Facebook

profinfo_strefa_znizek_jesien_1920x60.jpg [40.66 KB]

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o statusie sędziów TK

Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2016
Promocja!

Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2016

Jerzy Ciapała, Leon Kieres, Teresa Liszcz, Wojciech Łączkowski, Ewa Łętowska, Tomasz Pietr...
Wolters Kluwer Polska
79,20 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Marta Derlatka, Leszek Garlicki, Marcin Wiącek
Wolters Kluwer Polska
182,40 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 182,40 zł
228,00 zł
Więcej
Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wojciech Federczyk, Andrzej Gomułowicz, Paweł Gorajewski, Tomasz Grzybowski, Katarzyna Kró...
Wolters Kluwer Polska
143,20 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 143,20 zł
179,00 zł
Więcej
Prawo konstytucyjne wraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego
Promocja!

Prawo konstytucyjne wraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego

Angelika Ciżyńska, Jacek Karakulski, Katarzyna Kos, Justyna Pyłko
C.H. Beck
44,25 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 46,02 zł
59,00 zł
Więcej

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego reguluje status sędziów poprzez określenie sposobu nawiązania stosunku służbowego, jego zakres oraz zasady ustania stosunku służbowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Określa ponadto prawa i obowiązki sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa zawiera także szczegółowe informacje w kwestii immunitetu i nietykalności osobistej oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów. Sędziowie powołani są na dziewięcioletnią kadencję.

Osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Co najmniej 50 posłów lub Prezydium Sejmu przedstawia kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Do wyboru sędziego potrzebna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. Czas pracy sędziego TK stanowi wymiar zadań jakie ma do wykonania.

Sędzia Trybunału ma prawo do informacji niejawnych związanych z daną sprawą.

Warunkiem piastowania urzędu Sędziego  TK jest brak przynależności do partii politycznej, sędzia nie może także podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego.

Wymogiem piastowania stanowiska sędziego jest złożenie oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Sprawowanie urzędu sędziego TK cechuje niezawisłość oraz podleganie Konstytucji.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę