Facebook

profinfo_Targi_ksiazki_druga_50_SPRING-5965_1920x60_k1.jpg [20.78 KB]

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o związkach zawodowych

Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz

Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz

Janusz Żołyński

Komentarz zawiera praktyczne omówienie problemów związanych ze stosowaniem ustawy o związkach zawodowych. Czytelnik znajdzie w nim wnikliwą analizę m.in. takich zagadnień jak:

  • zasady członkostwa i sprawowania funkcji w związkach zawodowych,
  • rejestracja i wykreślenie z rejestru związku zawodowego,
  • uprawnienia związku zawodowego.
  • W opracowaniu zaprezentowano dorobek doktryny prawa pracy, a także bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych. Przy rozwiązywaniu praktycznych problemów pomocne będą zamieszczone w książce wzory oraz zestawienie podstawowych aktów prawnych dotyczących związków zawodowych.Adresaci:

   Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników praktyków zajmujących się zagadnieniami zbiorowego prawa pracy, jak i pracodawców oraz przedstawicieli związków zawodowych. Może stanowić cenną pomoc dla aplikantów zawodów prawniczych.107,10 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,00 zł
Więcej
Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych
Promocja!

Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych

Żaneta Grygiel-Kaleta
Wolters Kluwer Polska

Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych stanowi jedno z podstawowych praw człowieka o charakterze wolnościowym.

Książka zawiera szczegółowe omówienie problematyki wolności zrzeszania się w związkach zawodowych, począwszy od określenia jej charakteru prawnego, poprzez wyczerpującą analizę funkcjonowania tejże wolności w wymiarze międzynarodowym, jak i w ramach krajowego porządku prawnego. Rzeczywisty zakres tej wolności wyznaczony jest postanowieniami statutów związków zawodowych, stąd istotnym elementem opracowania jest wnikliwa interpretacja ich zapisów w kontekście podstaw funkcjonowania wolności w praktyce. Autorka przedstawia zagadnienie wolności zrzeszania się w związkach zawodowych na tle sytuacji osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w ramach stosunku cywilnoprawnego oraz administracyjnoprawnego. Stara się udzielić odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, zagwarantowana na gruncie prawa krajowego, nie realizuje zobowiązań podjętych na arenie prawa międzynarodowego.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla przedstawicieli nauki, jak i dla praktyków, w szczególności członków i działaczy związkowych, pracodawców oraz specjalistów HR.

79,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 79,20 zł
99,00 zł
Więcej

Ustawa o związkach zawodowych

Ustawa o związkach zawodowych reguluje kwestie związane ze związkami zawodowymi jako organizacjami  społecznymi zrzeszającymi ludzi pracy najemnej na zasadzie dobrowolności. Jej celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych. Związki ponadto mają prawo do rozwijania działalności samopomocowej czy edukacyjnej.

Charakterystyka związków zawodowych

Związek zawodowy stanowi dobrowolna i samorządna organizacją ludzi pracy, która zostaje  powołana do reprezentowania i obrony ich praw i interesów zawodowych. Związek zawodowy cechuje niezależność w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Związki zawodowe muszą być traktowane jednakowo przez organy państwowe, pracodawców i samorządy terytorialne.

Związki zawodowe przyjęły zasadę dobrowolnego zrzeszania się. Pracownicy mają prawo do strajku w obronie własnych spraw, choć jest to metoda ostateczna. Stopniowo zezwalano na działanie związków, które wcześniej działały nielegalnie lub półlegalnie, jednakże w wielu krajach powstały instrumenty prawne celowo ograniczające ich działalność.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę