Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

ipn

Sortuj:
Sondergericht Kattowitz

Sondergericht Kattowitz

Konrad Graczyk
ipn
Prezentowana książka została poświęcona działalności Sondergericht Kattowitz, czyli Sądu Specjalnego w Katowicach. Był to niemiecki sąd karny utworzony we wrześniu 1939 r., po zajęciu obszaru przedwojennego województwa śląskiego przez Wehrmacht. Działał do stycznia 1945 r. w rejencji katowickiej, gd....
40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Stefan Żywotko

Stefan Żywotko

Michał Zichlarz
ipn
Kim sir Alex Ferguson jest dla Manchesteru United czy Arsene Wenger dla Arsenalu, tym Stefan Żywotko dla JS Kabylie, klubu dumnych Kabylów z Algierii, gdzie z powodzeniem i z wielkimi sukcesami pracował przez prawie 14 lat, sięgając po kolejne mistrzostwa i triumfy na kontynencie afrykańskim, na dłu....
32,00 zł
40,00 zł
Więcej
Sam jeden

Sam jeden

Kazimierz Maciąg
ipn
Monografia Kazimierza Maciąga poświęcona jest życiu i twórczości Józefa Mackiewicza, jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX w., który zajmuje wyjątkowe miejsce w literaturze polskiej. Jest to obszerne opracowanie porządkujące wiedzę o życiu i twórczości Józefa Mackiewicza. Książka ma charak....
40,01 zł
50,00 zł
Więcej
Pamięć jako kategoria polityczna w filozofii Paula Ricoeura

Pamięć jako kategoria polityczna w filozofii Paula Ricoeura

Jakub Greloff
ipn
Pamięć jest zagadnieniem wielowymiarowym i interdyscyplinarnym. W niniejszej publikacji został wyodrębniony i opisany jej wymiar polityczny. Książka przedstawia genezę, strukturę, funkcje i tożsamość zjawiska pamięci w życiu politycznym. Omawia naturę i nośniki pamięci, sposoby jej ogłaszania, opowi....
32,00 zł
40,00 zł
Więcej
Księga aresztowanych, internowanych i deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku, Tom 1-3

Księga aresztowanych, internowanych i deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku, Tom 1-3

Dariusz Węgrzyn
ipn
Publikacja zawiera 46 200 biogramów mieszkańców Górnego Śląska internowanych, aresztowanych i deportowanych do pracy przymusowej w ZSRR w 1945 roku. Każdy z nich został opracowany na podstawie dokumentów proweniencji polskiej, niemieckiej, rosyjskiej, oraz relacji świadków.
95,19 zł
119,00 zł
Więcej
Zbrodnia ponarska 1941-1944

Zbrodnia ponarska 1941-1944

Monika Tomkiewicz
ipn
Monika Tomkiewicz – doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik naukowy Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, członek Stowarzyszenia Polaków Naukowców Litwy – w drugim poprawionym i uzupełnionym wydaniu książki zawarła wyniki dwudziestoletnich badań nad zbrodniami popełnionymi na obywat....
36,00 zł
45,00 zł
Więcej
Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939-1944 z2 Ucieczka z nieludzkiej ziemi 1940 r.

Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939-1944 z2 Ucieczka z nieludzkiej ziemi 1940 r.

Tomasz Robaczewski, Huber Ronek
ipn
Antek Srebrny znajduje się bardzodaleko od domu – w Kazachstanie, dokąd został wywieziony przez Sowietów. To „nieludzka ziemia”, niebezpieczna, zwłaszcza dla takich ludzi jak Antek – zesłanych tam jako wrogowie Rosji. Dzięki sprytowi i odwadze uda mu się przeżyć. To jednak nie koniec czekających go....
12,00 zł
15,00 zł
Więcej
Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939-1944 z7 Kierunek Wilhelmshaven 1945 r.

Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939-1944 z7 Kierunek Wilhelmshaven 1945 r.

Grzegorz Drojewski, Hubert Ronek
ipn
Siódma część „Wojennej Odysei Antka Srebrnego 1939–1945” opisuje kolejne przygody tytułowego bohatera i jego przyjaciół. Antek razem z 1 Dywizją Pancerną gen. Stanisława Maczka „Bacy” wiosną 1945 r. rusza w kierunku niemieckiej bazy marynarki wojennej w Wilhelmshaven. Po drodze – w Oberlangen – odna....
12,00 zł
15,00 zł
Więcej
Komuniści w Warszawie

Komuniści w Warszawie

Elżbieta Kowalczyk
ipn
Monografia opowiada historię zawodowych funkcjonariuszy partii komunistycznej w Warszawie oraz grup robotników, którzy dali się uwieść ideologii komunistycznej. Historia warszawskich komunistów ukazana jest przez pryzmat wydarzeń i spraw ogólnopolskich, dziejów KPP i Kominternu. Dzięki szerokiemu uj....
54,00 zł
60,00 zł
Więcej
Kresowe rezydencje Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP

Kresowe rezydencje Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP

Grzegorz Rąkowski
ipn
W II tomie Kresowych rezydencji ... opisano ponad 120 miejscowości z zespołami rezydencjalnymi położonych na terenie przedwojennego województwa nowogródzkiego. Jest to zaledwie około 10 procent ogólnej liczby siedzib ziemiańskich znajdujących w tym województwie przed 1939 r. Większość z nich przesta....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Groby polskie na Litwie Tom 2

Groby polskie na Litwie Tom 2

Jan Sienkiewicz
ipn
Publikacja ma charakter indeksu - wykazu pochówków polskich mieszkańców Wileńszczyzny.Dwutomowe opracowanie Jana Sienkiewicza obejmuje całość zachowanych obiektów cmentarnych rejonu/powiatu wileńskiego. Jest opisem i wyjaśnieniem kwestii etniczności (polskości) obszaru, zbadaniem brzmienia/zapisów....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Białoruski ruch niepodległościowy w czasie II wojny światowej

Białoruski ruch niepodległościowy w czasie II wojny światowej

Jerzy Grzybowski
ipn
Monografia traktuje o białoruskich dążeniach niepodległościowych w czasie II wojny światowej. Autor ukazuje postawy działaczy białoruskich wobec Polski, III Rzeszy i Związku Radzieckiego, próby utworzenia państwowości białoruskiej w warunkach okupacji niemieckiej i powołania własnego wojska, a także....
40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Żołnierze wolnej Polski Tom 1

Żołnierze wolnej Polski Tom 1

Dawid Golik, Filip Musiał
ipn
Praca zbiorowa Żołnierze wolnej Polski. Wyklęci odnalezieni w Małopolsce, to opowieść o piętnastu osobach, które zostały zamordowane w Krakowie za prowadzoną po 1945 r. działalność niepodległościową. Każda z tych postaci, niezależnie od tego z jakim nurtem powojennej konspiracji była związana i jaką....
36,00 zł
40,00 zł
Więcej
Instrukcje i przepisy wywiadu cywilnego PRL z lat 1953-1990

Instrukcje i przepisy wywiadu cywilnego PRL z lat 1953-1990

Witold Bagieński
ipn
Oddana w ręce czytelników edycja źródłowa zawiera instrukcje, przepisy, zarządzenia, rozkazy i inne akty normatywne wywiadu cywilnego PRL. Są to dokumenty dotyczące organizacji i funkcjonowania Departamentu I Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, istniejącego od pierwszej połowy stycznia 195....
54,00 zł
60,00 zł
Więcej
Rozkaz nr 001353. Operacja proskrypcyjna NKWD 1939-1941.

Rozkaz nr 001353. Operacja proskrypcyjna NKWD 1939-1941.

Maciej Majewski
ipn
Książka przygotowana przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Instytutu Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Opublikowano w niej dokumenty dotyczące represji dokonanych na okupowanych po 17 września 1939 r. przez Sowietów wsc....
45,00 zł
50,00 zł
Więcej
Spowiedź konspiratora i partyzanta

Spowiedź konspiratora i partyzanta

Stanisław Kuntz Jerzy
ipn
Pamiętnik Jerzego Stanisława Kuntza, żołnierza Uderzeniowych Batalionów Kadrowych, Armii Krajowej na Suwalszczyźnie i Augustowszczyźnie, oficera Kedywu Inspektoratu Suwalskiego AK, kierownika samoobrony Obwodu AKO Augustów, powstawał w latach 1939–1945. Jego myślą przewodnią jest walka z okupantem.....
54,00 zł
60,00 zł
Więcej
Sprzeczne narracje ...

Sprzeczne narracje ...

Robert Spałek
ipn
Powojenna historia Polski wciąż wzbudza kontrowersje. Ważne tematy funkcjonują w przestrzeni medialnej i świadomości społecznej często (co nie znaczy zawsze) w dwóch sprzecznych narracjach, z których jedna została podważona na gruncie naukowym, mimo to jest traktowana jako obowiązująca lub równopraw....
36,00 zł
40,00 zł
Więcej
W cieniu Einsatzgruppen

W cieniu Einsatzgruppen

Izabela Mazanowska, Tomasz Ceran, Marcin Przegiętka
ipn
Do tej pory ani polska, ani niemiecka historiografia nie wyeksponowały i nie przeanalizowały w pełni znaczenia Selbstschutzu w pierwszych miesiącach okupacji w Polsce. Dominuje refleksja nad aspektami militarnymi polskiej wojny obronnej oraz zbrodniami armii niemieckiej i funkcjonujących przy niej g....
40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego

Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego

Mariusz Leszczyński
ipn
Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w 1939 r. liczyła 754 kapłanów diecezjalnych. W czasie II wojny światowej zginęło 92 kapłanów tej archidiecezji. Przez cały okres wojny i okupacji trwała eksterminacja i ekspatriacja Polaków, a wśród nich księży katolickich. Apogeum tych tragicznych procesó....
76,49 zł
85,00 zł
Więcej
Wspomnienia kresowego organisty

Wspomnienia kresowego organisty

Eugeniusz Swarcewicz
ipn
Wspomnienia Eugeniusza Swarcewicza, długoletniego organisty najpierw na Białorusi, potem na Ukrainie, świeckiego katolika bez reszty zaangażowanego w życie Kościoła katolickiego w ZSRS. Na skutek komunistycznych represji przetrzebiona inteligencja katolicka po II wojnie światowej niemal przestała i....
22,50 zł
25,00 zł
Więcej
Polskie Wojska Lotnicze 1918-1920

Polskie Wojska Lotnicze 1918-1920

Mariusz Niestrawski
ipn
Polskie lotnictwo od wielu dziesięcioleci wzbudza duże zainteresowanie. O ile jednak wychowane na Dywizjonie 303 Arkadego Fiedlera kolejne pokolenia Polaków mają podstawową wiedzę o Polskich Siłach Powietrznych w czasie II wojny światowej, o tyle od dłuższego czasu szwankuje znajomość historii polsk....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Sojusz Piłsudski-Petlura w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej

Sojusz Piłsudski-Petlura w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej

Tomasz Stępniewski, Artur Górak, Marcin Kruszyński
ipn
W kwietniu 1920 r., w przeddzień wyprawy kijowskiej, Rzeczpospolita Polska zawarła sojusz z Ukraińską Republiką Ludową (Układ Piłsudski–Petlura). Autorzy tekstów poświęconych temu istotnemu w ówczesnych realiach Europy Wschodniej wydarzeniu – historycy z Polski, Ukrainy i Rosji – omawiają znaczenie....
31,50 zł
35,00 zł
Więcej
Problemy archiwalnych systemów informatycznych

Problemy archiwalnych systemów informatycznych

Jerzy Bednarek, Paweł Perzyna
ipn
Zebrane w książce teksty przedstawiają problemy archiwalnych systemów informatycznych w trzech aspektach: teoretycznym, praktycznym i technicznym. W części teoretycznej zostały ukazane zależności między archiwalnym systemem informacyjnym a archiwalnym systemem informatycznym, zwrócono też uwagę na r....
17,00 zł
20,00 zł
Więcej
Synergia DA

Synergia DA

Zofia Fenrych
ipn
Duszpasterstwo akademickie w Szczecinie w latach 1947–1990 było ważnym elementem życia społecznego i religijnego mieszkańców tego miasta. Nie tylko młodzieży, ponieważ przez długi okres oddziaływało również na dorosłych katolików świeckich. W niesprzyjających dla Kościoła warunkach duszpasterstwo ak....
36,00 zł
40,00 zł
Więcej
Łódź czerwona Prawda czy mit?

Łódź czerwona Prawda czy mit?

Tomasz Toborek
ipn
Zbiór artykułów będących poszerzoną wersję referatów wygłoszonych na konferencji "Łódź czerwona. Prawda czy mit?", która odbyła się w dniach 10-11 czerwca 2019 r. w Łodzi. Przygotowano 9 esejów obejmujących lata 1905-1989.
22,50 zł
25,00 zł
Więcej
Dęby i burzany

Dęby i burzany

Joanna Karbarz-Wilińska
ipn
Książka uzupełnia obecną w nauce polskiej lukę w zakresie opracowań dotyczących ukraińskiego nurtu chrześcijańskiego związanego z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem. Ukazuje jego funkcjonowanie oraz zasięg oddziaływania w życiu politycznym Ukraińców. Prezentuje rolę, jaką w nim odegrał....
36,00 zł
40,00 zł
Więcej
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945

Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945

Eugenia Maresch, Andrzej Suchcitz, Heide Pirwitz-Bujnowska, Krzysztof Bożejewicz, Waldemar...
ipn
Nowe wydanie Armii Krajowej w dokumentach 1939–1945, fundamentalnego dzieła, którego redaktorami byli żołnierze Armii Krajowej, zawiera, oprócz znanych już dokumentów, również te dotychczas niepublikowane. Mamy nadzieję, że podobnie jak pierwsze wydanie, także obecna edycja będzie służyła przez dług....
67,50 zł
75,00 zł
Więcej
Międzynarodówka antykościelna

Międzynarodówka antykościelna

Bartłomiej Noszczak
ipn
Publikacja ukazuje współpracę UdsW z analogicznymi instytucjami z krajów demokracji ludowej. Spotkania dwu- i wielostronne były dla zatrudnionych w nich towarzyszy okazją do wymiany doświadczeń oraz projektowania wspólnych działań antykościelnych.
31,50 zł
35,00 zł
Więcej
Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939

Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939

Justyna Dudek, Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński, Agnieszka Skura
ipn
Album został opracowany w ramach, realizowanego od kilku lat, projektu stworzenia syntezy dziejów Lubelszczyzny w XX w. Inspiracją dla autorów było interesujące zjawisko kulturowe, jakim jest niesłabnące zainteresowanie przeszłością "małej ojczyzny". W wizualnej formie chcieliśmy pokazać specyfikę r....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Aby utrzymać porządek

Aby utrzymać porządek

Grzegorz Bębnik, Sebastian Rosenbaum
ipn
Publikacja zawiera 24 dokumenty, wytworzone latem 1920 r. przez wojska francuskie i przedstawicielstwa Komisji Międzysojuszniczej. Powstały w okresie II powstania śląskiego i dotyczą niemieckich zamieszek z 17 VIII 1920 r. oraz późniejszych działań powstańczych, jak również okresu po wygaśnięciu pow....
31,50 zł
35,00 zł
Więcej
Dzierżyńszczyzna 1932-1937

Dzierżyńszczyzna 1932-1937

Anatol Wialiki
ipn
Książka autorstwa historyka białoruskiego Anatola Wialikiego prezentuje badaczom polskim niedostępne i nieznane szerzej dokumenty z archiwów białoruskich, pozwalające z innej perspektywy spojrzeć na dzieje „polskiego eksperymentu” na sowieckiej Białorusi. Przekrojowa analiza polityki sowieckiej wobe....
31,50 zł
35,00 zł
Więcej
Kazania świętokrzyskie (1974-1976)

Kazania świętokrzyskie (1974-1976)

Stefan Wyszyński
ipn
Publikacja zawiera wygłaszane w latach 1974–1976 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie wystąpienia kard. Stefana Wyszyńskiego, nazywane "Kazaniami Świętokrzyskimi". W ramach tego cyklu Prymas odnosił się do kluczowych kwestii z zakresu katolickiej nauki społecznej. Teksty źródłowe zostały poprzedzo....
22,50 zł
25,00 zł
Więcej
Grudniowa kolęda

Grudniowa kolęda

Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz
ipn
Książka stanowi pierwszą próbę kompleksowego przedstawienia reakcji Kościoła katolickiego na rewoltę grudniową 1970 r. w Trójmieście. Opisano w niej również działania władz komunistycznych, które w obliczu kryzysu starały się wykorzystać autorytet duchowieństwa do własnych celów.
36,00 zł
40,00 zł
Więcej
Niezależne obchody świąt narodowych 3 Maja, 15 Sierpnia, 11 Listopada w latach 1978-1989

Niezależne obchody świąt narodowych 3 Maja, 15 Sierpnia, 11 Listopada w latach 1978-1989

Piotr Byszewski, Aneta Nisiobęcka, Grzegorz Wołk
ipn
Publikacja zawiera dokumenty dotyczące organizowanych przez opozycję antykomunistyczną niezależnych obchodów świąt narodowych, a także przeciwdziałań aparatu bezpieczeństwa PRL wobec tych przedsięwzięć. Znalazły się w niej sporządzane przez Departament III MSW i podległe mu struktury terenowe plany....
36,00 zł
40,00 zł
Więcej
Zanim nastała wolność

Zanim nastała wolność

Filip Musiał, Michał Wenklar
ipn
Legiony, polskie Korpusy na wschodzie, „błękitna armia” Hallera. Socjaliści, konserwatyści, endecy i ludowcy. Żołnierze, politycy, zwykli obywatele. Na proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości złożył się szereg indywidualnych i zbiorowych działań, przeprowadzanych w zmieniającej się sytuacji....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Wojenna odyseja Zbigniewa Piaseckiego ps.

Wojenna odyseja Zbigniewa Piaseckiego ps.

Przemysław Benken
ipn
II wojna światowa na ziemiach polskich była okresem pełnym tragicznych, ale również niezwykłych ludzkich historii. Śmierć najbliższych, konieczność porzucenia domu rodzinnego i często bezsilnej obserwacji przez ofiary wojny ujawniania się najgorszych instynktów człowieczej natury przeplatały się z b....
22,50 zł
25,00 zł
Więcej
Górnicza „Solidarność” w województwie katowickim 1980-1989

Górnicza „Solidarność” w województwie katowickim 1980-1989

Jan Jurkiewicz
ipn
Górnicza „Solidarność” w województwie katowickim 1980–1989 stanowi tom studiów poświęconych dziejom społecznym górnictwa górnośląsko-zagłębiowskiego w okresie PRL, zwłaszcza w ostatniej jego dekadzie. Ich autorem był Jan Jurkiewicz (1957–2020), muzealnik i historyk, długoletni pracownik i dyrektor (....
40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Kolejnictwo polskie w okresie Bitwy Warszawskiej 1920 roku i w pierwszych latach odbudowy II Rzeczypospolitej

Kolejnictwo polskie w okresie Bitwy Warszawskiej 1920 roku i w pierwszych latach odbudowy II Rzeczypospolitej

Dariusz Rogut
ipn
Setna rocznica Bitwy Warszawskiej stała się dla grona badaczy i specjalistów z zakresu problematyki kolejnictwa bodźcem do podjęcia tematu, który przybliżyłby potencjalnemu czytelnikowi mało znane, ale ważne karty z historii kolejnictwa. Zbiór artykułów dotyczy m.in. funkcjonowaniu kolei w Polsce, z....
31,50 zł
35,00 zł
Więcej
Kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia ’70

Kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia ’70

Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz, Leszek Molendowski
ipn
Niniejsza publikacja zawiera 84 dokumenty wytworzone zarówno przez podmioty państwowe, jak i stronę kościelną. Stanowi uzupełnienie monografii zatytułowanej „Grudniowa kolęda. Kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia ’70”, która ukazała się w 2020 r.
36,00 zł
40,00 zł
Więcej
Polskie rehabilitacje

Polskie rehabilitacje

Arkadiusz Kutkowski
ipn
Książka jest opisem polityki karnej władz PRL w latach 1953-1957. Jednym z jej wyznaczników były rehabilitacje. Rozumiano przez nie z jednej strony wyrównanie krzywd wyrządzonych działaniami funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a z drugiej – rozliczanie tych funkcjonariuszy na drodze dyscyplinar....
40,01 zł
50,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę