenta w szczegółowy sposób określa:

 • obowiązki przedsiębiorcy, który zawiera z konsumentem umowę,
 • tryb oraz zasady zawierania pomiędzy konsumentem oraz przedsiębiorcą umów na odległość i umów poza lokalem przedsiębiorstwa,
 • zasady dotyczące prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – zasady i tryb wykonywania tego prawa,
 • zasady odnoszące się do umów finansowych, które zawierane są na odległość pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Praw, które przyznaje konsumentowi ustawa ten nie może się zrzec. Przepisy ustawy są nadrzędne wobec postanowień innych umów, szczególnie, jeśli w umowach zastosowano postanowienia, które dla konsumenta są mniej korzystne.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę