Facebook

LegalDesk

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Ustawa o systemie oświaty

Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
Promocja!

Ustawa o systemie oświaty. Komentarz

Agata Piszko
Wolters Kluwer Polska

Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje.

29,80 zł
149,00 zł
Więcej
Wzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające - z serii MERITUM
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające - z serii MERITUM

Krzysztof Gawroński, Lidia Marciniak
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera wzory oraz przykłady pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowane w oparciu o przepisy zawarte w aktach prawnych powszechnie obowiązujących w systemie oświaty.

153,00 zł
170,00 zł
Więcej
Ustawa o systemie oświaty Komentarz + CD
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o systemie oświaty Komentarz + CD

Agnieszka Pawlikowska
C.H. Beck

Najbardziej aktualny na rynku wydawniczym praktyczny komentarz do ustawy o systemie oświaty dla jednostek finansów publicznych, osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły i placówki oświatowe (zarówno ogólnodostępne jak i artystyczne) + płyta CD z gotowymi wzorami.Ustawa o systemie oświaty, szczególnie w ostatnich miesiącach, podlega częstym zmianom. W 2016 r. weszły w życie aż trzy nowelizacje. Szczególnie istotna jest ostatnia nowelizacja tej ustawy z 23.6.2016 r. Jej zapisy wchodzą w różnych odstępach czasowych – większość z nich 1.9.2016 r. oraz 1.1.2017 r. (ale część z nich wchodzi w życie również 1.10.2016 r.; czy też 1.1.2018 r.). Już w trakcie procedowania nowelizacji czerwcowej w sejmie podkreślało się, iż wbrew temu co twierdzi MEN nie jest to jedynie zmiana doprecyzowująca. Same zmiany w rozdziałach 7 i 8 to wzrost liczby artykułów i ustępów o 54%.Tak duża liczba zmian, dodanie nowych pojęć (szczególnie w zakresie dotowania oświaty niepublicznej), definicji połączona z wejściem w życie w różnych terminach, a także przepisami przejściowymi może powodować dużą niepewność w stosowaniu zapisów tej ustawy.W celu właściwej interpretacji jej treści Wydawnictwo C.H. Beck wraz z zespołem ekspertów przygotowało szczegółowy, praktyczny komentarz. Zawarto w nim: wiele przykładów i wyjaśnień kontrowersyjnych zagadnień, wzory dokumentów (np. uchwała w sprawie dotacji oświatowej), schematy obliczeń (np. kwoty dotacji wg metryczki subwencji oświatowej, dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej dla poszczególnych niepełnosprawności itp.) aktualne wyroki sądowe. Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.: co rozumiemy pod pojęciem najbliższej gminy lub najbliższego powiatu, co należy wziąć do obliczania podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół, itp., kiedy dokonujemy aktualizacji kwot dotacji, jak i kiedy informujemy o podstawowej kwocie dotacji, jak rozliczamy się z innymi gminami z tytułu wydatków poniesionych na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, jak rozliczamy się z gminami za uczniów niepełnosprawnych, do kogo i w jakim terminie można odwołać się od wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, czy jest możliwości wykonywania fotografii swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu w arkusze egzaminacyjne, jakie są zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 i na następne lata szkolne do nowo tworzonego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki, kto wchodzi w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, kto teraz będzie opiniował arkusze organizacyjnych publicznych szkół i placówek oświatowych, na co może być wydana dotacja podręcznikowa po nowelizacji ustawy, czy uczniowi przybywającemu z zagranicy można wskazać, jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego inną szkołę, niż szkoła obwodowa, na co można wydać dotację dla szkoły lub placówki niepublicznej po nowelizacji ustawy.

251,10 zł
Więcej
Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty

Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty

Patryk Kuzior
Wiedza i Praktyka

Publikacja opisuje wszystkie zmiany związane z funkcjonowaniem rady rodziców w świetle reformy systemu oświaty. Oprócz opisanych zmian prawnych w książce można znaleźć także narzędzi – wzory dokumentów do wykorzystania w praktyce szkolnej.

35,10 zł
Więcej
System oświaty ustawa z komentarzem do zmian

System oświaty ustawa z komentarzem do zmian

Magda Grotkiewicz
Infor

W ostatnich kilku latach ustawa o systemie oświaty nowelizowana była wielokrotnie, a mnogość wprowadzanych zmian może powodować niepewność nawet wśród specjalistów z zakresu przepisów oświatowych. Książka System oświaty zawiera wszystkie nowelizacje, które miały miejsce w ostatnim czasie. Każdy znowelizowany artykuł oznaczony jest datą wejścia w życie, a także zawiera komentarz wyjaśniający cel wprowadzenia tego przepisu. W publikacji opisane zostały problemy związane z/ze: •zmianą obowiązku szkolnego z sześcio- na siedmiolatki, •likwidacją egzaminu po szóstej klasie podstawowej, •doprecyzowaniem udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek, •likwidacją zakładów kształcenia nauczycieli. Książka skierowana jest do: •nauczycieli, •dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, •kierowników jednostek, •kuratoriów oświaty – a także jednostek nadrzędnych odpowiedzialnych za udzielanie dotacji na podstawie art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty. Wskazanie przy każdej zmianie dokładnej daty jej wejścia w życie oraz zestawienie brzmienia przed i po nowelizacji ułatwi odnalezienie konkretnego przepisu i pozwoli na jego prawidłowe zinterpretowanie i zastosowanie.

116,10 zł
Więcej
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o systemie oświaty. Komentarz

Mateusz Pilich
Wolters Kluwer Polska

Omówienie poszczególnych przepisów ustawy o systemie oświaty, wzbogacone m.in. o obszerne orzecznictwo SN, NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych. Uwzględnia wszystkie nowelizacje ustawy według stanu prawnego na 1 września 2015 r.

148,80 zł
186,00 zł
Więcej

Ustawa o systemie oświaty

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku to ustawa, uchwalona przez Sejm, która regulująca kwestie prawne związane z systemem oświaty. System oświaty to struktura organizacyjna zapewniająca w szczególności realizację prawa do nauki poprzez kształcenie, wychowanie i opiekę.

System oświaty obejmuje:

 • publiczne i niepubliczne żłobki,
 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe,
 • szkoły ponadpodstawowe, policealne i artystyczne
 • szkoły specjalne.

System oświaty nie obejmuje szkół wyższych.

Zakres regulacji

Ustawa o systemie oświaty reguluje kwestie związane z:

 • systemem egzaminów zewnętrznych,
 • pomocą materialną dla uczniów,
 • zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych.

Kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie oraz poszanowaniem godności ucznia jest obowiązkiem nauczyciela.

System oświaty zapewnia w szczególności:

 • realizację prawa każdego obywatela do kształcenia się
 • prawo dzieci i młodzieży do wychowania i opieki
 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny
 • możliwość zakładania szkół
 • opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi
 • przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu oraz kierunku kształcenia
 • możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego,
 • opiekę dzieciom i młodzieży osieroconej i w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
 • warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę