Facebook

Kiermasz Świąteczny do -90%

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna

Wolters Kluwer Polska

Jedyny na polskim rynku urzędowy zbiór orzeczeń Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (tzw. „zielone orzecznictwo"), tłoczony z polecenia Prezesa Sądu Najwyższego.

99,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 99,00 zł
Więcej
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna

Wolters Kluwer Polska

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna jest urzędowym miesięcznym zbiorem najważniejszych orzeczeń wraz z uzasadnieniami, znany w środowisku jako "czerwone zeszyty".

84,15 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 84,15 zł
Więcej
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wolters Kluwer Polska

Jedyny na polskim rynku urzędowy zbiór orzeczeń Izby Pracy Sądu Najwyższego, tłoczony z polecenia Prezesa Sądu Najwyższego.

84,15 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 84,15 zł
Więcej
Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM I
Promocja!

Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM I

Krzysztof Ślebzak

Książka JEDYNA na rynku!
Prezentacja opracowań przygotowanych w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

40,50 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 33,75 zł
45,00 zł
Więcej
Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM II

Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM II

Krzysztof Ślebzak, Włodzimierz Wróbel
Wolters Kluwer Polska

Seria wydawnicza "Studia i Analizy Sądu Najwyższego" ma na celu prezentację opracowań przygotowanych w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego ...

73,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 51,09 zł
Więcej
Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM III

Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM III

Krzysztof Ślebzak, Włodzimierz Wróbel
Wolters Kluwer Polska

Seria wydawnicza "Studia i Analizy Sądu Najwyższego" ma na celu prezentację opracowań przygotowanych w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego ...

52,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 36,39 zł
Więcej
Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM IV

Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM IV

Krzysztof Ślebzak
Wolters Kluwer Polska

Seria wydawnicza "Studia i Analizy Sądu Najwyższego" ma na celu prezentację opracowań przygotowanych w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego ...

63,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 44,10 zł
Więcej
Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM VII

Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM VII

Krzysztof Ślebzak
Wolters Kluwer Polska

Seria wydawnicza "Studia i Analizy Sądu Najwyższego" ma na celu prezentację opracowań przygotowanych w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, wykonującego zadania związane ze sprawowaniem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz przez Sąd Najwyższy pieczy nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz z oceną spójności i jednolitości prawa stosowanego przez sądy.

W serii przedstawiane są również materiały opracowywane przez przedstawicieli nauki oraz praktyki, nawiązujące do analizy orzeczniczej działalności Sądu Najwyższego lub sądów powszechnych bądź podejmujące zagadnienia problemowe, mające dla niej szczególne znaczenie ze względu na prawną doniosłość, konieczność zapewnienia jednolitości orzecznictwa, znaczenie praktyczne w życiu społeczno-gospodarczym czy w sferze praworządności oraz ochrony dóbr obywateli.

71,11 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 55,30 zł
Więcej
Prawo intertemporalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego

Prawo intertemporalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego

Ewa Łętowska, Konrad Osajda
Wolters Kluwer Polska

Niniejsze opracowanie kładzie nacisk przede wszystkim na praktykę. Poza wstępem prof. Ewy Łętowskiej, która - uwzględniając kontekst konstytucyjny - kompleksowo usystematyzowała problematykę podstawowych zasad prawa intertemporalnego, całość stanowi zbiór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego zawierających rozważania międzyczasowe.

104,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 72,80 zł
Więcej
Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
Promocja!

Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wojciech Federczyk, Andrzej Gomułowicz, Paweł Gorajewski, Tomasz Grzybowski, Katarzyna Kró...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja omawia problem wyznaczenia granicy między kontrolą konstytucyjności prawa a stosowaniem prawa przez najwyższe organy władzy sądowniczej - Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. 

143,20 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 125,31 zł
179,00 zł
Więcej

Ustawa o SN

Ustawa o Sądzie Najwyższym reguluje kwestie związane ze statusem sędziego Sądu Najwyższego, określa zmiany kształtu osobowego kolegium sądów. Zawiera zasady zakazu badania legalności powołania sędziego przez Prezydenta RP.  Usprawnienie procedury nominacyjnej sędziów, dostosowanie przepisów regulujących delegacje sędziów przez prezesów sądów apelacyjnych do zasady losowego przydziału spraw i zasady niezmienności składu sędziowskiego to także informacje zawarte w ustawie Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym.

Nowelizacja ustawy wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Nałożono obowiązek informowania do jakich partii należeli sędziowie przed objęciem stanowiska.​

Funkcje Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy to organ władzy sądowniczej, sprawujący nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.

Zapewnienie zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych to główne zadanie Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę prawomocnych orzeczeń sądowych, których celem jest  zapewnienie ich zgodności z konstytucją.

Prezes Sądu Najwyższego jest powoływany przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na sześcioletnią kadencję. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przedstawia pięciu kandydatów i Prezydent dokonuje wyboru jednego z nich.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę